Costin POPA, critic muzical Cronica muzicală on-line     HOME
O istorie a muzicii universale
(Costin Popa – 9 februarie 2008)
A ieșit de sub tipar la Editura Didactică și Pedagogică, de curând, o carte care poate marca o deschidere de orizonturi către noi modalități de abordare tematică, către noi exegeze. Am numit volumul O călătorie prin istoria muzicii de Grigore Constantinescu și Irina Boga. O alegere poetică de titlu prin care autorii – primul, reputat critic, muzicolog și profesor universitar, cel de-al doilea, tânăr cercetător în muzicologie și, în egală măsură, dascăl universitar – își exprimă dragostea pentru arta sunetelor. Nu este vorba numai de o drumeție prin evoluția acesteia peste timpuri, așa cum poate dorește să ne avertizeze titlul, ci chiar de o istorie a muzicii universale, condensată, concentrată, esențializată prin structura, conținutul și dimensiunea volumului. În 256 pagini, Grigore Constantinescu și Irina Boga fundamentează, definesc, exemplifică epoci creatoare acoperind milenii de muzică, particularizând pe spații geografice.

Perioada antică este abordată căutând originile, evidențiind primele instrumente, făcând supoziții despre rolul muzicii în aventura cunoașterii. Evul Mediu și Renașterea fac obiectul unei secțiuni aparte, după cum capitolul Baroc – Clasicism statuează mai întâi elemente definitorii ale limbajului muzical (Melodia, Armonia, Polifonia, Ritmica), expune formele muzicale, trecând apoi la prezentarea arealelor de dezvoltare.

Două treimi din carte sunt dedicate Romantismului și Modernismului. Este o pondere semnificativă, justificat aleasă, în care compozitorii importanți, opusurile reprezentative, tălmăcitorii își găsesc locurile lor. Introducerea conceptului de modernism pentru muzica secolului XX este o propunere originală a autorilor care rezervă astfel noțiunea de contemporan pentru progresul genului în veacul nostru. Verismul, impresionismul, expresionismul, atonalismul, dodecafonismul, serialismul ș.c.l. sunt privite astfel drept stadii ale modernismului.

Sigur că delimitarea clară între diversele epoci și curente este practic imposibilă dar arta lucrării stă și în prezentarea întrepătrunderii și influențelor ce au generat evoluția muzicală în timp.

Specificări de substanță sunt rezervate creatorilor români, interpreților.

Prin conciziunea și precizia informației în condițiile vastității subiectului, volumul O călătorie prin istoria muzicii este o premieră ce posedă atu-urile unui succes anunțat, în condițiile unei extrem de largi adresări: studenți, profesioniști și, nu în ultimul rând, melomani. Se deschide în acest mod o colecție (Muzica Viva, inițiată chiar de prof. univ. dr. Grigore Constantinescu) de valoare și mare interes.

Copyright: cIMeC – 2008