Daniela CARAMAN, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME

Magna cum Laude pentru Florența Nicoleta Marinescu
(Daniela Caraman Fotea – 17 mai 2016)


Folosesc această majoră sintagmă – neobișnuită în lumea editorială, pentru că ea exprimă în esență, virtuțile celei mai recene dintre ideile Prof. univ. dr. Florența Nicoleta Marinescu, încredințate tiparului: PRINCIPII FUNDAMENTALE ÎN STUDIEREA DISCIPLINEI CANTO. Metode și practici uzuale.

Ca membră a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor, distinsa autoare a avut ocazia de a-și împărtăși gândurile, cercetările, verbul inspirat și în lucrări anterioare, cu admirabilă și recunoscută valoare: Verdi și eroinele sale, Va pensiero – Zboară gînd: Verdi și creația lui în contextul epocii și al istoriei muzicii, Vrăjitorul de la Torre del Lago, despre creația lui Puccini, și în capitole extinse – considerații asupra Haricleei Darclée; Lecția de canto; Joseph Haydn – Simfonia focului.

Îmi justific superlativele, de această dată, apreciind importanța recentei lucrări (apărută la Editura Muzicală), atât pentru cei ce studiază nobila artă a cântului, cât și pentru îndrumătorii lor. Prin îngemănarea și concretizarea unor experiențe pe care nu mulți le afirmă: prețioase lecții primite de la dascăli, în cazul Florenței Nicoleta Marinescu, elite ale pedagogiei de specialitate, cea muzicologică și didactică, aureolate de experiența unei vedete cu carieră lirică națională și internațională.

Subliniez și gestul, la rândul lui puțin obișnuit, al invitației de alăturare a doi colaboratori alături de care s-a aflat (nu odată), în jurii, simpozioane, sesiuni științifice: Ionel Voineag – artist liric, tenor, prim solist de operă, prof. univ. dr. Specializarea Canto și Radu Corneliu Făgărășan, artist liric, bas-bariton, asist. univ dr. Specialitatea Canto.

Numeroasele premii câștigate de elevii maestrului Ionel Voineag, sunt relevate în cuvântul său: principii care i-au fost îndreptar și metodă de lucru: citez câteva dintre ele: evident existența VOCII, A TALENTULUI, MUZICALITATEA, MEMORIA MUZICALĂ, CARISMA, PASIUNEA, CORECTA TEHNICĂ DE RESPIRAȚIE ș.a. Ce privilegiu am avut întâlnindu-le la cei doi mari artiști în evoluția lor scenică...

Pe prima pagină, o dedicație, la rândul ei, emoționantă: „Autorii dedică această carte celor care au făcut posibilă desfășurarea unui act de cultură de înaltă valoare națională, pus în slujba artei lirice românești”. Este vorba de a 25-a ediție a Festivalului și Concursului Național de Interpretare a Lied-ului „Ionel Perlea” de la Slobozia, desfășurat anul acesta între 12 și 15 mai.

Primele 6 capitole ale cărții cuprind un univers nerelevat în detaliu, până acum, în scrierile de profil: Motivarea actului artistic, Vocea – un studiu permanent, Cum cântăm, Cântatul asistat- Studiul controlat- Repertorii, Dezvoltarea personalității artistice, Despre modestie și cutezanță în Canto. Teoretizările docte ale autoarei, însoțite de explicații și soluții practice nu doar necesare ci și imposibil de ignorat transformă demersul într-o obligatorie parcurgere pentru cei care doresc să învingă, să obțină succesul, să devină VEDETE ale scenei. Un cântăreț are nevoie să stea pe o scenă, oricare ar fi ea, de a fi altcineva decât este în viața de zi cu zi, de a se ocupa de înfrumusețarea stărilor sufletești ale semenilor, scrie autoarea. În acest scop, sunt înfățișate capcanele pe care vocea umană le are de trecut, este oferit panaceul pentru fiecare dintre ele. Totul într-un limbaj profesional și accesibil, pe înțelesul oricui din domeniu. Nu lipsesc îndrumările – absolut necesare, din domeniul actoricesc. Ce realizare! Ce capacitate artistică multilaterală!!

Contribuția lui Radu Corneliu Făgărășanu concretizează un subiect inedit, noutate în privința analizei și comentariului în contextual contemporan: Aria da capo, caracteristici și potențial interpretativ în secolul al XVIII-lea.

Încheierea lucrării oferă un alt major și generos dar: Fișele disciplinelor Canto, Lied-Oratoriu. Ce înseamnă ele? Pe ani de studii: exercițiile de tehnică vocală, educarea măiestriei artistic-interpretative, un numeros număr de arii recomandate, metode de lucru a repertoriului. O bogată bibliografie (de roluri, tot recomandate) pentru anii III și IV.

Urmate de Fișele pentru Didactica specialității, Didactica pedagogică. Ce mână întinsă cu pasiune, cu știință de muzică pentru cei doritori a se dedica scenei! Ce potrivită alegere pentru a oferi cartea la cea de a 25-a ediție a Concursului Național de Interpretare a Lied-ului „Ionel Perlea”. Semnatarii acestei lucrări, dar mai ales, Prof. univ. dr. Florența Nicoleta Marinescu, merită un MARE PREMIU.

Copyright: cIMeC 2016