Constanţa CRISTESCU, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
Concert tradițional de colinde la Palatul Patriarhiei Române
(Constanța Cristescu, muzicolog – 19 decembrie 2008)
Seara zilei de 17 decembrie a oferit publicului invitat în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei Române un concert coral de excepție sub genericul Răsăritul Cel de Sus. Organizat de Centrul de Presă BASILICA, concertul vestitor al Crăciunului a reunit patru formații corale prestigioase: Grupul psaltic „Anton Pann” al Bisericii Sf. Spiridon Nou dirijat de Constantin Răileanu, Corul de Copii și Tineret SYMBOL al Patriarhiei Române dirijat de Jan Lupu, Corul bărbătesc „Te Deum Laudamus” dirijat de Dan Mihai Goia și Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române dirijată de pr. Constantin Drăgușin și pr. Stelian Ionașcu.

Concertul a intenționat a reuni colindători de toate vârstele, de la copii la tineri și adulți de vârste diferite până la senectute, pentru a vesti prin cânt Nașterea Domnului, formulată metaforic prin genericul Răsăritul Cel de Sus. Ideea a fost frumoasă, cu atât mai mult cu cât în tradiția românească folclorică rânduiala colindatului se derulează temporal pe vârste: întâi copiii, numiți pe alocuri pițărăi, apoi feciorii și maturii. Din nefericire, în concert nu a apărut niciun cor de copii, căci corul SYMBOL nu a fost, de fapt, un cor de copii așa cum se pretinde în program, ci un cor feminin de tineri maturi ce au depășit cu mult vârsta adolescenței. Vocile tinerelor coriste nu se confundă timbral cu vocile de copii, oricât de bine lucrate ar fi. Se pare că Jan Lupu a uitat de trecerea timpului, neobservând că fetițele cu care lucrează au crescut, nu mai sunt copii, iar corul nu mai sună a cor de copii, trebuind reînnoit. Imaginea formației a fost cea a unui cor studențesc feminin, de foarte bună calitate.

Programul fiecărei formații corale a îmbinat repertoriu liturgic închinat Nașterii Domnului și prelucrări corale de colinde și cântece de stea, alături de diverse cântece de Crăciun din cultura universală. A surprins opțiunea programării masive de colinde aparținând fondului folcloric vechi, reactualizându-l în prelucrări corale ingenioase, expresive, chiar măiestrite. Programul de colinde a fascinat auditoriul prin lexicul arhaic, simplitatea și robustețea melodiilor folclorice de colind autentic, prin diversitatea prelucrărilor corale și prin frumusețea interpretării. Vechiul folcloric s-a împletit minunat cu vechiul liturgic, aducând, odată cu vestirea Nașterii Celui de Sus și vestea unei noi renașteri cultural-spirituale mult așteptată.

Grupul psaltic „Anton Pann” al Bisericii Sf. Spiridon Nou și-a deschis programul colindatului cu Troparul Nașterii, glas 2, preluat din Colecția lui George Breazul și interpretat cu acompaniament tradițional de ison simplu, încântând apoi auditoriul cu un mănunchi de colinde preluate din aceeași colecție, într-un aranjament coral de monodie acompaniată de ison, monodie cu dublaj parafonic în organum, monodie armonizată modal și îmbogățită cu stratificări polifonice în imitații, într-o gradație logică și echilibrată. Enumer piesele interpretate de tinerii cântăreți cu sensibilitate și har: Troparul Nașterii, Mărire-ntru cele ’nalte, Maria se preumblă, Ler mi-i ler, mi-i tinerelu, La tulpină la doi meri, Dumnezeu umbla, Asta-i sara de Crăciun – din colecția George Breazul – și Slavă s-aibă nesfârșită de Anton Pann.

Valorificarea artistică a tehnicilor de armonie psaltică chiar și în prelucrările folclorice – isonul -, nu dezminte profilul formației, oferind o demonstrație de valorificare a tradiției folclorice într-un stil de interpretare propriu, psaltic, captivant și convingător artistic.

Corul SYMBOL dirijat de Jan Lupu a delectat publicul atât vizual – prin vestimentația ce a etalat costume populare feminine de mare frumusețe și instrumente muzicale uzuale în obiceiurile de Crăciun și de Anul Nou -, cât și artistic, interpretând cu voci cristaline bine personalizate în cadrul formației corale, un repertoriu însumând colinde, cântece de stea, melodii ritual-ceremoniale din datinile Anului Nou – capra – și cântece de Crăciun din repertoriul universal, în prelucrări și aranjamente corale diversificate sub aspectul scriiturii, cu acompaniament de percuție sau vocal, în imitații programatice inspirate. Programul corului SYMBOL a cuprins: Leur-i, Doamne, ler și Dă-ne, gazdă, colăcei de Șt. Andronic, Toaca de C-tin Drăgușin, Azi s-a născut Hristos de R. Zamfirescu, Din an în an de G. Budiș, Căprița de G. Stratulat, Steaua sus răsare de I.D. Chirescu și Noël de A. Adam. Remarcăm prestația de bună calitate a studentelor R. Drăgan (vioară) și D. Blidaru (voce) în piesele cu solo Căprița și Noël.

