Daniela CARAMAN, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME


Festivalul Internațional GEORGE ENESCU 2015
CROCHIURI (2)

(Daniela Caraman Fotea – 6 septembrie 2015)


SALA MICĂ A PALATULUI

În Festival continuă seria evenimentelor: a fost recitalul formației MUSICA NOVA condusă de Florian Popa. Alături de domnia sa – Frederic Moreau, vioară, Dorel Fodoreanu, violoncel, Mara Dobrescu, pian.

În deschidere, Trio în la minor de George Enescu, partitură reconstituită în 1977 de Pascal Bentoiu. Compozitoarea Hilda Jerea, cu idei în constituirea formației Muzica Nova în urmă cu aproape 4 decenii, a avut o tentativă de repunere în circuit muzical a lucrării, dar fără finalizare.

Cele trei mișcări – Allegro moderato (formă de sonată), Allegretto moderato (temă cu variațiuni), Andante-Vivace amabile alătură vioara, violoncelul și pianul. Farmecul muzicii, de mare luminozitate, scrie același Pascal Bentoiu, rezultă din eleganța melodică, bogăția armonică și ritmică, noblețea expresiei, umorul discret. „Privindu-se” în această caracterizare, Florian Popa (plecat în 1979 din țară), s-ar putea… „recunoaște” pe sine!. Așa l-au cunoscut foșii colegi din Filarmonica „George Enescu”: elegant, cu bogăție sufletească, umor; și, dacă îi privesc traseul prin continentele lumii, aș adăuga note maxime pentru manageriatul său profesional. Pe clarinet are sunet dulce, cu volute de timbru, efecte inedite, asupra cărora operează virtuozitatea. Notez și aromele din jazz, dobândite ca șef al big-band-ului din Bilboa (1992-1999).

A doua lucrare din recital, Contraste de Bela Bartok, pentru clarinet, vioară, pian (primele două instrumente fiind privilegiate de scriitură), este de asemenea tripartită: Recrutare, Relaxare, Dans rapid. Partitura a fost solicitată compozitorului de celebrul muzician american Benny Goodman; are culoare, ritmuri cu trimitere la ethos-uri folclorice, accente modale și, sugestii din jazz. Cei trei interpreți au oferit virtuoze abordări, nuanțări savante și o comunicare, o unitate în expresie emoționante. Pe Dorel Fodoreanu, Florian Popa îl plasează între primii trei violonceliști ai lumii instrumentului. Nu-l contrazic. Tânăra pianistă Mara Dobrescu are o frumoasă carieră. Am apreciat siguranța în tușeu, temperamentul, maniera construcției sonore. Violonistul Frederic Moreau este impecabil în repertoriul contemporan, o atestă presa internațională, am verificat-o și noi. A avut, la rândul său, un demonstrativ demers, nefisurat de nici o ezitare.

În încheierea recitalului, ampla frescă dramatică Quatuor pour la fin du temps de Olivier Messiaen. Ce alegere! Opus-ul este inspirat dintr-un citat extras din „Apocalipsa după Ioan”. Îngerul ceresc vestește finalul timpului. Muzica îi traduce cuvintele într-un limbaj imaterial; Maessiaen folosește ubicuitatea tonală pentru a-și conduce auditorul în eternitatea spațiului. Pe parcursul celor 8 secțiuni ale partiturii, în care grupările, formulele instrumentale oferă sonorități și combinații timbrale nebănuite, elitiste, de la Liturghia de cristal la Imortalitatea lui Iisus, cei patru muzicieni au transmis cu smerenie mesajul tulburător, pentru luare aminte, încheiat printr-o binefăcătoare speranță.

Prin selecția repertorială și interpretarea perfectă a acesteia, recitalul formației MUZICA NOVA s-a definit un REPER al ciclului Enescu și contemporanii săi dar și – până acum, al întregului Festival. Iată o altă idee benefică a celui (celor) care ni i-au readus la București, pe câțiva dintre virtuozii tinereții unei întregi generații.

Copyright: cIMeC 2015