Constanţa CRISTESCU, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
Ciocănești – Concurs de interpretare la instrumente arhaice
(Constanţa Cristescu, muzicolog – 9 martie 2011)
În cadrul Festivalului ouălor încondeiate care se organizează anual în comuna-muzeu Ciocănești din Județul Suceava, la inițiativa primarului comunei Gheorghe Tomoiagă se organizează și un concurs de interpretare la instrumente populare arhaice. Acest concurs, modest ca amploare, aflat la a III-a ediție, a avut loc în sâmbăta Lăsatului secului pentru Postul Paștilor, în după-amiaza zilei de 5 martie.

Într-o mare de încondeietori de ouă pascale și vizitatori din țară și din străinătate, s-au afirmat prin splendide semnale muzicale la tulnice și trâmbițe și prin expresive și emoționante demonstrații la fluiere din lemn și din metal, puținii concurenți înscriși la acest concurs provocator, însă prea puțin mediatizat.

La ediția din acest an au participat interpreți de folclor la fluiere mici și mari, la tulnice și la trâmbițe, individual și organizați pe grupuri, din județele Alba, Cluj și Suceava. Prezentându-și instrumentele și funcționalitatea lor comunitară, interpreții au dovedit o bună cunoaștere a instrumentelor, a tradițiilor locale în care sunt utilizate și a repertoriului specific.

Fluierașii au interpretat câte o doină și câteva melodii de joc local, etalând atât tehnica instrumentală, cât și repertoriul ales pentru competiție.

Premiile la Categoria fluierașilor au fost decernate astfel: Locul I – Zamcu Toader senior din Stulpicani (Suceava), Locul II – Nuțescu Vasile din Stulpicani (Suceava), iar Locul III – Roșu Răzvan din Mărișel (Cluj).

Grupul format din 6 fluierași și dobă din Stulpicani a obținut „Premiul cel mare” la categoria fluierașilor, în urma interpretării unei doine heterofonic cu acompaniament de dobă și a unui joc la unison cu acompaniament de dobă.

La Categoria semnalelor de tulnic s-a decernat doar Locul I Geaninei Onețiu din Câmpeni (Alba) și „Premiul cel mare” grupului de tulnicărese din aceeași localitate condus de Gligor Mariana. Semnalul grupului a fost realizat prin soloul de mare virtuozitate al Marianei Gligor, acompaniat prin pedale armonice diversificate acustic de nepoatele acesteia: Onețiu Geanina Larisa, Onețiu Crinela Iluța și Gligor Marcela.

La Categoria trâmbițașilor s-au impus numeric stulpicănenii, urmați de cei doi participanți vârstnici din zona Vatra Dornei. Locul I a fost acordat lui Nuțescu Vasile din Stulpicani, care a realizat un semnal de mare complexitate melodică și tehnică, cu precizie acustică și pregnanță ritmică. Locul II a revenit dornenilor Ciornei Leon din Dorna Arini și Popa Toader din Șaru Dornei, realizatori ai unor semnale mai lirice, de mare amploare și respirație. Locul III a fost obținut de Moroșan Ionel și Zamcu Toader segnor, ambii din Stulpicani, iar Mențiunea a fost oferită tinerilor Ciocan Dumitru din Ciocănești și Zamcu Toder junior din Stulpicani.

demonstrație
demonstrație

Evaluarea trâmbițașilor s-a făcut după criteriul preciziei și al acurateței acustice a atacurilor, al calității timbrale, al complexității și diversității melo-ritmice a semnalelor emise și al amplorii lor.

Juriul a fost alcătuit din Călin Brăteanu de la Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Suceava și subsemnata.

Dincolo de caracterul competițional al manifestării, prestațiile concurenților în ansamblul evoluției lor artistice au constituit un deosebit de frumos și interesant concert folcloric, ce s-a impus ca manifestare muzicală de excepție în cadrul tuturor manifestărilor care au alcătuit programul Festivalului ouălor încondeiate. Forma și culoarea bijuteriilor rezultate din arta încondeierii ouălor au fost colorate și muzical prin frumusețea repertoriului cu care concurenții instrumentiști au împodobit sonor ambientul competițional; aceasta, pentru că manifestarea a cuprins și un tradițional concurs național al meșterilor încondeietori, de asemenea un concurs gastronomic de preparate tradiționale de post.

Concurenți
Concurenți
Tulnicărese (Alba) și Trâmbițași (Stulpicani)
Tulnicărese (Alba) și
Trâmbițași (Stulpicani)
Juriul
Juriul


* Foto: Carmen Veroniva Steiciuc (Colecția documentară a Centrului Cultural Bucovina)
Copyright: cIMeC – Institutul de Memorie Culturală, 2011