Constanţa CRISTESCU, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
CIPRlAN PORUMBESCU NECUNOSCUT la final de serie editorială
(Constanța Cristescu, muzicolog – 4 octombrie 2013)
copertaA apărut ultimul volum din seria muzicologică intitulată CIPRlAN PORUMBESCU NECUNOSCUT, publicat sub egida Centrului Cultural Bucovina-Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Suceava. Cele trei volume – 1/2011, 2/2012 și 3/2013 – realizate prin contribuția exegetică exemplară a unor muzicologi prestigioși din țară, sunt menite să pună în valoare personalitatea componistică și interpretativă a lui Ciprian Porumbescu, completând multiple goluri de cunoaștere.

Ciprian Porumbescu se dezvăluie în cadrul triadei muzicologice și prin manuscrisele unor compoziții prea puțin cunoscute sau deloc cunoscute, publicate în secțiunea DOCUMENTA a fiecărui volum. În această direcție am beneficiat de colaborarea cu Muzeul Bucovinei din Suceava, Fundația Leca Morariu din Suceava și cu ultimii membri ai familiei muzicianului bucovinean – Nina Cionca și Stanca Scholz-Cionca. Importanța publicării manuscriselor este cu atât mai mare cu cât multe dintre ele au fost copiate de diverși (muzicieni sau nemuzicieni) și „corectate”, astfel încât confruntarea originalelor cu copiile va putea lămuri care este soluția corectă în scriitura muzicală, pentru elucidarea statutului corectorilor de partituri în societatea muzicală a vremii și în cea actuală. Ne confruntăm actualmente cu multiple probleme de contrafacere muzicală, iar primul pas pe care îl facem în promovarea autenticului în cazul Ciprian Porumbescu, este cel al publicării manuscriselor originale. În plus, publicarea manuscriselor însoțită de exegezele muzicologice deschide porțile înțelegerii unor norme profesionale riguroase de evaluare a calității artistice de către publicul larg, convingându-l de necesitatea educației muzicale generale pentru formarea intelectuală și estetică a generațiilor, în vederea înțelegerii superioare a fenomenului muzical.

Interpretarea partiturilor lui Ciprian Porumbescu de către muzicieni reputați pe plan național și internațional demarată în recitalurile organizate în cadrul FESTIVALULUI EUROPEAN AL ARTELOR CIPRIAN PORUMBESCU, este menită să reintroducă creația compozitorului bucovinean în circuitul artistic contemporan. Interpreți de renume – Ilinca Dumitrescu, Vasile Macovei, Sherban Lupu și Doina Grigore – au dovedit deja publicului sucevean că melodicitatea creației lui Ciprian Porumbescu și frumusețea miniaturilor sale merită să fie cunoscută publicului larg și să fie inclusă în programele de recitaluri ale interpreților contemporani. Se impune imperios publicarea sub formă de partituri de orchestă și știme a celor trei piese orchestrale publicate în manuscrise numai sub formă de știme, sau numai sub forma partiturii orcehstrale, așa cum există conservate în fondul Leca Morariu al Muzeului Bucovinei – Hora Prahovei, Ah, suflete și Altarul Mănăstirii Putna –, pentru a putea fi interpretate în viitor de orchestre.

cuprins Traducerea exegezelor muzicologice cuprinse în cele trei volume publicate și publicarea lor într-un volum într-o limbă de circulație internațională este de maximă oportunitate pentru promovarea personalității muzicianului bucovinean Ciprian Porumbescu în lume. Deasemenea, editarea unor discuri cu interpretări reputate ale creațiilor lui Ciprian Porumbescu, va putea convinge lumea muzicală că nu întâmplător istoria muzicii românești a rezervat un loc de cinste tânărului muzician, că aportul acestuia la dezvoltarea culturii muzicale românești este remarcabil.

Studii ulterioare dedicate creației lui Ciprian Porumbescu vor fi publicate în volumele viitoarelor simpozioane de muzicologie, care vor purta alte titluri generice, în concordanță cu tematica aferentă fiecărei ediții.

Mulțumim, pe această cale, tuturor celor care au contribuit la realizarea trilogiei muzicologice CIPRIAN PORUMBESCU NECUNOSCUT.
Copyright: cIMeC 2013