Daniela CARAMAN, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
SLOBOZIA – ORAȘUL LIED-ULUI
(Daniela Caraman Fotea, 24 mai 2014)
Realitatea titlului este argumentată de la an la an, prin Festivalul și Concursul de Interpretare a Lied-ului IONEL PERLEA, ajunse acum la cea de a 23-a ediție. Găsesc o explicație și în metafora hăruită a poetului Șerban Codrin – „Baladierul”: aici au poposit în timp, FAMILII DE CIOCÂRLII! Așa este: voci tinere, profesori de elită care le veghează, staruri ale meridianelor lirice. Cu toții animați de unica – în felul ei – deschidere către cultură și frumos a celor care diriguiesc județul Ialomița. Cultura ne aduce PLUSVALOARE spunea Doamna directoare Elena Pacală. Idee splendidă, iată, cu urmări benefice. Festivalul și Concursul de Interpretare a Lied-ului IONEL PERLEA au devenit un solid reper în istoria muzicală națională.

Marele premiu Ionel Perlea a fost obținut de Vasile Iustinian Zetea din București (format sub bagheta lui Ionel Voineag), muzician cu voce excepțională de bas, tehnică, dicție, muzicalitate, umor, prezență scenică – înzestrare actoricească. Nu este un aspirant la început de carieră; am urmărit un profesionist cu toate calitățile unui internațional. Notez: pentru prima oară în istoria Concursului, juriul a apreciat un concurent cu nota 10 în unanimitate! Însuși Domnul Silvian Ciupercă, Președintele Consiliului Județean Prahova i-a înmânat trofeul, gest care adaugă prețioase carate distincției.

De la Cluj-Napoca, Victoria Cormoș, premiul 1, elevă a distinsei Ana Rusu, a impresionat, la rândul ei, prin incontestabile calități. Premiul 2 a fost împărțit între doi concurenți, Rodica Ștefania Butu și Adrian Dumitru, ambii din București. O alăturare neobișnuită datorată diferenței evoluțiilor, ambele superlative însă. Solista a impresionat prin delicatețea și puritatea expresiei. A fost de altfel, cea care a tălmăcit cu cea mai evidentă pătrundere a mesajului și finețe unul dintre liedurile impuse, Peste vârfuri de Horia Șurianu pe versuri de Mihai Eminescu. Adrian Dumitru, tenor tempermental, cu glas puternic, are o prezență vocală, una scenică pe care teatrele de operă le vor disputa în dorința de a-și împodobi distribuțiile cu vedete. Dumitru este un june prim remarcabil. (Firesc, dacă mă gândesc cu ce maeștri și-a format vocea: Bianca Manoleanu și Ionel Voineag). Premiul 3 – Aida Cătălina Pavăl-Olaru din Cluj Napoca. Notată cu cinci note de 10. Premiul „Mihaela Agachi” - Ștefan Lamatic și Elena Dincă. Premiul „Marta Joja” – Andreea Ioana Iftimescu și Natalia Godovaniuc, pentru stil cameral. Premiul „Steliana Calos” – Alina Bosovici, pentru interpretare vocală. Premiul „Doina Micu” – Adela Lorincz, pentru acompaniament. Premiul „Bianca” – Marija Ciapaite venită din Letonia pentru a studia la nivel competitiv, știința acompaniamentului de lied. O reușește cu eleganță... Premiul Fundației ACCUMM – Vasilache Cristina și Adela Lorincz. Premiul „Suzana Szoreny” pentru duo cameral – Drașovean Miriam și Ionuț George Vârban.

L-am remarcat între acompaniatori pe Lucian Gheju din Cluj-Napoca. I-ar fi bine publicului în compania sa și pe scenele de concert bucureștene, în general lipsite de varii prezențe ale pianiștilor virtuozi.

