Constanţa CRISTESCU Cronica muzicală on-line     HOME
Concertul coral de la Ateneul Român – 5 septembrie
(Constanţa Cristescu, muzicolog – 6 septembrie 2009)
Din seria „Creaţia muzicală românească contemporană” nu puteau lipsi concertele corale.

Două coruri prestigioase – Corul de cameră Preludiu dirijat de Voicu Enăchescu şi Corala camerală I.C.Danielescu dirijată de Valentin Gruescu – şi-au reunit eforturile pentru o seară muzicală ce a panoramat tradiţia corală românească multiseculară, de la monodiile bizantine ale Evului Mediu românesc, la marile capodopere ale contemporaneităţii.

În mare, programul fiecărei formaţii corale a cuprins creaţii şi prelucrări corale din tradiţia liturgică ortodoxă, diverse creaţii lirice şi umoristice, şi prelucrări de folclor, împreună cu creaţii în stil popular.

În categoria creaţilor liturgice de filieră bizantină am ascultat două piese ale unui compozitor anonim transcrise de regretatul paleograf Titus Moisescu Lumină din lumină şi Văzându-te răstignit, Hristoase, Tropar de Anton Pann, Uşile pocăinţei de Dimitrie Suceveanu, Psalmul 102 de Nectarie Frimu, Concertul coral nr. 2 de Gavriil Musicescu, Aliluia de Paul Constantinescu, Psalmul 123 de Marţian Negrea, Doamne, Iisuse Hristoase de Gheorghe Cucu, Axion de Gheorghe Danga, Pre Tine Te lăudăm de Ioan D. Chirescu şi Tatăl nostru de Valentin Gruescu. Toate sunt piese inspirate, pline de duh şi evlavie, bulgăraşi de rugăciune românească.

La acest segment de program corul „Preludiu” a strălucit prin interpretarea echilibrată, reţinută, sobră, chiar austeră, însă rafinat dinamizată, în timp ce Corala „I.D.Danielescu” a oferit o interpretare romanţată, preţioasă, dulceagă, exagerat ritmizată, deviată stilistic.

Ambele formaţii au fost, însă, la înălţime în privinţa celorlalte capete stilistice din program, creaţia lirică cu caracter confesiv şi prelucrările de folclor cucerind atât interpreţii, cât şi publicul. Vocile şi-au etalat virtuozitatea, capacitatea de colaborare în partizi şi de integrare echilibrată în ansamblu, interpretând cu lejeritate şi farmec, neobosit, piesă după piesă.

Enumer restul creaţiilor din ansamblul programului bogat al fiecărui cor: Alexandru Paşcanu – Dimineaţa, Ştefan Popescu – Fluture, Mihail Jora – Mă mieram, Viorel Munteanu – De rerum natura, Liviu Dănceanu – Lili-acul, Vasile Spătărelu – Floare albastră, Vasile Timiş – Trei valsuri pe versuri de Mihai Eminescu, Felicia Donceanu – Păstrează. Acestora li se adaugă prelucrările de folclor şi creaţiile în stil popular românesc: Hop, Ţup, Ţup de Tudor Jarda, Trei cântece româneşti de Dan Buciu, Haz de necaz de Gheorghe Cucu, La joc de Ioan Alexandrescu, splendida Ie românească a Irinei Odăgescu, Joc de Sigismund Toduţă şi Dar de nuntă de Radu Paladi, o capodoperă a genului coral reluată în bis cu acompaniamentul pianistic al compozitorului însuşi.

Corala camerală „I.C.Danielescu” a folosit cu succes şi vocile solistice ale coriştilor Adina Stănescu, Adrian Călinescu, Bogdan Dumitru şi Eduard Stracna, apelând şi la acompaniamentul pianistului Mihai Măniceanu.

Cele două formaţii corale s-au confruntat la cel mai înalt nivel artistic, ridicând sala arhiplină în picioare. Tradiţia corală românească s-a etalat cu demnitate în faţa întregii lumi muzicale, chemând melomanii să se reîntoarcă la cânt.

Copyright: cIMeC – Institutul de Memorie Culturală, 2009