Daniela CARAMAN, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
RESTITUIRI ENESCIENE, Editura Muzicală, Muzeul Național George Enescu
(Daniela Caraman Fotea, 11 septembrie 2013)
Trei piese camerale din prima decadă a secolului XX completează partiturile lucrărilor tipărite de Muzeul Național ce poartă numele corifeului și Editura Muzicală. Andante religioso fur violoncelle und Orgel (1900), Aubade pour quatuor a cords (1902), Quatuor pour 2 Violons, Alto et Violoncelle (partea 1, 1906), deschid o decadă a cărei fertilitate în ceea ce privește diversitatea genurilor/speciilor abordate este - exceptând-o pe cea ante 1900, de școală - unică în ansamblul operei muzicianului, scrie regretatul muzicolog Clemansa Firca. Dorința de exploatare a combinațiilor timbrale poate fi o explicație.

Prima lucrare este comparabilă în esență cu opus-uri semnate de Schubert, Brahms ori Gounod. Cea de a doua este închinată aniversării căsătoriei suveranilor României, Carol și Elisabeta (în final se pot identifica aluziv primele 6 note ale imnului regal). Cea de a 3-a aduce pagini de muzică „tumultuos modernă. Dacă ar fi fost cunoscută, Enescu s-ar fi impus ca mentor al unor pionieri ai noului", scria Wilhelm Berger.

Ediția trilingvă, însoțită de știme, excelent prezentată grafic, este un demers cu însemnată valoare pentru întregirea actului componistic enescian.
Copyright: cIMeC 2013