Constanţa CRISTESCU, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
OMAGIU UNUI PREOT FOLCLORIST
(Constanţa Cristescu, muzicolog – 26 ianuarie 2010)
Gheorghe N. Dumitrescu-Bistrişa, preotul folclorist Gheorghe N. Dumitrescu-Bistriţa este un nume de referinţă în folcloristica românească din secolul XX. Născut în comuna Bistriţa din judeţul Mehedinţi în 15 septembrie 1895, preotul şi învăţătorul pasionat de folclor va rămâne şi va activa în satul său natal tot restul vieţii îndelungate, care s-a încheiat la venerabila vârstă de 97 de ani.

Pasionat de folclor din tinereţe, Gheorghe N. Dumitrescu-Bistriţa a devenit de timpuriu un mare culegător de folclor, reuşind să şi înlesnească publicarea valorosului patrimoniu cultural muzical şi apoi şi literar prin intermediul unei publicaţii periodice pe care a fondat-o şi a condus-o în perioada anilor 1919-1940. O revistă fundamentală pentru promovarea muzicii şi a folclorului prin intermediul unor transcrieri muzicale care astăzi au o valoare documentară inestimabilă, este o carte de vizită şi o întreprindere cultural-patriotică de asemenea ţinută, astfel încât volumul omagial pe care muzicologul braşovean Constantin Catrina l-a dedicat preotului folclorist căruia îi păstrează o frumoasă şi neştirbită prietenie este de oportunitate maximă.

copertaCartea intitulată Pr. Gh. N. Dumitrescu-Bistriţa şi Revista ”Izvoraşul” a fost începută, potrivit mărturisirii muzicologului Constantin Catrina, la tinereţe în 1958 şi încheiată/tipărită după o jumătate de secol, în decembrie 2009. Un demers biografic temerar dăruit de autor preţuitorilor marilor intelectuali ziditori de cultură românească, aşa cum ne-a obişnuit deja de mult timp Constantin Catrina, este şi cel de faţă.

Cartea cuprinde o preţioasă corespondenţă inedită a preotului folclorist cu marii intelectuali şi muzicieni din prima jumătate a secolului XX fondatori ai ştiinţelor etnologice moderne, studii, articole şi comunicări menite să contureze portretul folcloristului din Bistriţa mehedinţeană, o biografie şi o bibliografie exhaustivă alcătuită de muzicologul braşovean, un impresionant capitol de mărturii ale folcloristului despre revista pe care a ctitorit-o şi despre activitatea sa în domeniu. Cei ce vor citi cartea închinată de Constantin Catrina întelectualului de înaltă clasă, ce nu şi-a părăsit satul natal decât pentru studii şi acţiuni temporare de interes cultural, vor avea în faţă un model demn de urmat în propria activitate profesională şi intelectuală.

În încheiere citez mărturia lui Gh. N. Dumitrescu-Bistriţa despre rostul revistei Izvoraşul, copilul său de suflet: «Revista „Izvoraşul” a pornit la drum mai întâi cu profil muzical: răspândirea cântecului popular. Aşa a fost concepută de pe băncile şcolii din Râmnicu Vâlcea. Îmbogăţită, transformată şi maturizată, devine, din 1921, revistă de muzică, artă naţională şi folclor, apoi cuprinzând, din 1936, şi pagini de teatru sătesc (materiale pentru festivităţi săteşti: serbări, aniversări, şezători etc.), precum şi pagini de istorie folcloristică.»

Acest citat-mărturie este suficient pentru ca cititorii să înţeleagă parţial însemnătatea preotului Gh. N. Dumitrescu-Bistriţa pentru cultura muzicală românească şi să încerce să îi urmeze exemplul în localităţile unde trăiesc şi muncesc.
Copyright: cIMeC – Institutul de Memorie Culturală, 2010