Daniela CARAMAN, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
Cărțile breslei în Festivalul Enescu 2013

Antigona Rădulescu – CONTEMPORANUL PALESTRINA, Editura Muzicală

(Daniela Caraman Fotea, 11 septembrie 2013)
În contextul tipăriturilor muzicale, lucrările teoretice cu trimitere la morfologia artei sunetelor sunt rare. Pentru că presupun un dublu traseu specializat: la primire, target-ul – studioșii, cei care aprofundează tehnicile compoziției, la elaborare – cunoscătorii, profesioniștii, maeștrii.

Antigona Rădulescu ilustrează atributele celor din urmă citați prin lucrarea sa ELEMENTE DE TEHNICĂ ȘI STIL ÎN MUZICA LUI PALESTRINA, în fapt, un curs de contrapunct palestrinian. De ce apelul la acest corifeu al Renașterii? Pentru că opera lui este „sinonimă cu esența stilului renascentist, ilustrând echilibrul între tehnica muzicală și spiritualitate”. Plecând de la exemple ample din Missa Papae Marcelli, autoarea oferă explicit și competent detaliile scriiturii pe 2, 3, și 4 voci, ale formulelor melodico-ornamentale caracteritice (pasajul, broderia, cambiata, întârzierea, aplicațiile în felurite genuri - motet, ricercar), relațiile între ele, între muzică și text ș.a.

În completare, schița unui program logico-matematic, îndreptar în asimilarea gramaticii polifonice palestriniene, punct de plecare în studiul contrapunctic.

Volumul este un MUST în pedagogia muzicală superioară.
Copyright: cIMeC 2013