Constanţa CRISTESCU, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
Concert coral închinat Sfinților Trei Ierarhi
(Constanța Cristescu, muzicolog – 31 ianuarie 2009)
La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, cei cinci profesori de muzică din echipa coordonată de pr. prof. univ. dr. Nicu Moldoveanu, împreună cu un cor mixt masiv, ce însumează 250 de studenți și studente, au susținut în 30 ianuarie, după Sfânta Liturghie, un concert de mare efect închinat Sfinților Trei Ierarhi Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare și Grigore Teologul.

Echipa didactică îndrumată de pr. prof. univ. dr. Nicu Moldoveanu, bine sudată într-o colaborare benefică procesului de învățământ, este formată din pr. lector dr. Stelian Ionașcu, pr. lector dr. Zaharia Matei, pr. asistent dr. Nicolae Giolu și pr. asistent drd. Alexandru Marius Dumitrescu, toți fiind integrați în programul concertului în rol de dirijori ai uneia sau două piese.

Programul a cuprins cântări liturgice între care și unele praznicale închinate Sfinților Trei Ierarhi în prelucrări corale, piese patriotice și prelucrări de folclor. Repertoriul liturgic psaltic a cuprins Troparul Ortodoxiei, glasul 8 de Dumitru G. Kiriac, Mărimurile Sfinților Trei Ierarhi, glasul 1, Cântarea a IV-a, în armonizarea lui Nicolae Lungu, Luminânda, glasul 3 și Ușile pocăinței, glasul 8, după Dimitrie Suceveanu și Ștefanache Popescu, ambele în armonizarea distinsului profesor Nicu Moldoveanu și Înnoiește-te, Noule Ierusalime, de Gavriil Musicescu. Repertoriul patriotic a cuprins piesele Limba românească de D. G. Kiriac, Ștefan, Domn cel Mare, o armonizare sensibilă anonimă a unui cântec vechi și Hora Unirii, cărora li s-a adăugat o piesă lirică, În codru de Ciprian Porumbescu și două prelucrări fermecătoare de folclor: Omul când e necăjit de Nicolae Oancea și Trageți hora de Carol Meittert.

Concertul a dezvăluit trei laturi ale activității muzicale a pr. prof. univ. dr. Nicu Moldoveanu, anume cea de compozitor, dirijor de cor și cea de profesor îndrumător și animator al vieții muzicale universitare, creând o adevărată constelație didactică menită să atragă un număr foarte mare de studenți spre muzică. Un cor de 250 de studenți, bine vocalizat, bine omogenizat, bine acordat, frumos modelat și lejer condus, nu este puțin lucru, la opera Maestrului dându-și concursul toți tinerii săi colegi muzicieni menționați. Interpretarea programului, divers sub aspect stilistic, a fost convingătoare, de un foarte bun nivel, ținând seama că această formație este un cor de școală universitară, ce are menirea educativă de a integra studenții în plurivocalitate și de a-i familiariza cu creația corală aparținând patrimoniului muzical românesc și universal.

Evlavia, patriotismul veritabil și plăcerea cântului popular și-au dat mâna în realizarea unei manifestări artistice și spirituale de ținută, relaxantă și mobilizatoare, precedată de lansarea Anuarului Facultății de Teologie pe anul 2008 de către Pr. Decan Ștefan Buchiu și încheiată de Cuvântul ziditor al Prea Sfințitului Ciprian Câmpineanu, Episcop Vicar Patriarhal, fost student al reputatei instituții universitare, care a apelat la profesionalismul cadrelor didactice și la perseverență pentru îmbogățirea culturii și pentru consolidarea relațiilor comunitare.

Publicul format din cadre universitare ale facultății, studenți și invitați oficiali și neoficiali ce a umplut sala de concert, a vibrat la unison cu interpreții, amplificând atmosfera de sărbătoare destinsă, plină de bună-dispoziție și optimism.

Copyright: cIMeC – 2009