Constanţa CRISTESCU, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME


Florin Bucescu – doliu în etnomuzicologia românească
(Constanța Cristescu, muzicolog – 23 septembrie 2019)


Vineri, 21 septembrie, etnomuzicologul dr. Florin Bucescu, preot, conf. univ. la Universitatea de Arte „G. Enescu” din Iași, a plecat dintre noi pe drumul fără de întoarcere, recunoscător lui Dumnezeu că i-a curmat suferința bolii. Acum când firul vieții i s-a terminat, se află la momentul bilanțului activității sale de ziditor al școlii etnomuzicologice ieșene, bilanț ce se arată încununat de laurii excelenței. Se cuvine să ne închinăm cu recunoștință în fața truditorului neobosit de tezaurizare a folclorului muzical din Bucovina și din întreaga Moldovă; a fost membru fondator al Arhivei de Folclor a Moldovei și Bucovinei.

Originar dintr-un sat bucovinean – Broscăuții Noi, județul Storojineț din Bucovina de Nord – astăzi Ucraina, savant format în școala ieșeană a inegalabilului bizantinolog și etnomuzicolog Gheorghe Ciobanu, Florin Bucescu și-a dedicat viața culegerii și cercetării folclorului cu pasiune și perseverență, împărțind experiența, munca și laurii cu colaboratorul său de suflet, profesorul și etnomuzicologul Viorel Bîrleanu.

Echipa formată de cei doi prieteni etnomuzicologi a adus o contribuție fundamentală la dezvoltarea școlii etnomuzicologice ieșene și a etnomuzicologiei românești, ridicând-o, alături de etnomuzicologii români ai generației de aur, la un nivel de performanță internațională. A adus contribuții deosebite la monografierea folclorului din Bucovina, unde a descoperit un stil de mare vechime, inconfundabil, în zona Rădăuților, denumit stilul de bătrânească. A monografiat jocurile din Moldova perioadei celei de-a doua jumătăți a sec. al XX-lea, dar și folclorul anumitor genuri și al unor zone folclorice din estul României, oferind repere de identitate structurală și de reprezentativitate a acestora în stilistica folclorului românesc.

A avut o activitate profesională bogată și diversă, aducând importante contribuții și în domeniul bizantinologiei, dar și în cel al stimulării activității muzicale corale – profesionistă și de amatori.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Copyright: cIMeC 2019