Daniela CARAMAN, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME


NOCTURN DIURN ÎN MUZICĂ, VOL III – COMUNICĂRI, CERCETĂRI, PRELEGERI, LUCRĂRI MUZICOLOGICE
(Daniela Caraman Fotea –12 august 2015)


De bună vreme, numele prof. univ. dr. GRIGORE CONSTANTINESCU este sinonim cu reperul muzicologic. Îi găsim semnătura pe numeroase volume, la care se adaugă mii de cronici, studii, eseuri, emisiuni de radio și televiziune, prelegeri, cercetări, comunicări ș.a. Cifrele, fascinante (și) prin cumul, îmbracă un demers în care fantezia alegerilor tematice se îngemănează cu o rar întâlnită virtute: ERUDIȚIA! Nu există gen muzical absent din contextul analizelor profunde, al abordărilor cu largă adresare ale domniei sale; altfel spus, această OPERA MAGNA are public pe indiferent ce zonă repertorială a istoriei muzicii; se adresează specialistului, învățăcelului, melomanului, conoscătorului rafinat ori debutantului, pe traseele esențelor înfățișate cu delectare de limbaj, umor (unde e cazul), metaforă subtilă, argumentația fiind convingătoare, memorabilă, trebuitoare pentru comunicarea pe sens fără întoarcere cu spiritul artei sunetelor. Grigore Constantinescu oferă modele breslei, de la altitudinea unui profesionalism peren, cu largă acoperire temporală.

A treia componentă a seriei NOCTURN-DIURN o demonstrează: fiecare capitol are o doză neașteptată de inedit, ca atare, o plus valoare specifică actului unicat. L-aș numi definitoriu muzicianului Grigore Constantinescu.

Așadar, 4 părți, 65 de capitole unul mai incitant decât celălalt. Greu de ales nominalizări, fără vinovăția de a nedreptăți. Totuși: Mozart 250, bis Rossini – un compozitor între două epoci, Două secole de teatru liric bucureștean, Opereta românească (1800-1950), Caragiale… meloman, Eminescu inspirator de muzică, dar și… Centenar Gică Petrescu... Subliniez și bogăția prezenței creatorilor naționali prin numeroase portrete (nu doar muzicieni), amplele comentarii asupra lui George Enescu, la rândul lor determinând reverențele noastre pentru autor.

La final, un gând-dorință: după parcurgerea cu mare interes a paginilor acestui al treilea volum de serie, voi da fuga să mi le procur și pe cele două precedente. Altfel, mă voi considera mai lipsită de momente ale beneficiului spiritual pe care, din nou o notez, ni-l oferă de bună vreme, strădania hăruită a prof. univ. dr. Grigore Constantinescu. Am convingerea că mă vei urma, cititorule...

Copyright: cIMeC 2015