Daniela CARAMAN, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
Vinerea Mare
(Daniela Caraman Fotea, 21 aprilie 2006)
Vă aduc în atenție astăzi, nu întîmplător, personalitatea unui compozitor din generația absolvenților conservatoriști ai anilor '50. Viața i-a rezervat un parcurs aparte, aș spune ieșit din comun.

De origină franceză, având un nume adecvat – Ramon Tavernier –, nu a avut până în 1989 permisiunea oficialității de a ieși în media altfel decât sub pseudonim cu sonoritate neaoșă: acesta a fost Constantin Alexandru. Așa a semnat piese devenite șlagăr, așa s-a afirmat în elita orchestratorilor muzicii ușoare. A avut, primul, ideea introducerii naiului în universul expresiv al jazz-ului.

S-a retras de mulți ani din tumultul cotidianului bucureștean, simțind o chemare specială, concretizată și printr-un disc cu mesaj dens și pilduitor. CD-ul poartă titlul „Rugăciuni fără frontiere”. Sunt 19 miniaturi începînd cu „Cele zece porunci”, reprezentînd după cum o afirmă autorul – numitorul comun al confesiunilor religioase creștine ce au la bază cultul Preasfintei treimi și al Sfintei Fecioare Maria. Compozitorul și-a pus întrebări cu profunzime de spirit: iar în răspunsuri relevantă este SMERENIA. Meșteșugul artistic nu urmărește punerea în valoare a propriilor virtuți. Demersul artistic are un țel situat în afara persoanei proprii. Muzica lui Ramon Tavernier echilibrează, îmblînzește, conduce către opțiunea traiului în legile spirituale; și, la gîndul potrivit căruia viața reprezintă o respirație în veșnicie. Dar, ca să poți vorbi cu folos, ca să comunici, trebuie să te asculte cineva. Așa s-au născut aceste înregistrări.

Primii care au vibrat benefic au fost interpreții: Corul Da Capo condus de Marius Hristescu, instrumentiștii Alexandru Avramovici, Andrei Tănăsescu, naistul Cornel Pană, recitatorii Valeria Seciu și Ion Caramitru. Nu există nimic mai frumos pentru spirit decît servirea de bună voie; tot ce faci să vină din convingerea cea mai adîncă. Sunt cîteva dintre ideile lui Ramon Tavernier, fluide, eterice, subtile; concentrate pe discul vieții sale; făcînd posibilă întîlnirea cu noi înșine, mai ales astăzi în Vinerea Mare.

Copyright: cIMeC – Institutul de Memorie Culturală, 2006