Constanţa CRISTESCU, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
SEBASTIAN BARBU BUCUR octogenar
(Constanţa Cristescu, muzicolog – 3 februarie 2010)
Anul editorial 2010 se deschide cu apariţia unei cărţi-eveniment elaborată de reputatul muzicolog braşovean Constantin Catrina ca omagiu adus inegalabilului bizantinolog Sebastian Barbu Bucur la aniversarea a opt decenii de viaţă. Cartea a văzut lumina tiparului la Editura Semne la jumătatea lunii ianuarie, pentru a anunţa din timp evenimentul aniversar de la începutul lunii februarie.

6 februarie 1930 este pentru istoria muzicii româneşti şi universale ziua ce înscrie naşterea unui nume ce va fi inclus cândva cu litere de aur şi în cartea sfinţilor români zămislitori de artă şi ştiinţă bizantină prea înaltă: Sebastian Barbu Bucur. Dăruit monahismului de la o vârstă fragedă, cel ce avea să devină Maestrul şcolii româneşti contemporane de bizantinologie şi-a închinat viaţa slujirii lui Dumnezeu prin arta cântului bisericesc. Şase decenii de activitate muzicală şi muzicologică excepţională este un record ce impune tuturor respectul. A fi bizantinolog în accepţiunea Maestrului Sebastian Barbu Bucur înseamă a fi un muzician bisericesc total: teolog, psalt, muzicolog, compozitor, dirijor şi dascăl, în cazul său, profesor universitar.

Înzestrat cu un talent muzical ieşit din comun, cu minte emergentă, cu sete nestăvilită pentru studiu şi cu perseverenţă nezdruncinată de nicio conjunctură socio-politică în activitatea profesională deosebit de dificilă şi pretenţioasă căreia i se dedicase de tânăr, Sebastian Barbu Bucur avea să-şi perfecţioneze ştiinţa şi arta interpretării, cercetării şi compoziţiei cântului liturgic de tradiţie bizantină până la altitudinea celor mai înalte cote ale măiestriei, dăruind muzicii şi muzicologiei o multitudine de capodopere. Opera omnia prezentată în volumul aniversar, sistematizată cu grijă de migălosul biograf Constantin Catrina, este alcătuită numai din lucrări de referinţă pentru bizantinologia românească şi universală, ce s-ar cuveni a fi traduse şi publicate în mai multe limbi de circulaţie internaţională spre a fi accesibile în întreaga lume.

Nu întâmplător găsim în cartea omagială importante mărturii de închinare pioasă în faţa operei ştiinţifice, artistice şi didactice a Maestrului octogenar ale unor personalităţi de marcă ale Bisericii Ortodoxe Române, ale ştiinţei, artei şi muzicologiei româneşti. Nu întâmplător găsim facsimilate înalte distincţii ce recunosc, preţuiesc şi certifică pe plan naţional şi internaţional valoarea inestimabilă a moştenirii muzicale şi muzicologice clădită şi dăruită lui Dumnezeu şi lumii de Maestru. Nu întâmplător găsim o listă discografică impresionantă de restituiri patrimoniale şi o imensă listă de contribuţii interpretative concertistice ale formaţiei de muzică psaltică ctitorită şi condusă de maestru, ce poartă numele simbolic Psalmodia.

Sunt doar câteva repere ce sugerează conţinutul documentar bogat şi valoros al cărţii biografice voluminoase închinată la moment aniversar Maestrului Sebastian Barbu Bucur de Constantin Catrina, septuagenarul muzicolog şi profesor universitar braşovean care îşi înscrie cu hărnicie în palmaresul editorial, deasemenea impresionant, încă o carte de referinţă.

Cartea este structurată în şase capitole de referinţe şi documente, menite să contureze diversele domenii de performanţă maximă ce încununează activitatea complexă a bizantinologului şi să dezvăluie trăsături ale personalităţii pe care doar cei apropiaţi le pot distinge: Mărturisiri, Repere bibliografice, Doctor Honorius Causa, Formaţia de muzică bizantină “PSALMODIA”, Tezaurul PSALMODIEI. Discografie. Un capitol ce conţine partiturile unor creaţii psaltice recente, intitulat Sebastian Barbu Bucur – CÂNTĂRI CALOFONICE, pune în circulaţie noi capodopere ale creaţiei sale psaltice, realizând culminaţia cărţii printr-un proaspăt palmares componistic. Volumul se încheie cu Indicele creaţiei muzicale psaltice şi cu Postfaţa ierarhului discipol care s-a ataşat sufleteşte de Maestrul său într-o dragoste filială nemărginită, acordându-i o permanentă pioasă şi stimulatoare protecţie arhierească, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Prin creaţia sa liturgică tipărită şi manuscrisă şi prin modelele interpretative imortalizate pe discuri, casete şi compact-discuri, Sebastian Barbu Bucur contribuie masiv la împrospătarea tezaurului muzicii psaltice, dovedind că filonul muzical al tradiţiei bizantine este inepuizabil, după cum inepuizabilă şi mereu proaspătă este emergenţa creatoare a genialului bizantinolog.

Sunt de prisos alte cuvinte pentru a convinge cititorul să procure cartea de referinţă biografică şi bibliografică, ea însăşi fiind un tezaur documentar de maximă utilitate în biblioteca oricărui muzician şi om de cultură.

Ilustrez măiestria interpretativă a bizantinologului Sebastian Barbu Bucur cu un document audio de valoare inestimabilă. Este decupat din înregistrarea unui concert al corului Madrigal susţinut în Germania, unde Sebastian Barbu Bucur a interpretat câteva capodopere psaltice, acompaniat cu isoane de reputatul cor academic dirijat de Marin Constantin, în aranjamentul maestrului bizantinolog: Vai mie, înnegritule suflete!, glas 8, de Macarie Ieromonahul. Sebastian Barbu Bucur, Vai mie innegritule suflete - glas 8 - de Macarie Ieromonahul
Copyright: cIMeC – Institutul de Memorie Culturală, 2010