Costin POPA, critic muzical Cronica muzicală on-line     HOME
Brașovul – capitala europeană a liedului românesc
(Costin Popa – 4 noiembrie 2013)
De zece ani, orașul de sub Tâmpa și-a sporit puterile culturale, grație înființării și derulării anuale a Festivalului și Concursului Național al Liedului Românesc. Manifestarea este creația celebrei soprane Mariana Nicolesco, neobosită promotoare a liricii naționale și, în general, a unor evenimente de mare anvergură. Simbolurile sunt grandiosul Concurs Internațional de Canto ce poartă numele Haricleei Darclée și, implicit, faptul că a readus o imagine legendară de soprană în atenția constantă a brăilenilor și, prin ei, întregii națiuni române, lumii lirice mondiale.

Mariana Nicolescu la Braşov Vocația de arhitect a Marianei Nicolesco, inițiativele, forța indestructibilă cu care își duce planurile la bun sfârșit, gândirea profundă în servirea artei sunt virtuți de care trebuie să ne bucurăm că există în ființa și spiritul unei românce cu caracter de unicitate, calitate subliniată și de muzicologul Octavian Lazăr Cosma în cuvântul său, la Brașov, referindu-se la contextul culturii noastre de azi. Bine titra divinul eseist Andrei Pleșu în „Dilema veche”, „Soluția Mariana Nicolesco”, explicând că soprana ar trebui să fie exemplul mobilizator pentru toate demersurile culturale naționale.

După o carieră de extremă rezonanță desfășurată pe toate marile scene ale lumii, artista își arată, iată, generozitatea fără limite în oferirea ca bun public a capacităților ei organizatorice, cunoștințelor manageriale și, nu în ultimul rând, a valoroasei pregătiri profesionale, materializată în comunicarea către discipoli, în cadrul unor Cursuri de Măiestrie tehnică și interpretativă la Brăila, în anii alternativi concursului. Fără îndoială, Mariana Nicolesco este o instituție culturală de maximă importanță a României moderne.

După Brăila Haricleei Darclée, iată că și Brașovul Marianei Nicolesco a primit onoarea fondării și organizării unei manifestări de mare răsunet. Declară marea soprană: „Am luat inițiativa creării Concursului Național al Liedului Românesc, a Festivalului și a Cursurilor de Măiestrie Artistică în Arta Liedului, pentru a da o dimensiune culturală nouă orașului în care am avut revelația muzicii și a propriei voci, ce avea să mă poarte în fața publicului de pe întreaga planetă. Și pentru a da liedului un nou statut, demn de valoarea sa, în chiar orașul marelui său promotor, Gheorghe Dima.”

Cea de-a zecea ediție a festivalului și concursului s-a desfășurat în saloanele Cercului Militar, în perioada 24-27 octombrie. Dacă în anii anteriori, liedul autohton, urmaș al străvechiului cântec de alean, a fost înfățișat și în context european, alături de cel german, francez, italian sau maghiar, de data aceasta recitalurile și simpozionul au abordat relația liedului nostru cu cel rus, cu romanța rusă. Mariana Nicolesco sublinia, în deschiderea festivă, extraordinara bogăție ideatică a liedurilor rusești, domeniu de creație în care muzica unor Ceaikovski, Rahmaninov sau Rimski-Korsakov s-a îngemănat cu marea poezie pușkiniană, îndeosebi.

Recitalurile, două la număr, au fost susținute de mezzosoprana Oana Andra, respectiv de sopranele Mădălina Barbu, Silvia Micu și de tenorul Adrian Dumitru, acompaniamentul la pian fiind datorat cunoscutului Alexandru Petrovici.

Importante exegeze teoretice au fost înfățișate de compozitorii Carmen Petra-Basacopol, Adrian Pop și Cornel Țăranu, de muzicologii Octavian Lazăr Cosma și Mihai Cosma.

Competiția interpreților de lied a fost intens disputată. Dar iată distincțiile acordate: Premiul de Excelență a revenit sopranelor Mădălina Barbu, Aida Pavăl și mezzosopranei Emanuela Pascu, Premiul I sopranelor Silvia Micu, Orsolya Veress și tenorului Adrian Dumitru, Premiul al II-lea sopranelor Irina Baianț, Stanca Manoleanu și basului Ion Stancu, Premiul al III-lea basului Beniamin Pop, sopranei Mihaela Alexa și baritonului Bogdan Nistor.

Mariana Nicolescu la BrăilaPentru tinerii cântăreți, semnificația manifestării brașovene a depășit planul unui concurs, emoțiile lui, ci a reprezentat o adevărată școală teoretică și practică de interpretare a acestor miniaturi lirice pline de esențe îngemănate cu verbul. Sfaturile primite, ca întotdeauna, de la Mariana Nicolesco au fost reținute ca bunuri de preț, utile pentru viitoarele cariere. Ca și Brăila în teritoriul operei, Brașovul reprezintă, în cel al liedului, summum-ul perfecționării prin însăși propriul exemplu de măiestrie al marii soprane și îndrumătoare, prin comunicarea înaltei ei științe.
Copyright: cIMeC 2013