Costin POPA, critic muzical Cronica muzicală on-line     HOME
REVISTA MELOS LA CEAS ANIVERSAR
(Costin Popa – 12 mai 2005)
Revista MELOS aniversează 15 aniLa sfârșit de aprilie s-au împlinit 15 ani de când în peisajul publicistic românesc a început să se facă auzit un glas distinct, de substanțială autoritate în domeniul criticii și informației muzicale, revista MELOS.

Pornită la drum din inițiativa muzicologului, criticului și compozitorului Smaranda Oțeanu-Bunea, director fondator, MELOS a fost din start salutată de o largă diversitate de cititori, adresarea sa îmbrățișând cele mai variate direcționări: profesioniști ai artei sunetelor, tineri în curs de plămădire a carierelor în domeniu și, nu în ultimul rând, melomani împătimiți, frecventatori curenți ai sălilor de operă și de concerte. Şi iată, MELOS a acumulat un deceniu și jumătate de apariție neîntreruptă, timp în care consumatorii de muzică au fost conectați, prin cele 32 de pagini ale revistei, la importante evenimente, au simțit pulsul stagiunilor curente ale Bucureștilor, ale altor orașe din țară, au participat la momente referențiale ale vieții artistice din străinătate. Sub cele mai prestigioase semnături de critici muzicali români, membri al Uniunii de breaslă ce poartă numele lui „Mihail Jora”, cronicile au consemnat cu regularitate premiere de operă și prime audiții concertante, debuturi și prezențe ale marilor interpreți pe scenele și podiumurile autohtone, au subliniat – în cadrul unor ediții sau secțiuni speciale ale revistei – Concursurile și Festivalurile Internaționale „George Enescu”, Festivalul Artelor, Săptămâna Internațională a Muzicii Noi, alte manifestări intrate în tradiția vieții noastre culturale. Nu au lipsit interviuri pe teme incitante cu mari personalități ale componisticii și artei interpretative românești și străine. Percutante anchete jurnalistice cu largă participare au abordat subiecte de stringentă actualitate, au născut dezbateri pasionante.

Revista MELOS a fost prezentă la spectacole pe celebre scene lirice mondiale (Viena, Milano, New York, Londra, Paris, Barcelona etc.), la faimoase festivaluri, precum cele de la Salzburg, Bayreuth, Pesaro, Ravenna, Orange ș.a. Corespondențele internaționale nu au lipsit, urmărind cu precădere afirmările românești în lume, ansamblurile orchestrale și de teatru liric, soliștii – instrumentiști, cântăreții, dirijorii a căror activitate se desfășoară în egală măsură în țară sau pe mapamond. Critici din străinătate și-au încredințat semnăturile paginilor revistei MELOS. Recenziile de carte, discografie și videografie au fost permanent prezente, racordând cititorii la noile apariții de gen. Nu trebuie uitat și faptul că MELOS este – la ora actuală – singura publicație de critică și informație muzicală din România dedicată în exclusivitate teritoriului clasic.

În cei 15 ani de apariție, nu au lipsit aprecierile laudative la adresa publicației, exprimate prin pagini scrise, prin vocile Radioului și Televiziunii, prin premiile acordate de foruri de specialitate, de confrați: Uniunea Criticilor Muzicali, Forumul Muzical Român, ziarul „Cuvântul” etc. Semnificativ apare și faptul că redacția revistei MELOS a fost solicitată în repetate rânduri să coordoneze publicațiile speciale care au apărut cu prilejul diverselor ediții ale manifestărilor muzicale de mare rezonanță; numesc aici Agendele și Jurnalele Festivalului Internațional „George Enescu”, ale Festivalului Artelor.

În toate aceste împliniri și succese există un secret. Acela al înaltului profesionalism al condeierilor într-ale criticii, publicisticii, reportajului, dialogurilor, care autografiază articolele din MELOS. Totul săvârșit în condiții de neabătută deontologie și probitate profesională, fără menajamente, constructiv – educativ. Nimic din ceea ce a reprezentat valoare adevărată, nimic din ceea ce a semnificat autentic vârf interpretativ, nimic din ceea ce a fost catalogat drept eveniment de răsunet, nu a rămas neconsemnat, neanalizat cu minuție, nedezbătut. În plus, Vocea MELOS a format opinii, a orientat opțiuni, a consolidat păreri.

Prin tot ceea ce a realizat, prin ceea ce face în continuare sub conducerea Smarandei Oțeanu-Bunea, MELOS probează că reprezintă o revistă – document, martor de extremă importanță al vieții culturale românești, al prezenței sale europene dintotdeauna.

La mulți ani, MELOS!

Copyright: cIMeC – 2005