Daniela CARAMAN, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
GRINNELL SINGERS
(Daniela Caraman Fotea, 8 aprilie 2006)
Invitația la concertul susținut de Grinnell College Singers din Iowa – Statele Unite, în final de martie, mi-a reînviat amintiri aproape uitate.

La începutul anilor '60, ne vizita corala din Oberlin. Avea să producă impact chiar și asupra maeștrilor academici (Anatol Vieru era entuziasmat), constituindu-se și în model pentru ulterioare formații românești (de notorietate au devenit Song-ul condus de Ioan Luchian Mihalea sau Preludiul „mic” – structurat pe grupul lui Voicu Enăchescu). Tinerii americani erau atipici față de tradiția concertelor corale cunoscute nouă în epocă. Începând cu vestimentația – nonconformistă, colorată, mișcarea scenică dezinvoltă, alertă, până la repertoriul din care nu lipseau extrase de musical, gospel, standarde country, muzică semnată de compozitori ai avangardei sec. 20.

Grație Centrului Cultural American, Doamnei Kathy Kavalek, ni s-a oferit peste ani, o nouă incursiune în universul preocupărilor în gen ale tinerimii de peste ocean.

Acum, o corală amplă (am numărat 49 de vocaliști), condusă de Dr. John Rommereim, aflată în turneu european cu destinația The Balkan East – Bulgaria, Turcia, trecând și prin carpatica Românie... cu evoluții la București și Brașov. Repertoriul lor este concentrat pe creații monumentale: Rachmaninov „Liturghia Sfântului Ioan Chrysostomul”, Mozart – Marea Missă în do minor (prezentată la Academia Națională de Muzică București împreună cu Filarmonica din Giurgiu), Britten – „The War Requiem”, lucrări din același perimetru semnate de compozitori americani – Carol Barnett, Eric Whitacre ș.a. Programele sunt „agrementate” și cu prelucrări de gospel, spre bucuria audienței.

Grinnell Singers au apariții delectante: tinerețea lor, entuziasmul, plăcerea de a face muzică sunt completate de o cultură a sunetului; rostirea modelată a cuvântului, temperamentul, participarea dăruită la demersul muzical farmecă, emoționează. Și nu în ultimul rând, admir câteva voci – un bas pedalist, o mezzo-soprană de culoare, cu mare înzestrare și frumusețe. Concertul de la Centrul Cultural American (acolo este notabilă și acustica), s-a încheiat cu simpatica lucrare „He'll make a way” – standard american, emblematică pentru acești tineri, care iată, au un drum și în muzică.

Copyright: cIMeC – Institutul de Memorie Culturală, 2006