Daniela CARAMAN, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
Cartea muzicală în Festival (3)
100
Portrete sentimentale

Un nou lexicon!

(Daniela Caraman Fotea, 9 septembrie 2011)
Cifra reprezintă și volumul cu acest indicativ numeric din „biblioteca” scrisă de muzicologul VIOREL COSMA. Cartea (apărută la Editura Fundației Culturale Gheorghe Marin Speteanu, 2011), constituie – paradoxal – un...debut: intrarea mereu surprinzătorului maestru, în literatura memorialistică. „Este o carte – notează autorul, cu statui muzicale care au dat culoare unui secol de referință în arta sonoră românească”: cântăreți, profesori, scenografi, regizori, folcloriști, compozitori, muzicologi, critici muzicali, dirijori, instrumentiști (din toate genurile), învățători, bizantinologi, balerini, coregrafi. O... pinacotecă a legendelor.

Cum să aleg nominalizări? I-aș enumera pe toți! De la Zenaida Pally, Ion Stoian, la Sergiu Celibidache, de la Eugen Ciceu la Stoia Gruia, de la Maria Wauvrina la Victor Giuleanu... O lume captivantă, azi dispărută, care oferă însă o pilduitoare concluzie: în muzica românească au existat personalități care, pe lângă moșteniri artistice cu extinsă acoperire în competență, popularitate, inovație, au lăsat în urmă și exemple de caractere cu verticalitatea existenței, în profesie ori viață „civilă”. O aflăm lesne și datorită limbajului accesibil folosit de Viorel Cosma în prezentările amprentate de specificul radiofonic. Se demonstrează: maestrul Cosma poate scrie pentru oricine: profesioniștii cu „pretenții” ori pentru marele public.

Volumul se „soarbe”. Cu fiecare pagină, aviditatea (re)cunoașterii sporește, obligă la continuitate, până la finalul care oferă o singură consolare: lista personalităților din volumele II și III în curs de apariție. Hotărât: Maestrul VIOREL COSMA rămâne un om al LITEREI selecte, magician al publicisticii muzicale românești!

Copyright: cIMeC – Institutul de Memorie Culturală, 2011