Concert coral la Biserica Sfântul Spiridon Nou din Bucureşti
(Constanţa Cristescu, 16 martie 2009)

Corul Patriarhiei, la Biserica Sfântul SpiridonSeara de 13 martie rămâne ca o amintire memorabilă prin concertul de excepţie susţinut la Biserica Sfântul Spiridon Nou de Corul mixt „Nicolae Lungu” al Patriarhiei Române dirijat de Stelian Ionaşcu şi de Corul bărbătesc de cameră „Psalmodia Transylvanica” al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca dirijat de Vasile Stanciu.

Un program alcătuit din repertoriu de tradiţie bizantină specific Postului Mare în prelucrări şi valorificări componistice remarcabile, căruia i se adaugă câteva piese din creaţia liturgică occidentală. Creaţii ale marilor compozitori consideraţi clasici ai muzicii corale de cafas Nicolae Lungu, I.D. Chirescu, Gavril Muzicescu, Paul Constantinescu şi Gheorghe Cucu s-au îmbinat minunat cu creaţii ale compozitorilor contemporani Nicu Moldoveanu, Constantin Drăguşin, Gh. Danga şi Vasile Stanciu, şi cu compoziţiile lui Arhanghelschi şi ale lui P.H. Thielen.

Un concert încărcat de dramatism, ce cheamă lumea la meditaţie asupra condiţiei umane, anticipă cu voce gravă, prin capodopere ale artei muzicale, Patimile Domnului.

Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române, într-o formaţie mixtă mai restrânsă, a interpretat: Cămara Ta, Mântuitorule de N. Lungu şi I.D. Chirescu, Gândesc la ziua de Arhanghelschi, La râul Babilonului de G. Muzicescu, Chinonic de Gh. Danga, Rugăciune de C-tin Drăguşin, alături de Rugăciunea inimii şi de două momente din oratoriul Patimile şi Învierea Domnului de Paul Constantinescu: În mormânt viaţă (Prohodul Domnului) şi Astăzi s-a spânzurat pe lemn (Antifonul 15 din Joia Patimilor). Prestaţia coralei Patriahiei Române s-a menţinut la înaltul nivel artistic remarcat şi cu alte ocazii, bucurându-se de colaborarea excelentă cu solistul preot Cristian Deheleanu, bariton cultivat şi rafinat, colaborator al acestui prestigios cor de cafas. Dirijorul Stelian Ionaşcu a valorificat din plin capacitatea timbrală a corului, acordând egalitate deplină vocilor în ansamblu, astfel încât să fie exploatate artistic la maximum, cu personalitatea timbrală specifică, în tălmăcirea partiturilor.

Un repertoriu de forţă, de mare complexitate, prin care s-a etalat în mod strălucit şi şcoala de dirijat coral pentru cafas a Maestrului Nicu Moldoveanu, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. Distinsul dascăl universitar, în colaborare cu dirijorul Stelian Ionaşcu, lector universitar, au demonstrat roadele înaltei şcoli muzical-teologice prin prestaţiile a trei tineri dirijori discipoli: Luminiţa Guţanu, Eloi Siluan şi Constantin Ştefan Răzvan.. Cei trei tineri dirijori s-au remarcat prin autoritate dirijorală, precizie şi expresivitate gestică, promptitudine în comunicarea cu partidele corale, precum şi printr-o bună stăpânire a partiturii.

Psalmodia Transylvanica, la Biserica Sfântul Spiridon.JPG Corul bărbătesc de cameră clujan „Psalmodia Transilvanica”, aflat la primul concert în Bucureşti după remarcabile prestaţii în străinătate, a încântat publicul prin echilibrul şi acurateţea vocilor bine timbrate şi prin expresivitatea deosebită a interpretării unui repertoriu pretenţios şi dificil, care a solicitat utilizarea preferenţială a dialogului dintre cor şi solişti. Cei doi solişti înzestraţi cu splendide voci de tenori, diaconul Gavrilă Vârva şi diaconul Aurel Someşan, au făcut o veritabilă demonstraţie de cântare frumoasă, elevată, cu expresie interiorizată, integrându-se apoi cu modestie între membrii partidelor vocale.

Sub bagheta profesorului universitar şi a compozitorului preot Vasile Stanciu, piesele din program au avut forţă expresivă deosebită, mare densitate în comunicarea artistică şi teologică, oferind publicului dovada muzicală convingătoare pentru a-l rechema la Bucureşti în noi manifestări artistice. Programul Psalmodiei Transylvanica a cuprins: De frumseţea Fecioriei tale de Gh. Cucu, Suflete al meu de Nicu Moldoveanu, Axion şi priceasna Spune-mi mie, Doamne de Vasile Stanciu, deasemenea Kirie şi Gloria de P.H. Thielen.

Acustica deosebită a Bisericii Sfântul Spiridon Nou şi ambianţa spirituală pe care o emană întreaga artă pe care o înglobează – arhitectura, pictura, muzica –, argumentează iniţiativa Patriarhiei Române de a organiza în această bijuterie cultică bucureşteană o serie de concerte religioase. Aceasta a fost inaugurată strălucit prin concertul celor două formaţii corale de excepţie.