Constanţa CRISTESCU, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
Sigismund Toduță. Destăinuiri, documente, mărturii
(Constanța Cristescu, muzicolog – 31 decembrie 2008)
Anul 2008, an comemorativ al centenarului nașterii Maestrului școlii de compoziție clujană Sigismund Toduță, a prilejuit și apariția unor volume importante dedicate biografiei și creației sale. Între acestea un loc aparte îl ocupă volumul publicat de Fundația Sigismund Toduță la Casa Cărții de Știință din Cluj-Napoca în condiții grafice foarte bune, intitulat sugestiv Sigismund Toduță. Destăinuiri, documente, mărturii. Cei trei colaboratori la realizarea ediției sunt prof. univ. dr. Ninuca Oșanu Pop – președinta fundației -, muzicologul Mihai Ghircoiaș și Ana-Maria Bularca.

Punerea în circulație a unui fond documentar cu caracter biografic de către colectivul-custode al arhivei documentare a uneia dintre cele mai marcante personalități muzicale românești din secolul al XX-lea în cadrul unui volum aniversar este o inițiativă meritorie, necesară și benefică pentru muzicologia și cultura românească și universală, fiind prima biografie în imagini de mare amploare, dedicată lui Sigismund Toduță.

Fără a avea un cuprins care să ghideze cititorul în stufozitatea problematicii dezbătută în volumul biografic, cartea se citește ca un documentar captivant, ce conturează clar etapele formării muzicale, ale specializării componistice, ale împlinirii muzicale ale muzicianului pe multiple planuri de activitate: didactică, artistică interpretativă și componistică, științifică, instituțională, familială, socială.

Abundența documentelor facsimilate însoțitoare ale textelor extrase din diverse surse documentare stocate în arhiva Fundației ce poartă numele Maestrului clujan suplinește, deseori, orice comentariu. Ilustrarea biografiei și a personalității eruditului compozitor, muzicolog și dascăl printr-o diversitate de imagini documentare – fotografii variate, acte, diplome, coperte și extrase din partituri, coperte discografice, afișe de concerte etc. – este mult mai expresivă și convingătoare decât printr-un text arid de istoriografie muzicală. Comentariile autorilor volumului biografic sunt foarte restrânse, acordând întregul spațiu paginilor documentare reprezentând comentarii și amintiri ale maestrului Toduță și ale colaboratorilor și contemporanilor săi din țară și de peste hotare.

Cartea curge dintr-un moment biografic în altul, dintr-un detaliu de dezvăluire a personalității muzicianului în altul fără întrerupere, într-o îngânare doinită de documente, conturând portretul unui om ieșit din comun în noi și noi ipostaze, fațete, metamorfoze. Interesantă este concepția structurală a celor trei alcătuitori care au reușit să îmbine și să ordoneze documente imagistice și textuale foarte diversificate într-o carte inedită și bine realizată sub aspectul clarității cronologice și tematice în sistematizarea documentară și în conturarea complexității portretului creat marelui muzician român.

Copyright: cIMeC – 2008