Daniela CARAMAN, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
Cartea muzicală în Festival (6)
In memoriam Ada Brumaru

(Daniela Caraman Fotea, 27 septembrie 2011)
Pe vremea când Actualitatea muzicală era ziar cu apariție săptămânală, redactorul șef, Luminița Vartolomei avea ambiția de a reuni în doar câteva pagini, cronici, comentarii privind toate concertele stagiunii bucureștene, desfășurate în cele 7 zile anterioare tipăririi ediției. Era o oglindă a vieții muzicale, astăzi prețios document de epocă.

Practica abandonată de mult timp, a lăsat în urmă „pete albe”, în parte înlăturate (aleator, dar benefic în lipsa altor instrumente documentare), de cărțile care adună cronicile unor distinși condeieri – actuali sau trecuți în neființă. Între cei din urmă, semnătura Adei Brumaru revine în atenție prin volumul 2 al Însemnărilor răzlețe, apariție 2011 la Editura Muzicală. Selecția începe cu articole din Contemporanul, România liberă (primele concerte susținute la noi de David Oistrah, Carlo Zecchi ș.a.), Scânteia (Sviatoslav Richter, Simfonicul din Philadelphia, Yehudi Menuhin, Aldo Ciccolini, Igor Markevitch în București ș.a.). Interviuri cu Ileana Cotrubaș, Costin Miereanu, Horațiu Rădulescu au fost consemnate de România literară.

Sunt doar câteva alegeri din sutele de pagini ale volumului în care „... conexările cu filosofia, literatura și artele erau prezente la tot pasul, înveșmântate într-o poetică ce fascina... Metafora era seducătoare” (Costin Popa).

„Isolda la Milano”... este ultimul articol, datat 21 ianuarie 2008.

Sunt cronici care nu s-au pierdut „pe aripile vântului, efemerele pagini de ziar devenind literatură bună, scrisă cu pasiune, har și personalitate de Ada Brumaru, un intelectual de rasă având chemare adâncă pentru frumos și adevăr”, conchide Elena Zottoviceanu.

Copyright: cIMeC – Institutul de Memorie Culturală, 2011