Constanţa CRISTESCU, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
Folclorul și muzica sacră în Facultatea de Muzică din Oradea
(Constanța Cristescu, muzicolog – 16 decembrie 2008)
Facultatea de Muzică din Oradea se încadrează între facultățile unei universități cu profil multidisciplinar. Doamna prof. univ. dr. Agneta Marcu, decan al acestei tinere facultăți cu profil artistic, a răspuns operativ, concis și edificator la cele cinci întrebări adresate tuturor decanilor instituțiilor universitare de profil muzical din țară.

Despre ponderea cursului de folclor în programele Facultății de Muzică din Oradea, în condițiile restructurării învățământului universitar pe mai multe niveluri de pregătire după modelul Bologna, D-na Decan Agneta Marcu a declarat: „Deși se predau 3 semestre de folclor (la instrumente-canto, 2 semestre), cursul de folclor este astfel structurat încât să cuprindă toate capitolele acestei discipline. În afara cursului teoretic îmbinat cu părțile audio, există și ansamblul folcloric al facultății care întregește practic ceea ce studiem la folclor: secția instrumente de suflat și ansamblul propriu-zis. Secția Pedagogie muzicală are în programă 3 semestre, iar secția instrumente-canto are 2 semestre în program. Ansamblul folcloric cuprinde toți studenții din cei 3 ani care sunt înscriși la modulul de folclor.”

Despre disciplina etnomuzicologie, distinsa profesoară universitară răspunde: „Noi nu am avut astfel de disciplină.”

Referitor la predarea muzicii sacre în facultatea orădeană, aflăm următoarele: „La toate disciplinele musicale consacrate se predau inclusiv compozițiile sacre. De altfel, noi suntem coorganizatorii Festivalului de muzică sacră Francisc Hubic. Anul acesta în decembrie a avut loc cea de-a III-a ediție a acestuia. Sperăm ca în perspectivă să devină Festival Internațional”. Dacă la această facultate se studiază psaltichia și/sau muzica gregoriană, cu notațiile aferente, nu putem, deocamdată, ști.

Sistemul de învățământ actual, în comparație cu sistemul anterior restructurării prevăzut de Tratatul de la Bologna este evaluat de D-na prof. univ. Agneta Marcu astfel: „În principiu noi constatăm o scădere a calității învățământului în contextul Bologna. Sperăm că pe măsură ce se vor finaliza masteratele care să acorde specializarea, vom putea vorbi despre sporirea calității învățământului artistic.”

Copyright: cIMeC – 2008