Corul bărbătesc „Te Deum laudamus” dirijat de Dan Mihai Goia, a oferit o prestație artistică ieșită din comun, purificatoare, sfințitoare, ziditoare, parfumată de har. Vocile bărbătești frumos timbrate, curate, omogene, foarte calde, s-au contopit într-o comuniune corală desăvârșită, pentru a realiza momente de înaltă elevație artistică și spirituală, transmițând, cu o dicție impecabilă, împreună cu mesajul colindului de Crăciun și bucuria debordantă a cântului. Programul colindătorilor teologi și muzicieni profesioniști din Corala „Te Deum laudamus” a cuprins prelucrări de mare complexitate și densitate expresivă, în stil clasic și contemporan, de folclor ritual-ceremonial al Crăciunului: Bună dimineața la Moș Ajun de Gh. Danga, Triptic de T. Brediceanu, Închinarea magilor și Maica Sfântă de V. Popovici, Cântec de Crăciun de G. Popescu, Noapte de Crăciun de I. Runcu, Sara-i bună de N. Moldoveanu și Două colinde de C. Andrei. Cântecul de Crăciun a solicitat și prestația solistică a teologului Zaharia Matei, care s-a distins printr-o bună impostație și o frumoasă frazare.

Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române, într-o costumație splendidă de tentă eclesiastică, a evoluat artistic sub conducerea a doi dirijori: pr. Constantin Drăgușin și pr. Stelian Ionașcu. Acest cor mixt masiv, cu o tradiție aproape biseculară, a reacționat diferit sub bagheta fiecărui dirijor. A sunat greoi, confuz și neconvingător sub conducerea pr. Constantin Drăgușin, înviorându-se și adunându-se subit pentru a-și demonstra nivelul artistic excelent sub bagheta tânărului dirijor Stelian Ionașcu. Deși masiv numeric, corul mixt „Nicolae Lungu” a devenit maleabil, emanând plăcerea de a cânta și o participare interactivă eficientă în colaborarea cu muzicianul Stelian Ionașcu, ce a știut să pună în valoare fiecare voce în paginile de mare dificultate ale lui Paul Constantinescu, dar și în celelalte interpretate, oferind în ansamblu momente muzicale de ținută în versiuni savante, pline de expresivitate și personalitate artistică.

Repertoriul foarte diversificat stilistic a readus în scenă capodopere ale muzicii bizantine și folclorice în prelucrarea unor maeștri ai componisticii românești, într-o nouă versiune de interpretare plină de farmec: Fecioara astăzi, Minune prea mare și Hristos se naște, măriți-L de P. Constantinescu, Domnuleț și Domn din cer de G. Cucu, La Vitleem colo-n jos de N. Lungu, Cântec de stea de C. Drăgușin, Ia sculați! de R. Zamfirescu, Pe plai înfloritu de S. Drăgoi, Legănelul lui Iisus de V. Teodorian și După datini colindăm de A. Pașcanu.

Concertul colidătorilor patriarhali și-a atins scopul la Palatul Patriarhiei, dăruind lumii un model repertorial și interpretativ de excepție, ce marchează un moment de renaștere culturală prin prețuirea și valorificarea folclorului românesc autentic în cadrul celui mai înalt for al Bisericii Ortodoxe Române, sfidând gestul necugetat și nepatriotic din anul 2005 al universitarilor teologi, când, sub presiunea aplicării tratatului de la Bologna pentru integrare europeană, au șters din programele didactice disciplinele axate pe studierea folclorului. Sperăm că acest concert de înaltă ținută artistică a fost și un semnal de atenționare a universitarilor teologi pentru repararea greșelii impardonabile sus-menționată.

Răsăritul Cel de Sus a vestit, odată cu Nașterea Domnului și un An Nou, pe care-l dorim să fie un an al iluminării pentru renaștere culturală, științifică, didactică și civică.


* După publicarea acestui articol am primit un e-mail de la domnul Jean Lupu (dirijorul corului) din care cităm:
„...doresc să mulțumesc pentru frumoasele aprecieri la adresa Corului de Copii si Tineret SYMBOL, căci, de 12 ani, prin hotărâre judecătorească, aceasta este denumirea completă a formației noastre. A fost o omisiune derutantă a prezentatorilor, pe care o regretăm”.

Copyright: cIMeC – 2008