Daniela CARAMAN, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME

NON MULTA, SED MULTUM
(Daniela Caraman Fotea – 20 mai 2016)


Toată lumea cunoaște acest dicton. În cazul prof. univ. dr. DHC GRIGORE CONSTANTINESCU, la fel de exacte, fără opoziție, sunt ambele componente: multa – numeric, generoase (către 50) sunt lucrările sale majore, cu esențe concentrate, de lung parcurs. Se întâmplă atunci când ERUDIȚIA beneficiaază de ușurința înveșmântării în cuvânt alert, profesional, învăluit în metaforă, informație destinată studiului, delectării, împodobirii universului intelectual – cultural.

Cea mai recentă ctitorie a autorului – PATRU SECOLE DE LIED, miniatura vocală acompaniată, răspunde unei necesități provocate de lipsa din peisajul muzicologic național al unei asemenea lucrări de indiscutabilă complexitate, unică, din câte știu; utilă melomanului, profesorului, celui care se dedică studiului și cizelării acestei discipline elitiste. Cadou de referință, mai ales pentru mediul universitar.

Nu întâmplător, volumul de MARI DIMENSIUNI – 517 pagini (editat la Editura Muzicală), a apărut cu sprijinul Consiliului Județean IALOMIȚA, al Centrului Cultural pentru UNESCO Ionel Perlea IALOMIȚA, în cadrul programului IALOMIȚA DINTOTDEAUNA, PENTRU TOTDEAUNA. Pentru că, la Slobozia, în a cărei proximitate se află OGRADA, locul de naștere al marelui muzician Ionel Perlea, municipiu în al cărui climat de caldă ospitalitate, de perfect management, se desfășoară de 25 DE ANI, neîntrerupt, Festivalul și Concursul Național de Interpretare a Lied-ului Ionel Perlea.

Deschizând monumentala lucrare, surprizele se alătură, una după cealaltă: mai întâi nu întâlnim doar istoria lied-ului ci și a variantelor sale, numite: cântec, chanson, melodie, romanță, canzona, song. Pornind de la îndepărtate secole (chiar al... XI-lea!), de la trubaduri, trouveri, minnesingeri, trecând prin mărturiile scrise, lăsate tot de-a lungul secolelor (cu nominalizările de rigoare ale înaintemergătorilor), până la o chibzuită și benefic gândită ierarhizare a mediilor geografice, a școlilor muzicale, în esență a etapelor istoriei muzicii care au oferit – bogat, creatori de miniaturi, multe devenite celebre.

Astfel, după o doctă analiză a rădăcinilor formatoare ale genului, de explicare a constituirii formei, în ultimă instanță a caracteristicilor acestei mirifice maniere expresive, trecem prin muzica italiană, cea engleză, franceză și germană, toate cu exemplificări succinte asupra creatorilor, titlurilor, ciclurilor constitutive ale derulării evoluției genului. Avem apoi detalii despe MARII CLASICI, AUTONOMIA LIED-ULUI ÎN SECOLUL 19, MARII ROMANTICI, prezenți în teritoriile austro-german, italian, francez, german, referiri și analize ale creației de secol 20; nu sunt uitate culturile naționale tinere: muzica din Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia, Cehia, Polonia, Ungaria, Belgia, Ungaria. Dar și un consistent capitol care grupează creația românească: o... realitate a romantismului național, compozitorii, de la George Scheletti, cu ample popasuri asupra creației enesciene, a lui Mihail Jora, Tiberiu Brediceanu, desigur, Ionel Perlea, Tudor Ciortea, până la contemporani. Peste 47 de nominalizări, cu alese cuvinte de subliniere a stilului, manierei componistice, desigur a nominalizării lucrărilor, alături de versurile inspiratoare (am întâlnit cu bucurie printre ei, numele Smarandei Oțeanu Bunea, al lui Sabin Păuța). Ce documentare, ce muncă de cercetare! Ce bogăție muzicologică!

Materialul informativ despre Festivalul și Concursul Național de Interpretare a Lied-ului Ionel Perlea, mai ales despre repertoriul lucrărilor obligatorii cântate de-alungul deceniilor în cele 25 de ediții, de asemenea eseul neașteptat dar bogat în sentiment al Ruxandrei Donose dau o inedită formă de încheiere pentru ediția PATRU SECOLE DE LIED.

Descoperă, cititorule splendoarea informației, a comentariului, a rigoarei punerii în pagină pentru informația acestui splendid volum, repet UNICAT, editat în condiții de confort al lecturii (Costin Aslam).

Și pentru a respecta forma clasică de lied – ABA, închei tot cu un citat, la fel de celebru: alles gute dinge sind drei! Așadar, după remarcabilele, atât de specialele și utilele volume, PATRU SECOLE DE OPERĂ, PATRU SECOLE DE LIED, aștept și PATRU SECOLE DE... ORATORIU!

Copyright: cIMeC 2016