Constanţa CRISTESCU, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
FESTIVALUL EUROPEAN AL ARTELOR „CIPRIAN PORUMBESCU”, MANIFESTĂRILE DIN VECHEA STUPCĂ
(Constanța Cristescu, muzicolog – 8 iunie 2017)
Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural „Bucovina” – Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale în colaborare cu Primăria Comunei Ciprian Porumbescu a organizat duminică, 4 iunie a.c., în cadrul celei de-a VII-a ediții a Festivalului European al Artelor „Ciprian Porumbescu”, o serie de manifestări culturale și artistice și în Comuna Ciprian Porumbescu.

La Biserică, în prezența unor oficialități județene și locale, dar și a unui mare număr de localnici, s-a oficiat parastasul familiei preotului Iraclie Porumbescu și al compozitorului Ciprian Porumbescu, înmormântați în cimitirul parohial din localitate. Cu această ocazie, Corala „Academica” din Câmpulung Moldovenesc a interpretat, cu sensibilitate și suflu patriotic, creații corale memorabile ale lui Ciprian Porumbescu, între care și TRICOLORUL. Au fost momente de emoție și de artă veritabilă, ce s-au împlinit apoi, pe un alt palier cultural, la Muzeul Memorial „Ciprian Porumbescu”.

ț
Muzicolog dr. Constanța Cristescu
Începând cu ora 13.00, la Muzeul Memorial „Ciprian Porumbescu” a fost deschis Salonul de primăvară-vară al artiștilor plastici amatori din județul Suceava și a fost etalată vitrina cu seriile complete ale volumelor CIPRIAN PORUMBESCU NECUNOSCUT, ce conțin importante studii muzicologice contemporane asupra creației porumbesciene elaborate în perioada anilor 2011-2013 și ale monumentalei monografii intitulată IRACLIE ȘI CIPRIAN PORUMBESCU, scrisă de profesorul universitar LECA MORARIU, din care au fost lansate volumele al 3-lea și al 4-lea.

Subsemnata [muzicolog dr. Constanța Cristescu] a vorbit despre importanța evenimentului finalizării proiectului editorial monumental ce s-a realizat pe parcursul a patru ani – între anii 2014 și 2017 – prin efortul savantului îngrijitor al ediției, prof.univ.dr Vasile Vasile, muzicolog membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România.

Evenimentul a fost onorat de prezența președintelui Consiliului Județean Suceava Dl. Gheorghe Flutur și a actorului Vlad Rădescu, interpretul rolului lui Ciprian Porumbescu din filmul memorabil închinat bardului de la Stupca, devenit în această zi cetățean de onoare al Comunei Ciprian Porumbescu. Cu această ocazie a fost distribuit gratuit un număr de volume participanților interesați de lectură științifică și de cultură savantă.

Corala „Academica” din Câmpulung Moldovenesc a oferit și un concert în aer liber pe scena amenajată în curtea Muzeului Memorial, cu un program coral divers axat în special pe prelucrări corale de folclor ale unor compozitori români cunoscuți din secolul al XX-lea. Eleganță și simț stilistic, vocalitate îngrijită și unitate a partidelor vocale, sunt câteva trăsături ce se disting la corala câmpulungeană în interpretarea repertoriului îndelung rodat.

A urmat un spectacol folcloric în care au fost etalate formații valoroase de copii, alături de formații folclorice consacrate în privința autenticității repertoriului și a manifestării artistice, ce au demonstrat capacitatea perpetuării tradiției folclorice de la generație la generație, asigurându-i perenitatea. Programul a fost deschis de Ansamblul „Bidirelul” din Stupca, format din elevi ai școlii din localitate, ce a etalat cu prospețime și spontaneritate juvenilă jocuri din localitate și câteva cântece. Alte formații de copii și tineret și-au dovedit, în fața publicului, cu farmecul vârstei fragede ori cu robustețea tinereții, îndemânarea jocului și a cântului tradițional, etalând un repertoriu valoros, reprezentativ pentru zona Bucovinei. Acestea sunt: Formația de dansuri „Mănăstirenii” din Mănăstirea Humorului, Ansamblul folcloric „Moștenitorii Bucovinei” din Gura Humorului și Ansamblul folcloric „Pădurețul” din Cacica.

Soliștii vocali Florentina Moldovanu, Doina și Ciprian Petroaie, Andra Matei, Mihai Hrincescu, Nicoleta Cojocaru și Radu Sarafim, elevi și foști elevi ai Școlii Populare de Artă sucevene, au dovedit o bună educație muzicală, onorând strădania dascălilor lor cu prestații artistice de bună calitate, pline de vervă și antren.

Grupurile folclorice de adulți au fost alese pe sprânceană, pentru a etala tradiția în ceea ce are ea mai valoros. Grupul folcloric „Arcanul” din Frătăuții Noi, Grupul vocal „Dor Bucovinen” din Siret, Grupul folcloric „Obcina Stânișoarei” din Mălini și Fanfara „Brazii Bucovinei” din Sf. Ilie sunt proiecția unei tradiții de mare vechime în contemporaneitate, ce se afirmă actualmente cu valoare patrimonială de tezaur cultural. Tezaure nu sunt numai repertoriile dezvăluite publicului, ci înseși formațiile care le conservă și le interpretează cu plăcere și bucurie. În fotografie, Grupul folcloric „Obcina Stânișoarei” din Mălini, este condus de fluierașul Vasile Ungurean, un veritabil tezaur uman viu recunoscut și declarat astfel de UNESCO.
Corala Academica
Corala Academica

Gh. Flutur, Vlad Rădescu
Gh. Flutur, Vlad Rădescu

Ansamblul Bidirelul - Stupca
Ansamblul Bidirelul - Stupca

Scena
Scena

Grupul Folcloric Obcina Stânișoarei - Mălini
Grupul Folcloric Obcina Stânișoarei - Mălini

EXPO
EXPO


Trebuie remarcată și prezentarea inspirată, plină de vervă și antren, spontană, lipsită de sloganuri și de formule șablonarde, a prezentatoarei Gabriela Teișanu, o bună interpretă a doinei bucovinene din zona Sucevei.

Un cer senin și limpede, și o vreme splendidă cu soare mângâietor și mireasmă de fân necosit încă, au atras participanți numeroși la sărbătoarea câmpenească din jurul Muzeului Memorial Ciprian Porumbescu, ce s-a prelungit până târziu în noapte. La aceasta a contribuit și ansamblul folcloric studențesc „Arcanul” al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, creând atmosfera nostalgică a petrecerilor câmpenești din studenția de odinioară a lui Ciprian Porumbescu, relatate amănunțit de Leca Morariu în monumentala monografie închinată lui Iraclie și Ciprian Porumbescu. Astfel, toate generațiile și-au dat mâna în împlinirea unei manifestări culturale comemorative complexe, de bună calitate, în ziua Rusaliilor, la Stupca de odinioară a porumbeștilor.


* Fotografiile au fost realizate de VICTOR RUSU.
Copyright: cIMeC 2017