Constanţa CRISTESCU, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
Constantin Catrina – Privitor în oglinda timpului
(Constanța Cristescu, muzicolog – 11 iunie 2009)
În viața fiecărui om, indiferent de profesia pe care o îmbrățișează și căreia i se dăruiește, indiferent de funcțiile sus-puse sau modeste pe care le îndeplinește în viață, vine un moment de bilanț în fața propriei conștiințe, în fața celor dragi și în fața lumii în care și-a dus crucea rânduită de Dumnezeu ori cea aleasă de el însuși.

În anul 2008, muzicologul și dascălul universitar Constantin Catrina, „oltean de Brașov" cum se autodefinește și-a făcut bilanțul activității la împlinirea a 75 de ani de când a văzut lumina zilei, printr-o carte retospectivă sugestiv intitulată – Privitor în oglinda timpului -, ce a văzut lumina tiparului la Editura Fântâna lui Manole din Râmnicu-Vâlcea, sub îngrijirea Dr. Gheorghe Deaconu, preludiată liric de Doru Popovici.

Și-a închinat cartea soției Maria Magdalena, care „i-a asigurat liniștea și confortul necesare studiului și creației muzicale".

Cartea are o structură curiculară, ilustrând domeniile de activitate prin producția editorială – cărți, studii, articole, cursuri universitare, compoziții, colecții documentare -, prin producția verbală – comunicări, conferințe -, prin producția artistică – compoziții, prestații scenice în calitate de dirijor și interpret – și prin culegerile de documente culturale audio, manuscrise, tipărituri, fotografii stocate în diverse instituții, ce însumează cca. 3000 de unități.

Volumul este structurat pe patru secțiuni, ce ilustrează sfera domeniilor de activitate a neobositului cărturat și prolificului savant Constantin Catrina: Repere biografice, Bibliografie, Opera și Texte selective, cărora li se adaugă Glose selective reprezentând referințe la opera științifică și artistică, un index de nume care au umplut viața și preocupările maestrului, încheindu-se cu o serie de fotografii documentare decupate din „filmul" vieții marelui și modestului savant.

Un larg domeniu al preocupărilor sale, bine reprezentat în listele operelor, este cel al artei populare, în diferitele ei forme de manifestare etnografică și folclorică, Constantin Catrina fiind un împătimit promotor al valorilor tradiționale, în calitate de cercetător, culegător, transcriitor, animator-îndrumător, dascăl universitar.

Un alt domeniu de referință este cel al muzicologiei bizantine, Constantin Catrina fiind un neobosit căutător și mare descoperitor de valori documentare, scormonind prin arhive tainice și prin amalgamul presei din diverse vremuri, pentru a surprinde ipostaze ale muzicii bizantine din Șcheii Brașovului și din toată țara, pe care le-a analizat cu clarviziunea savantului detașat de prejudecăți religioase și de curente politice și ideologice, astfel încât opera sa se impune cu demnitate în lumea științei, artei și culturii ca un model de verticalitate profesional-umană.

De la primele studii și articole din anul 1964 și până la anul de bilanț 2008, activitatea editorială a lui Constantin Catrina nu a cunoscut întreruperi, căci perseverentul om de cultură nu s-a poticnit în cursele istoriei și ale ofertelor de piață.

Un alt domeniu, convergent cu cele deja menționate, este cel al istoriografiei, în care se relevă aportul substanțial la istoria muzicii și culturii brașovene, dar și la istoria generală a muzicii românești. Acesta apare în lista bibliografică sub titlul Muzicologie, savantul brașovean dovedindu-se a fi unul dintre marii documentariști ai generației celei de-a doua jumătăți a sec. al XX-lea. Acest domeniu este completat cu bogata activitate de referent.

O altă sferă de preocupări este cea a creației corale, în care se etalează prin genul cântecului patriotic și prin cel al prelucrărilor de folclor, reflectate la două niveluri de vârstă: coruri pentru formații de copii și coruri pentru formații de adulți.

Opera științifică materializată în volume este prezentată exemplar prin coperta, coordonatele editoriale și o scurtă prezentare a conținutului fiecărei cărți. În total 8 cărți de autor și 13 cărți în colaborare și ediții îngrijite invită, provocator, cititorul, să le răsfoiască și să le studieze.

Pleiada de referenți ce s-au aplecat asupra operei savantului și muzicianului Constantin Catrina este oglindită în titluri de referințe și extrase din diverse publicații.

Aniversat de cei ce s-au ostenit a-i alcătui și tipări cartea privirii în oglinda timpului, Constantin Catrina oferă, prin bibliografia și modelul operei sale, generațiilor actuale și viitoare, o sursă de documentare deosebit de valoroasă. În ea te orientezi cu ușurință în demararea unor investigații cultural-științifice din care consultanța și contribuția documentară a lui Constantin Catrina nu poate lipsi.

Personal l-am cunoscut ca pe un mare profesor și om de știință, ce mi-a urmărit cu atenție drumul vieții științifice și didactice și m-a stimulat cu încredere statornică, fiindu-mi alături în cele mai grele momente ale vieții, întărindu-mă în rezistența la presiunea imposturii ce a creat monștri în toate domeniile vieții spirituale românești: educație, știință, cultură, civilizație.

La câteva luni de la apariție, am avut privilegiul și surpriza de a primi cartea prin poștă, cu o dedicație de suflet a autorului. Este un dar neprețuit pe care țin să îl fac cunoscut tuturor iubitorilor de înaltă carte de știință și cultură românească.

Copyright: cIMeC – 2009