Constanţa CRISTESCU, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
Matineu duminical cu Ilinca Dumitrescu și invitații săi
(Constanța Cristescu, muzicolog – 9 februarie 2009)
Având ca simbol al artei naturii microlitul trovant etalat de Ilinca Dumitrescu și studiat, pe parcursul unei vieți de cercetare, de geologul și scriitorul Ion Lazu, care l-a decriptat în fața publicului, matineul de la Sala Euterpe a Universității „Spiru Haret” din București din 8 februarie s-a configurat într-o suită melo-poetică de mari proporții, presărată de interesante interludii biografice și critice, structurată tripartit prin culminațiile muzicale, din nefericire prea puțin gustate, pe nedrept, de public.

Protagoniștii literați ai matineului de dimensiuni wagneriene au fost poeții și scriitorii Lidia Lazu, Claudia Voiculescu, Paula Romanescu, Ion Lazu, Radu Cârneci, C. D. Zeletin și Florentin Popescu și actorii Ana Maria Ghiur și Eusebiu Ștefănescu. Momentele muzicale au fost realizate de compozitorul și pianistul Dan Voiculescu împreună cu basul Pompeiu Hărășteanu, ce au împlinit, într-o interpretare interiorizată și meditativă, starea de cântec a poeziei. Momentele muzicale de lied și arie romantică și de lied contemporan au fost exemple nestemate de valorificare componistică și interpretativă a potențialului muzical al poeziei germane, ruse și românești.

Sub genericul „Literatură, muzică și geologie” am ascultat cu plăcere poeții invitați recitându-și poezii selectate din volume pe care le strângeau în brațe ca pe propriii copii, demonstrând muzicalitatea limbii române, a limbii franceze și engleze și recitând poezii ale unor maeștri ai poeziei românești, am ascultat filosofia înnobilării poetice a graiului omenesc redată în proză și în poezie împreună cu crezul lor poetic, incantația zicerii, cântecul fără cuvinte stereotip, exaltat și neartistic, și cântecul elevat ce se înalță din cuvinte, ca o ofrandă savantă adusă Creatorului bătrânului trovar.

Cuvântul întrupat în forme sculpturale, literare, științifice, poetice și muzicale, S-a împlinit și-n matineul regizat de Ilinca Dumitrescu, cu o religiozitate discret mărturisită în întruchipările artistice ale interpreților. S-a făcut o frumoasă și edificatoare demonstrație de muzicalizare a versului prin ritm, rimă, dinamica recitării, mimică, gestică și muzică.

Viitorul matineu duminical organizat de Ilinca Dumitrescu va fi dedicat zilei de 1 Martie, deci lui Marțișor și va avea loc în 22 februarie la ora 11.

Copyright: cIMeC – 2009