Și această ediție a avut – așa cum se întâmplă mereu, personalitate. Recitalurile au urmărit aniversările UNESCO 2014: Modest Musorgski, interpretat de Claudia Codreanu, acompaniată de Ina Oncescu. Claudia Codreanu este o cercetătoare a istoriei muzicii. Descoperă, oferă (și) lucrări inedite, indiferent de zona temporală a apariției lor, de școala, de meridianul cărora le aparține compozitorul. O pot numi o polistilistă, așa cum se și cuvine unui muzician care predă vocilor tinere, arta interpretării vocale. Cuplul cu pianista Ina Oncescu a funcționat și de această dată, fără cusur.

Richard Strauss a fost adus pe scena Festivalului de două vedete: Oana Andra, în excelentă formă vocală, și-a ales mai ales lied-uri vulcanice, pe măsura personalității ei. Acompaniament pe măsură, Alexandru Petrovici. Excelentă ideea Biancăi Manoleanu de a prefața interpretarea lied-urilor straussiene prin lectura versiunii românești a textelor. Receptarea mesajului a fost astfel completă, iar alternanța între ethos-urile și tematica miniaturilor (de la smerenia în fața morții, la exuberanța iubirii), delectantă! Remus Manoleanu înalță ca întotdeauna condiția acompaniamentului: pianistica lui celestă conduce sensibilitatea în expresivitatea harului... Recitalul lor se aseamănă cu floarea care se deschide o singură dată! Este repetabil muzical, dar mereu în alte înveșmântări emoționale.

Am apreciat în mod special IDEEA prof.univ.dr. Grigore Constantinescu de a introduce în Festival două programe exclusiv românești: miniaturi vocale create de compozitori bănățeni – interprete Dana Chifu și Roxana Ardeleanu și respectiv, lucrări ale celor moldoveni, tălmăcite de Cristina Simionescu și Cezara Petrescu. În condițiile accesului facil în momentul de față către literatura internațională, posibilitatea de a asculta muzica națională, în care te recunoști, este utilă și reconfortantă.

Festivalul a cuprins și în acest an traseul special al repertoriului sacru. Corala SFÂNTUL MARE MUCENIC MINA, dirijată de Pr. Cătălin Stanciu afirmă o artă interpretativă șlefuită de la an la an. Conduce cu vocație în pietate și duhovnicie, dăruindu-se mesajului așa cum numai fețele bisericești o pot face. (Re)ascult cu bucurie discul pe care mi l–au dăruit.

CORUL DE CAMERĂ PRELUDIU condus de Voicu Enăchescu are o calitate specială, datorată evident, experienței artistice, talentului, vocației acestui muzican, izvorâte din tradiția marilor înaintași ai artei corale naționale. Voicu Enăchescu a modelat o formație capabilă să abordeze remarcabil orice manieră stilistică – de la prelucrarea folclorică, la creația cultă internațională și națională și, iată, muzica de factură bizantină. Dirijorul-muzician deține rara capacitate de a crea feed-back, comunicare cu orice public.

Au fost și în acest an la Slobozia un Festival, un Concurs excepționale. Cei care îl ocrotesc, îl conduc pe mai departe, merită la rânul lor, calificativul. Doamna Doina Roșca, Directoarea centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea, Ialomița este omul care și gândește și... izbândește! Mă refer acum, mai ales la noua imagine a Casei memoriale „Ionel Perlea” din Ograda, devenită după ani de strădanii (și ai Doamnei directoare), un loc de pelerinaj select, unde orice vizitator al meridianelor ia cunoștiință și simte personalitatea marelui dirijor-compozitor care a uimit lumea cea mare prin arta sa. Nădăjduiesc din toată inima pentru 2015 și o nouă întâlnire cu venerabila Doamnă Kleine Stoian, nepoata lui Ionel Perlea, o altă emblemă unicat a Festivalului creat în orașul – capitală de lună mai, și nu numai, a lied-ului.
Copyright: cIMeC 2014