Daniela CARAMAN, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
MELOS... pentru toți
(Daniela Caraman Fotea, 14 august 2006)
În lipsa stagiunii estivale bucureștene, mă refugiez în cărțile și revistele de profil. Pentru muzica academică, în fapt o revistă: Melos; singură și sigură publicație dedicată exclusiv genurilor clasice. Recentul număr îmi readuce în atenție momente semnificative ale încheiatei stagiuni, oferă detalii inedite ale vieții muzicale, sub semnături de notorietate. Aniversarea verii este, fără doar și poate, prilejuită de cei 60 de ani împliniți de Cristian Mandeal: Elena Zottoviceanu relevă prezența sa decisivă în viața muzicală românească, afinitățile lui elective față de creația enesciană și „cruciada” sa pentru capodopera enesciană Oedipe, dirijată la Berlin, Cagliari, Edinburgh.

Sunt consemnați oaspeții Filarmonicii, ai Radioului. Condeiul neiertător al Smarandei Oțeanu Bunea îl amendează sub titlul „Cînd capodoperele nu sunt înțelese”, pe dirijorul Jin Wang; era vorba de „Recviemul german” de Brahms. Ada Brumaru apreciază însă acompaniamentul profesional asigurat de același, Concertului 4 beethovenian, interpretat de Alexandra Costin, cu „pianistică fluentă, tradițională în intențiile romantismului virtuoz, evidentă în elanuri vertiginoase; continuitatea concertantă – deosebit emoționantă”.

Petre Codreanu
ne explică de ce nu vom obosi a ne extazia la concertele lui Ilarion Ionescu-Galați. Simplu: avem de ce, programele echilibrate, neconvenționale cît să trezească interesul, generînd, cum spune stihul arghezian, frumuseți și prețuri noi, „traduse în emoție convingător exteriorizată”. Da, distinsul dirijor este un maestru!

Tineri pianiști – Cristiana Mihart, Andrei Licareț, Mihai Ritivoiu, Ioana Maria Lupașcu - această nouă vedetă, cu o cronică la recitalul său de la Ateneu, sunt nominalizați în revistă.

Costin Popa
, redactorul șef al Melos-ului, oferă o amplă cronică a premierei cu „Motanul încălțat” de Cornel Trăilescu la Opera națională, sub titlul, simpatic – „Motanul se întoarce”! Este atît de solid construită, cu detalii atît de perfect reliefate și comentariu sugestiv, încît ai senzația, citind, că... vizualizezi spectacolul. Este o cronică de... virtuozitate!

Și Ligia Ardelean laudă: prezentarea în concert, pentru prima oară „life”, a operei „Manon Lescaut” de Puccini, tot pe scena lirică bucureșteană.

Articolele „Figaro, no? Figaro, si!” și „My fair Pygmalion” consemnează spectacolele Operei comice pentru copii. „Tinerilor melomani și baletomani li se deschid o sumedenie de uși și întrebări către cunoaștere și noi experiențe artistice”, conchide Vivia Săndulescu.

Sunt aduse „sub lupă” importante Festivaluri: „Săptămîna Muzicii Contemporane” (ediția a XVI-a), prezentînd creații a 109 compozitori din 25 de țări, Festivalul Tenorilor de la Lugoj, Concursul și Festivalul Național de Lied „Ionel Perlea” (ediția a XV-a), Galele de la Arcuș.

În pagini cu transparentă emoție sunt comemorați Ludovis Spiess – la 13 mai ar fi împlinit 68 de ani... muzicologul Petre Brâncuși prin simpozionul de la Tg. Jiu (ediția a treia), flautistul Petre Elinescu.

Important: aflăm de apariția unor cărți muzicale de referință: prima monografie franceză asupra lui George Enescu, de Alain Cophignon, 699 de pagini, editura Fayard 2006; un autoportret în stil ...Internet Theodor Grigoriu, Editura Superoffset, București, ambele ediții comentate superlativ de Viorel Cosma; portretul unui dascăl al claviaturii românești, Constanța Erbiceanu de Lavinia Coman; „Societatea corală Lyra din Lujoj” de Constantin Tufan Stan și „Traian Grozăvescu și lumea sa” de dr. Dan Traian Demeter.

In fine, suntem conduși în internațional prin consemnarea prezențelor românești la: Minnesota International Piano Competition – Bogdan Claudiu Dulu, a Filarmonicii din Arad în Statele Unite. Prin alte două interviuri „vin” lîngă noi, Constantin Sandu, stabilit din 1991 în Portugalia, Peter Mario Katona, plecat din Cluj-Napoca din 1983 și ajuns director de casting la Royal Opera House Covent Garden din Londra!

Editorialul semnat de Smaranda Oțeanu Bunea, directorul fondator al revistei Melos și post editorialul – „Rubrica afonului” de Mircea Bunea, prefațează și închieie lecturi savuroase și instructive. Da, este un Melos pentru toți!

Copyright: cIMeC – Institutul de Memorie Culturală, 2006