Daniela CARAMAN, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
EVENIMENT EDITORIAL în Festivalul ENESCU
(Daniela Caraman Fotea, 11 septembrie 2013)
Viorel Cosma nu contenește a ne surprinde și uimi prin multitudinea conceptelor sale muzicale. Cum altfel, când el este „maestrul care scrie într-un an cât alții într-o viață”. Afirmația îi aparține academicianului Răzvan Teodorescu...

Într-adevăr, a scris 102 cărți dintre care 19 dedicate lui George Enescu.

Iată cea mai recentă concretizare:

Primele micromonografii enesciene 1915-1950
Ediție critică și apostatică de Viorel Cosma

Șapte cărți (broșuri), semnate de Emanuel Ciomac (după articolele publicate în ziarul Convorbiri literare), Maximilian Costin, preotul Nicolae Hodoroabă, impresarul Antoine Cohen (ediție trilingvă, cu extrase de cronici), relatări semnate de Alexandru F. Mihail, cel ce avea să opteze pentru pseudonimul Alexandru Arcan, Marie Vessereau – cu prima tipăritură amplă despre George Enescu în limba franceză, având la bază materiale ale autoarei apărute în ziarul Le monde musical. Toate, scanate și reunite în volumul inedit, cu valoare aparte și pentru că toate cele scrise au fost cunoscute, citite de George Enescu.

Iată, lecturi fascinante, care demonstrează excelența unui MAESTRU și în egală măsură, apetența către performanță a echipei de cercetători, eficientizată cu inteligență și fantezie de Cristina Andrei, directoarea Muzeului Național „George Enescu”.

Volumul a fost lansat în 10 septembrie la Aula Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor.
Copyright: cIMeC 2013