Daniela CARAMAN, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
OPERA MAGICĂ...
(Daniela Caraman Fotea, 28 septembrie 2018)
MAGIA OPEREI... personalizată ca nimeni altul de COSTIN POPA, muzicolog cu idei, discernământ în alegerea subiectelor (și a subiecților). Este cel de al nouălea volum pe profil. Lor li se adaugă o amplă monografie dedicată lui LUDOVIC SPIESS, realizată în comentarii pilduitoare privind omul și tenorul cu clasă și carieră internaționale; amănunte și prezentare grafică excepționale. Nu cunosc ediții asemenea oferite altor mari voci lirice ale lumii... Ludovic SPIESS O MERITĂ DIN PLIN!

Costin Popa practică în cele nouă volume o schemă la rândul ei inedită: pentru acest volum, un extins comentariu asupra celei de a 23-a ediții a Fetivalului Internațional GEORGE ENESCU, evenimente lirice din țară, meridiane lirice, spectacole vizionate de autor apoi cronicate, capitol de carte muzicală și bineînțeles o extinsă colecție de fotografii, datorită cărora, alături de autor apar personaje de notorietate ale vieții muzicale, multe care m-au fascinat! Lucia Stănescu de exemplu.

La capitolul cronici: FIDELIO inedit la Opera Națională Română, NABUCCO de Verdi la București, cursurile de măiestrie ale lui Vasile Moldoveanu, Premiile Forum-ului Muzical Român, HARAP ALB premieră a Teatrului „Stela Popescu” (ultimele două evenimente datorate în mare parte distinsei muziciene și manager, Smaranda Oțeanu Bunea); AGNUS DEI, recital la Casa Artelor „Dinu Lipatti”, Nicolae Constantinescu sărbătorit la împlinirea a 80 de ani de viață. Menționez acuratețea și valoarea comentariilor, dar și inevitabilele secvențe care nu l-au mulțumit pe distinsul cunoscător al genului liric, de la noi dar și în spectacole de peste hotare, realizate cu obiectivitate, argumentate și prezentate cu admirabilă diplomație și ea, imbatabilă, Verdi și Bellini la Festivalul de la Macerata, soprana ELENA MOȘUC, debut strălucit la Atena.

La capitolul Carte, o viziune modernă asupra fenomenului formării cântărețului de operă, scrisă de Cristina Radu, apărută la Editura Muzicală (ediție multipremiată). La capitolul Foto am întâlnit cu deosebită plăcere și respect secvențe cu Lucia Stănescu, ale Ilincăi Dumitrescu, instantanee cu Alberto Zedda la Pessara, Valentina Văduva la București, personalități care au înconjurat-o pe Smaranda Oțeanu Bunea la decernarea premiilor Forum-ului Național Român. I-am reîntâlnit pe Ciprian Teodorașcu, Petre Sbârcea, Vlad Conta, Ileana Iliescu, Roberto Alagna, Stephan Poen, Ioan Bojin, Ligia Ardelean (fostă colegă de Radio), Gerda Spiess, Vasile Martinoiu, academician Ioan Aurel Pop.

COSTIN POPA deține onorante distincții acordate de statul român, dar și pe aceea încă neacordată, atribuită celui mai competent și pasionat comentator al genurilor lirice: documentarist și realizator măiestru al unei istorii care jalonează ceea ce este eveniment de permanență în muzica de operă.

Ce va cuprinde cel de al 10-lea volum? Încă nu se știe; dar cu siguranță, va fi la fel de cuceritor, de pasionantă alăturare de repere în muzica scenelor. Îl așteptăm, bucurându-ne deocamdată de cel de al 9-lea... o notabilă realizare în cultura națională!

Cu recunoștință, admirație și prețuire nelimitată, pentru eruditul muzicolg, Daniela Caraman Fotea!
Copyright: INP – cIMeC 2018