Constanţa CRISTESCU, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
Concert coral la Biserica Sfântul Spiridon Nou din București
(Constanța Cristescu, muzicolog – 16 martie 2009)
Corul Patriarhiei, la Biserica Sfântul SpiridonSeara de 13 martie rămâne ca o amintire memorabilă prin concertul de excepţie susţinut la Biserica Sfântul Spiridon Nou de Corul mixt „Nicolae Lungu” al Patriarhiei Române dirijat de Stelian Ionaşcu şi de Corul bărbătesc de cameră „Psalmodia Transylvanica” al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca dirijat de Vasile Stanciu.

Un program alcătuit din repertoriu de tradiție bizantină specific Postului Mare în prelucrări și valorificări componistice remarcabile, căruia i se adaugă câteva piese din creația liturgică occidentală. Creații ale marilor compozitori considerați clasici ai muzicii corale de cafas Nicolae Lungu, I.D. Chirescu, Gavril Muzicescu, Paul Constantinescu și Gheorghe Cucu s-au îmbinat minunat cu creații ale compozitorilor contemporani Nicu Moldoveanu, Constantin Drăgușin, Gh. Danga și Vasile Stanciu, și cu compozițiile lui Arhanghelschi și ale lui P.H. Thielen.

Un concert încărcat de dramatism, ce cheamă lumea la meditație asupra condiției umane, anticipă cu voce gravă, prin capodopere ale artei muzicale, Patimile Domnului.

Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române, într-o formație mixtă mai restrânsă, a interpretat: Cămara Ta, Mântuitorule de N. Lungu și I.D. Chirescu, Gândesc la ziua de Arhanghelschi, La râul Babilonului de G. Muzicescu, Chinonic de Gh. Danga, Rugăciune de C-tin Drăgușin, alături de Rugăciunea inimii și de două momente din oratoriul Patimile și Învierea Domnului de Paul Constantinescu: În mormânt viață (Prohodul Domnului) și Astăzi s-a spânzurat pe lemn (Antifonul 15 din Joia Patimilor). Prestația coralei Patriahiei Române s-a menținut la înaltul nivel artistic remarcat și cu alte ocazii, bucurându-se de colaborarea excelentă cu solistul preot Cristian Deheleanu, bariton cultivat și rafinat, colaborator al acestui prestigios cor de cafas. Dirijorul Stelian Ionașcu a valorificat din plin capacitatea timbrală a corului, acordând egalitate deplină vocilor în ansamblu, astfel încât să fie exploatate artistic la maximum, cu personalitatea timbrală specifică, în tălmăcirea partiturilor.

Un repertoriu de forță, de mare complexitate, prin care s-a etalat în mod strălucit și școala de dirijat coral pentru cafas a Maestrului Nicu Moldoveanu, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Distinsul dascăl universitar, în colaborare cu dirijorul Stelian Ionașcu, lector universitar, au demonstrat roadele înaltei școli muzical-teologice prin prestațiile a trei tineri dirijori discipoli: Luminița Guțanu, Eloi Siluan și Constantin Ștefan Răzvan.. Cei trei tineri dirijori s-au remarcat prin autoritate dirijorală, precizie și expresivitate gestică, promptitudine în comunicarea cu partidele corale, precum și printr-o bună stăpânire a partiturii.

Psalmodia Transylvanica, la Biserica Sfântul Spiridon.JPG Corul bărbătesc de cameră clujan „Psalmodia Transilvanica”, aflat la primul concert în București după remarcabile prestații în străinătate, a încântat publicul prin echilibrul și acuratețea vocilor bine timbrate și prin expresivitatea deosebită a interpretării unui repertoriu pretențios și dificil, care a solicitat utilizarea preferențială a dialogului dintre cor și soliști. Cei doi soliști înzestrați cu splendide voci de tenori, diaconul Gavrilă Vârva și diaconul Aurel Someșan, au făcut o veritabilă demonstrație de cântare frumoasă, elevată, cu expresie interiorizată, integrându-se apoi cu modestie între membrii partidelor vocale.

Sub bagheta profesorului universitar și a compozitorului preot Vasile Stanciu, piesele din program au avut forță expresivă deosebită, mare densitate în comunicarea artistică și teologică, oferind publicului dovada muzicală convingătoare pentru a-l rechema la București în noi manifestări artistice. Programul Psalmodiei Transylvanica a cuprins: De frumsețea Fecioriei tale de Gh. Cucu, Suflete al meu de Nicu Moldoveanu, Axion și priceasna Spune-mi mie, Doamne de Vasile Stanciu, deasemenea Kirie și Gloria de P.H. Thielen.

Acustica deosebită a Bisericii Sfântul Spiridon Nou și ambianța spirituală pe care o emană întreaga artă pe care o înglobează - arhitectura, pictura, muzica -, argumentează inițiativa Patriarhiei Române de a organiza în această bijuterie cultică bucureșteană o serie de concerte religioase. Aceasta a fost inaugurată strălucit prin concertul celor două formații corale de excepție.

Copyright: cIMeC – 2009