Costin POPA, critic muzical Cronica muzicală on-line     HOME
„Nocturn și diurn în muzică” de Grigore Constantinescu
(Costin Popa – 20 iunie 2013)
copertaDe peste opt ani, funcționează sub sigla Institutului Național al Patrimoniului, website-ul „Cronica muzicală on-line”, singurul specializat și dedicat integral criticii muzicale profesioniste. Condeie de membri ai Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor țin cititorii la curent cu evenimente din țară și străinătate, înscrise în teritoriul simfonic, de operă și cameral, oferă interviuri cu mari personalități artistice sau cu tineri performeri de succes. Un loc de prim rang îl ocupă edițiile Festivalului Internațional „George Enescu”. Se poate constata matematic, sunt peste 1200 de cronici publicate, ceea ce înseamnă o medie de cca 13 articole pe lună, un număr important în peisajul nostru publicistic de azi, în care spațiile dedicate criticii muzicale, culturii în general, sunt extrem de subțiri.

Spre a-și panorama propriile viziuni peste timp și a le oferi cititorilor în chip concentrat, era firesc ca unii autori să-și adune scrierile în volume. Așa au procedat până acum Smaranda Oțeanu-Bunea și semnatarul acestor rânduri. Iată că, de curând, criticul, muzicologul și profesorul dr. Grigore Constantinescu a publicat la Editura Muzicală, în condițiuni impecabile, cartea „Nocturn și diurn în muzică (vol. I, Cronici)”, care însumează aproape 500 de pagini, o colecție de peste 330 de articole scrise în ultimii șapte ani și apărute sub egida „Cronicii muzicale online”.

Alegerea titlului are o multiplă conotație... poate fi permanența în muzică – „zi și noapte” – a spiritului autorului, poate fi audierea, după amurg, a evenimentelor de concert și de operă, urmate imediat „în noapte” dar și „în zi” de așternerea pe hârtie (cit. clapetarea la computer) a impresiilor, poate fi o metaforă ce vizează luminile și umbrele oricărei prestații comentate... Importanța reunirii nu mai trebuie subliniată. Avem în față o adevărată frescă a vieții muzicale, în special bucureștene, pentru că autorul este un observator asiduu al fenomenului, nelipsit din sălile în care arta sunetelor este regină.

Ținuta scrierilor este impecabilă, binecunoscută pentru condeiul lui Grigore Constantinescu, profesionalismul evaluărilor, experiența de analist, eleganța slovei, subtilitatea adresării critice, erudiția și stilul de literat, de om de cultură fac ca lectura să fie agreabilă și să conducă la adânci reflecții. Într-adevăr, citind o cronică semnată de Grigore Constantinescu, zăbovind asupra sintagmelor, subiecții – dirijori, soliști instrumentiști, cântăreți, orchestre, coruri, tineri compozitori - au numai de învățat. La fel, studenții din facultățile de profil, învățăcei într-ale criticii muzicale, ca și melomanii, fie cu urechi deja antrenate, fie în formare. Insist asupra aceste ultime categorii de lectori, întrucât fiecare ocupant de fotoliu într-o sală de concert sau de operă nu trebuie să neglijeze compararea propriilor opinii cu cele profesioniste, de înaltă calificare.

Notez câteva titluri... „Beethoven versus Stravinski”, „Vocația romantică a tinereții”, „Cine pleacă la Viena?”, „Lada de zestre cu muzici vechi”, „Elena Moșuc triumfă la Scala”, „Lohengrin, o premieră cu reper istoric la Opera Națională”, „Macbeth, o experiență pozitivă a succesului”, „Opera Comică aplaudată în Israel”, „Chopin și... nu numai”, „Serile simfonice ruse”, „Enescu necunoscut” etc. etc.... toate atractive dar imposibil de ales din multitudinea de ipostaze prin care Grigore Constantinescu surprinde viața muzicală actuală. „Nocturn și diurn în muzică” trebuie parcursă temeinic, precum un studiu muzicologic, precum un jurnal de bord, ca istorie a întâmplărilor muzicale la care am fost martori oculari sau despre care doar am auzit.

Și, într-un viitor apropiat, rămâne să căutăm și volumul al II-lea, și cele ulterioare, care se scriu în timp real, „sub ochii noștri” (cum sună formula de prezentare a website-ului), aproape zi de zi, în format electronic.

Înainte de a le avea arhivate în cărți pentru colecțiile dumneavoastră de bibliofili, citiți articolele în „Cronica muzicală on-line”!
Copyright: cIMeC 2013