Daniela CARAMAN, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME

UNICITATEA UNUI FESTIVAL
(Daniela Caraman Fotea – 15 mai 2016)


Cea de a 25-a ediție a FESTIVALULUI ȘI CONCURSULUI NAȚIONAL DE LIED „IONEL PERLEA” s-a desfășurat anul acesta între 13-15 mai, unde altfel? decât la SLOBOZIA. De ce unicat? De ce Slobozia? Pentru ultima întrebare, explicația este simplă.

În proximitatea municipiului, la OGRADA, a văzut lumina zilei cel care a devenit una dintre proeminențele muzicale ale lumii – dirijorul, compozitorul IONEL PERLEA (la numai 12 ani compunea... Ograda vals!). La revenirea sa în țară (am prins concertul său de la Sala Radio), și-a vizitat și locurile natale. Prin gestul cultural, de respect al Fundației Ionel Perlea în colaborare cu Primăria din Ograda, locuința – acum casă memorială, restaurată cu mult simț artistic și civic a fost redată circuitului turistic. Reverență!

Din 1994, în Slobozia a fost creat Centrul cultural „Ionel Perlea”, luat în evidență, din 2000, de Comitetul director al UNESCO. Activitățile – multe și variate, subsumate culturii, se desfășoară acum sub importanta, onoranta egidă de Centru UNESCO.

De ce numesc Festivalul și Concursul Național de Lied „Ionel Perlea” un unicat? Rară virtute, clădită cu iubire, pricepere, pasiune și multă răspundere. Așa cum se cuvine unei ELITE a municipiului, a județului. Am multe motive: 25 de ediții; greu de imaginat dificultățile menținerii neîntrerupte a manifestărilor.

Virtuțile care au contribuit la această performanță?

Alegerea Prof. univ. Dr. Grigore Constantinescu drept președinte al Juriului, a impus dintr-un început ținuta galelor. Mereu abordate de mulțime a concurenților, a căror evoluție, după obținerea râvnitelor trofee, a cunoscut recunoaștere națională și internațională (Claudia Codreanu, Oana Andra, Marius Brenciu, Sergiu Coliban, Cristina Simionescu, Irina Iordăchescu, Iuri Țiple, Veress Agnes, Mihai Andrei Lazăr, Cătălin Țoropoc, Alexandru Chiriac, sunt doar câteva nominalizări ale deținătorilor Marelui Trofeu). În 2016, Ionuț George Godja - Cluj Napoca.

Centre universitare importante și-au trimis reprezentanți în Concurs: Timișoara, Clujul, Iașul, Constanța, desigur, Bucureștii. Așadar, școlile interpretative, fiecare cu personalitatea lor au adus omagii, Concursului.

În juriile edițiilor au venit mari personalități ale artei scenice (păstrate peste timp): Marcela Slătinaru Nistor, Florența Marinescu, Bianca Manoleanu și Remus Manoleanu, Ionel Voineag, Ana Rusu ș.a. Dar și din lumea internațională, George Crăsnaru.

O constantă a edițiilor Concursului a fost prezența liedurilor impuse, mereu altele, de la an la an. Îmi amintesc ce bucurie se citea pe fața maestrului Teodor Grigoriu, ce căldură aveau aplauzele sale adresate cu mulțumire celor care îi interpretau – cu har, creațiile. S-au mai ascultat aici lied-uri de Ede Tereny, Sabin Păuța, Valentin Timaru, Nicolae Coman, Dan Voiculescu, Cornelia Tăutu, Felicia Donceanu, Carmen Petra Basacopol ș.a. În acest an, George Balint este cel care și-a oferit creația. Nu mică a fost și satisfacția muzicienilor prezenți, a publicului meloman, de a asculta lucrări inedite, deci în primă audiție.

Structurarea recitalurilor care încununau zilele de Concurs. Nu doar prin calitatea artistică a protagoniștilor, vocaliști, pianiști ci și prin esența lor. Aici, la Slobozia nu se putea cânta orice. Fiecare dintre nominalizați avea ambiția, dorința de a impresiona, nu doar prin ținuta interpretării ci și prin cercetarea zonelor mai puțin cunoscute ale creației de lied, așadar, aducerea în prim plan a unui repertoriu cu adevărat nebănuit (Claudia Codreanu a fost și rămâne campioana descoperirilor). Alături, desigur de marile, de consacratele cicluri de lied.

Subliniez un alt gest, poate simplu la prima vedere, dar cât de bogat în semnificații! Membrii juriului au dorit, de-a lungul timpului să-și lege de Festival, nu doar demersul artistic-muzical, ci și pe cel de autor. Astfel, Remus Manoleanu, Doamna Mihaela Teodor Grigoriu (și subsemnata) au adus cărțile pe care le-au editat, pentru a fi prezentate și oferite în serile de la Centrul „Ionel Perlea”. Am avut și acum, în 2016, două asemenea lansări: un volum semnat de Prof. Univ. Dr. Grigore Constantinescu: Patru secole de lied, o istorie a lied-ului; prima de acest fel din România și Principii fundamentale în studierea disciplinei Canto de Florența Marinescu și Radu Făgărășan; un remarcabil ajutor, o susținere și ea unicat, pentru studentul doritor de perfecțiune. Așadar, laborioasa cercetare și așternere pe hârtie cu știință de muzică și inspirație a verbului, clipe de intimitate și efort, dedicate și legate de Festivalul „Ionel Perlea”...

Nu în ultimul rând, notez o prezență și ea unicat la Festival: Doamna Kleine Stoian, nepoată a lui Ionel Perlea (!), acum în vârstă de 94 de ani!, o persoană cu o delicatețe, o gingășie, o eleganță a ținutei și fizică dar și în cuvânt, a cărei vedere este, la rândul ei, un PRIVILEGIU.

Ce Festival și Concurs mai pot alătura asemenea virtuți? Profesionalitate, elitism (bine cultivat), pe lung parcurs...

Nu ar fi fost posibil fără susținerea Autorităților conducătoare ale Județului, ale Municipiului, în fața cărora și muzica este recunoscătoare, dar nici fără contribuția și prezența, la rândul lor unicate ale Doamnei Doina Roșca, Directorarea Centrului Cultural „Ionel Perlea”. Presa locală o numește discretă și eficientă; cu entuziasm inepuizabil. Este și una dintre explicațiiile importantelor premii care i s-au atribuit: cel pentru management de la Forum-ul Muzical Român, dar și înalta distincție Ordinul cultural în grad de cavaler pentru promovarea culturii și activitate în domeniul muzical. Și datorită Dvs., iubită Doamnă Directoare, cei care vin la Festival dobândesc dependență benefică... Și datorită Dv., cei care au fost alături de Festival, dar acum au plecat dintre noi și-au exprimat (și prin vocile urmașilor) către Uniunea Criticilor Muzicali „Mihail Jora”, dorința inițierii unor premii care să le poarte numele și să răsplătească talentul celor tineri: Mihaela Agachi, Steliana Calos...

ȘI DATORITĂ DVS., DOAMNĂ DIRECTOARE DOINA ROȘCA, S-A ÎNNOBILAT TITULATURA DE MANAGER, și pentru a parafraza titlul lied-ului semnat de George Balint, interpretat la Concurs, lucrare întitulată Tristeți răsturnate, afirm cu convingere: la Festivalul și Concursul Național de Lied Ionel Perlea”, de multe ediții se resping, se ... răstoarnă tristețile...

Copyright: cIMeC 2016