Constanţa CRISTESCU, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
Constantin Rîpă. Jumătatea sa de veac XX
(Constanța Cristescu, muzicolog – 26 martie 2009)
Personalitatea lui Constantin Rîpă se manifestă îndrăzneț și curajos pe parcursul întregii sale activități, atât în domeniul muzicologiei, al compoziției, al interpretării artistice în calitate de dirijor al prestigioasei Formații Corale Antifonia creată de dânsul, cât și în cel al didacticii muzicale, acesta din urmă reprezentat editorial prin excelente antologii stilistice de uz universitar și prin veritabile tratate de teoria superioară a muzicii.

Cu Formația Antifonia am cântat în vremuri de cenzură repertorială, atât în țară cât și în străinătate, tropare, axioane și heruvice, de asemenea piese din creația sacră occidentală, uneori în primă audiție absolută, sfidând barierele ideologice ale epocii comuniste.

Constantin Râpă m-a învățat să gândesc liber, respectându-mi dreptul la cuvânt și autoritatea profesională argumentată. Nu suferea papagalismul didactic și își obliga studenții să gândească și să evalueze arta și știința rațional și profesional, nu ca topingarii zilelor noastre, ci cu bisturiul analistului lucid, echilibrat și imparțial.

A scris și poezie, însă nu am văzut nici un volum publicat.

Cartea sa de memorialistică intitulată Jumătatea mea de veac XX, publicată în condiții grafice modeste la Editura ETA, în nu știu ce an – pentru că nu este menționat anul apariției nicăieri –, probabil la Cluj, cu ISBN 973-98567-6-4, ocupă un loc aparte în scrierile muzicologice actuale. Aceasta pentru că gândirea profundă, descorsetată de prejudecăți, a muzicologului, muzicianului și omului Constantin Rîpă, cuprinsă în file de jurnal intim pe care se confesa în taină atunci când avea răgazul, oferă cititorului o lectură relaxantă, plină de învățăminte.

În loc de prefață, autorul scrie: „Această carte cuprinde a II-a jumătate a jumătății mele de veac XX, căci prima jumătate s-a risipit în foi și caiete care au dispărut și nu știu dacă vor mai reapare vreodată. În speranța că totuși această primă jumătate va avea șansa de a reapărea cândva, acest volum îl consider al II-lea, dar titlul rămâne cel de pe copertă fără a fi schilodit, formulându-l Jumătatea jumătății mele de veac XX”.

Cartea este o mărturie a atitudinii Maestrului față de epoci și societăți prin care a trăit, prin care a investigat și față de anturaje, conjuncturi și personalități cu care a colaborat sau nu, pe care le-a prețuit sau le-a disprețuit, ori le-a caricaturizat discret, cu ascuțit spirit de observație și cu fin umor. Structura tematică a cărții este dezvăluită prin titlurile sugestive ale capitolelor: Generale, Filosofice, Estetice, Literare, Muzicale, Despre pedagogie-educație, Personale, Religie-credință, Sociopolitice. Însemnările sunt ordonate în fiecare capitol cronologic, cea mai veche însemnare fiind din anul 1966, iar cele mai recente din 2003.

Incomodă pentru mulți ce s-ar vrea înscriși în istorie cu aură de perfecțiune și de moralitate exemplară, cartea de memorialistică a profesorului universitar Constantin Râpă deschide, cu îndrăzneală și autoritate, ochii cititorului spre lumea de ieri, de azi, dintotdeauna. „Aceeași Mărie cu altă pălărie!”, spune un proverb românesc, iar mărturiile cuprinse în acest volum îl confirmă cu prisosință.

O carte curajoasă sfidează veșnica demagogie, asemenea celei de memorialistică a lui Hector Berlioz. O savurezi, o pui deoparte și te întorci la ea de multe ori când te confrunți cu o dilemă; pentru că este o mare lecție de viață și o mare lecție profesională.

Copyright: cIMeC – 2009