Daniela CARAMAN, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
Oaza de muzică o nouă emisiune în eterul cultural
(Daniela Caraman Fotea, 31 octombrie 2005)
Iată, o idee isteață așezată în mîini bune – ale cunoscutei ziariste de radio Sorina Goia, conduce gîndul către un loc liniștitor, plăcut și agreabil. Intră în undă, o emisiune informală, simplă, neoficioasă, o mini informatecă în care își vor disputa locul, înclinații, convingeri, concepții.

Va fi lirism în sonorități dulci, lipsite de încordare, exprimînd sentimente și emoții în legătură cu realitatea muzicală? Va fi.
Enarmonie, la aceiași înălțime culturală în eter cu colegii de undă dar cu notații-conotații diferite?. Va fi.
Originalitate, neobișnuințe, extravaganțe chiar excentricitate? Promis.
O explorare a teritoriului sonor pînă în ascunzișurile, în intimitatea lui? Obligatoriu. Fără poncife...

Se știe: esența muzicii nu este pînă în prezent, determinată. Variațiunile pe temă sunt ca atare, un perpetuum mobile, cu treceri spectaculoase între teritorii sonore disjuncte, ocupate de classic, operă, jazz, pop, folclor, genuri care nu se contrazic însă; pe ansamblul lor – primenesc, dezvăluie, înțelepțesc. Sunt toate expresii ale Euterpei, în varii inveșmîntări. Această emisiune urmează, se dorește a crea o stare de spirit deschisă și receptivă; să fie, și are șanse, o Holo Muzică.

Dacă nu vă veți simți, stimați melomani, ocrotiți spiritual, dacă veți identifica îmbrobodiri spirituale, poate chiar stînjenitoare, aveți antidot-ul; schimbarea frecvenței. Nu cred că se va întîmpla. Vă asigură o echipă de virtuozi, de profesioniști ai eterului, stimați, iubiți chiar de dvs. In ce mă privește voi căuta frecvența și pentru a-l asculta de pildă, pe maestrul Doru Popovici. Va fi un privilegiu.

Așadar, din 1 noiembrie un serial spectaculos imaginat de Sorina Goia.

Copyright: cIMeC – Institutul de Memorie Culturală, 2005