Costin POPA, critic muzical Cronica muzicală on-line     HOME


Volumul III al seriei „Nocturn și diurn în muzică” de Grigore Constantinescu
(Costin Popa – 17 februarie 2016)


Coperta Editura Muzicală a oferit recent o nouă apariție, cu 300 de pagini, sub semnătura de prestigiu a prof. univ. dr. Dr.HC Grigore Constantinescu. Este continuarea seriei începută în 2013 sub genericul „Nocturn și diurn în muzică”, florilegii de „Cronici”, „Recenzii și prefețe” și acum „Comunicări, cercetări, prelegeri, lucrări muzicologice”, reuniri care înfățișează multiplele fațete ale personalității autorului, universitar, critic muzical, publicist, cercetător științific, muzicolog. Este cea de-a 41-a carte a profesorului, socotind după lista publicată în ultimele două pagini.

Structurat în două părți, „Din istoria muzicii” și „Opera – rememorări și presupuneri”, volumul conține exegeze prezentate cu diverse prilejuri (nu sunt specificate locurile), îmbrățișând o diversitate largă de teme. În prima parte, ce pornește de la fundamente precum „Muzica, act de creație și mesaj cu reverberații filosofice, etice și estetice”, se continuă cu analize muzicologice ale unor compozitori diverși: Haendel, Haydn, Mozart, Rameau, Gluck, Massenet, Wagner etc. Scrierile frizează esențialul, ating aspecte de estetică vocală cu reflexii interdisciplinare („Ornamentica – între expresie și artificiu”, o cercetare) sau legături cu celelalte arte, îndeosebi dansul (în Baroc și în perioada dintre veacurile al XVI-lea și al XVII-lea, comentându-l pe Arbeau).

Pentru cea de-a doua parte, autorul rezervă importante incursiuni în lumea operei, pornind de privirea de bază a genului, cu „prezent, trecut și viitor”, urmată de subiecte tematice dedicate vocii, travestiului, antagonismului sacru-profan, cu o introspecție specială în „Opera romantică italiană”.

Arta lirică din spațiul nostru este remarcată, selectiv, prin articolele despre George Stephănescu, Opera și Opereta românească, „Oedipe”-ul enescian, drama muzicală „Năpasta” de Sabin Drăgoi, „Caragiale... meloman” și „Reîntâlniri repetate cu... O scrisoare pierdută”, remarcabilul opus al lui Dan Dediu.

Capitolul final, intitulat „Voci de aur ale Operei bucureștene”, prilejuiește portretizarea unor mari artiști. Îmi fac o datorie de onoare prin citarea numelor lor, aici, spre a servi drept obiect de studiu pentru cei care i-au ascultat și, mai ales, pentru generațiile tinere care trebuie să-i cunoască. Așadar, Valentina Crețoiu, Lucia Bercescu Țurcanu, Valentin Teodorian, Arta Florescu, Elena Cernei, David Ohanesian, Ludovic Spiess, Dan Iordăchescu. Nu sunt toți, dar reprezintă pilde, repere.

Volumul III al seriei „Nocturn și diurn în muzică” de Grigore Constantinescu este o carte care validează odată în plus, dacă mai era nevoie, nu numai multilateralitatea și cultura autorului, ci și arta scrisului distinsului profesor, cu o slovă ce farmecă prin fiecare frază, ca un desen melodic romantic. Bine îl numește criticul muzical Daniela Caraman Fotea în eseul de pe coperta IV „reper muzicologic”, bine îi caracterizează lucrările drept „Opera Magna”. Cu asemenea exegeze profunde, consistente, avem în bibliotecă un nou volum al esențelor, semnat Grigore Constantinescu.

Copyright: cIMeC 2016