Costin POPA, critic muzical Cronica muzicală on-line     HOMEUn duo de „vis” la Ateneul Român, Florin Estefan și Remus Manoleanu
(Costin Popa – 26 februarie 2018)

Florin Estefan
Florin Estefan
Titrat „Sogno”, „Vis” în limba italiană, deși în program, pe lângă muzica din Peninsulă, s-a strecurat și o romanță ceaikovskiană, recitalul baritonului clujean Florin Estefan, acompaniat la pian de Remus Manoleanu, a fost o secvență de artă vocală ce a înălțat suflete și a răscolit spirite. Tenta melancolică a fost cea care a dominat, în contextul timbralității speciale a solistului, alăturată rafinamentului clapelor.

Florin Estefan a parcurs o progresie de formă pe durata serii, care nu a fost foarte lungă, dar densă în exprimarea mesajului dorit. Glasul său baritonal este clocotitor, vibrato-ul vocii vine în slujba sugestivității, iar tălmăcirile au fost trecute prin filtrul de sensibilitate adecvat tematicii.

După Donizetti („Amor funesto” cu arc sonor nuanțat crescendo-decrescendo spre final) și Ceaikovski, linia melodică belcantistă belliniană a fost pe deplin valorizată în „Vaga luna che inargenti”.

Au urmat cele șase melodii („Romanze”, în original), compuse de Verdi în 1838, partituri care conțin o pronunțată patină operistică, prin întinderea sporită de ambitus și stilul romantic propriu maestrului de la Busseto. Aici, experiența și rutina de cântăreț de spectacol liric ale lui Estefan, au ieșit în evidență prin accentuări vehemente („Non t'accostare all'urna”), atacuri înalte („In solitaria stanza”), pasiune expresivă ce a mers până la tușe aproape „piangendo” („Perduta ho la pace”), dar și avântate („Deh, pietoso, oh, Addolorata”), totul alăturat frazelor lungi în legato (același exemplu, „In solitaria stanza”) și, mai ales, tristeții extreme („Nell'orror di notte oscura”). Hotărât lucru, baritonul Florin Estefan este un pictor al sunetului, ce servește de minune repertoriul cameral.

Programul a mai cuprins șase populare melodii de Francesco Paolo Tosti, într-un traiect pe care Estefan l-a asemuit cu reflecții asupra unor episoade din propria-i viață. Incitantă asociere, într-o exteriorizare melancolică a unor trăiri profunde pline de abandonuri extatice.

Remus Manoleanu
Remus Manoleanu
Pianistul Remus Manoleanu l-a însoțit poetic și creator de atmosferă, cu desene perlate și frazare aerisită, fină, distinsă.

La solicitarea publicului, cei doi artiști au interpretat „Balada unui greier mic” de Myriam Marbé, pe cunoscutele versuri ale lui Topârceanu, o rememorare a succesului avut la Festivalul și Consursul de Lied de la Brașov, fondate de renumita soprană Mariana Nicolesco, prezentă în sala Ateneului.

Recitalul „Sogno” nu trebuie ratat de melomanii de la poalele Tâmpei pe data de 1 martie. Florin Estefan și Remus Manoleanu vor continua prezentarea proiectului și în alte locații naționale, ca turneu de aleasă calitate.

Copyright: INP – cIMeC 2018