Daniela CARAMAN, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME

Iubirea de Eminescu
(Daniela Caraman Fotea – 24 noiembrie 2016)


Refren, titlu de cântec și arzătoare vibrație în sufletul și viața unui interpret înzestrat și hăruit: GHEORGHE SĂRAC, departe, deosebit de cei pentru care sintagmele, apelativele care au încununat numele poetului („nepereche”, „Luceafărul poeziei autohtone” ș.a.), au rămas doar stereotipii de ocazie...

Gheorghe Sărac este un vocalist care, ani de-a rândul și-a dăruit glasul (cel mai frumos instrument, îmi spunea Nicolae Herlea, pentru că este singurul nefăcut de mâna omului), s-a dăruit chiar pe sine însuși în interpretări, a creat bucurii celor care îl ascultă, l-au prețuit, o fac și acum, pentru că și-a păstrat și timbrul și calitatea sunetului, protejate de trecerea timpului; altfel spus, cântă ca la începuturi, cu emoție contaminantă. Gheorghe Sărac s-a aplecat cu predilecție asupra romanței – „ca și folclorul o altă limbă a sentimentului”. A realizat pe disc integrala romanțelor pe versuri eminesciene. Acum, pasiunea interpretului s-a îngemănat cu aceea a cercetătorului, concretizarea fiind editarea amplului volum MINIATURI VOCALE PE VERSURI EMINESCIENE – 432 de pagini, pe ideea și forța financiară proprii!: 80 de romanțe, 52 de lied-uri – linie melodică și vers ori partituri canto-pian; li se alătură 6 romanțe și 6 lied-uri pe versurile Veronicăi Micle. De aplaudat cu sinceră prețuire. Sunt prezentați astfel în volum, creatori din lumea folclorului, a cântecului de petrecere, nume cu celebritate, alături de înaintași din istoria muzicii culte naționale: Emil Monția, G. Stephănescu, G. Dima ș.a.

Se știe, scria Viorel Cosma în substanțialul eseu din prefața ediției, în orice partitură, versurile Luceafărului poartă o fărâmă din sufletul lui Eminescu, pentru că – o spunea Ioan Slavici, el, Eminescu, cânta... scriind!

Demersul lui Gheorghe Sărac este neprețuit; el salvează pagini cu evidentă valoare artistică, lucrări care au vegheat, au însoțit la rândul lor, drumul devenirii istoriei muzicii noastre. Argument: și mărturiile lui George Enescu – poetul orfic (așa îl numea pe Eminescu Zoe Dumitrescu Bușulenga, maica Benedicta), se întâlnește cu lied-ul; dobândim astfel muzică, alături de acele versuri de o frumusețe și profunzime incomensurabile...

Lucrarea realizată de Gheorghe Sărac poate înnobila orice eveniment dedicat paginilor tipărite. Evident și pe cea a recent încheiatului târg de carte GAUDEAMUS, dar și a edițiilor sale viitoare, pentru că este, acest volum, el însuși, o CARTE DE ÎNVĂȚĂTURĂ.

Copyright: cIMeC 2016