Constanţa CRISTESCU, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
GHIDUL IUBITORILOR DE FOLCLOR
(Constanţa Cristescu, muzicolog – 10 decembrie 2012)
În anul 2011, Centrul Cultural Bucovina, prin specialiștii Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Suceava, a demarat demersurile de alcătuire a unui anuar de inițiere științifică și îndrumare metodologică etnomuzicologică, folcloristică și etnografică a tuturor celor care iubesc folcorul și doresc să-l înțeleagă și să-l performeze la un nivel de autenticitate superior ofertelor actuale de muzică așa-numită populară. Între muzica populară și folclor există suprafețe de contact, însă există și mari diferențe, care sunt lămurite în paginile anuarului intitulat generic GHIDUL IUBITORILOR DE FOLCLOR.

Acest ghid este axat prioritar pe dezvăluirea accesibilă oricărui cititor a caracteristicilor și particularităților structurale ale folclorului muzical, literar și coregrafic din județul Suceava, însă tratează prioritar problematica generală a folclorului, pentru înțelegerea implicației sale în viața comunitară tradițională rurală și nu numai rurală, deasemenea importanța sa în afirmarea spiritualității zonale în cadrul culturii naționale și a culturilor tradiționale ale lumii.

Abordează, deasemenea probleme legate de performarea scenică a folclorului, care implică graiul, portul, recuzita, acompaniamentul instrumental, utilizarea mijloacelor tehnice de sonorizare contemporane, falsul acompaniament prin negative, surogatul folcloric, genurile tradiționale ale folclorului și actualizarea modelelor arhetipale prin intermediul manifestărilor artistice festive și competiționale, contribuții la tezaurizarea folclorului bucovinean etc.

Prestigioși etnomuzicologi, etnografi, dascăli univesitari și de școală, și-au reunit eforturile pentru elaborarea primelor două numere ale GHIDULUI IUBITORILOR DE FOLCLOR: nr.1/2011 și nr.2/2012, o carte scrisă din inimă pentru inimile tuturor celor ce prețuiesc tradiția folclorică și vor să o cunoască. În acest sens, cuprinsurile atașate sunt edificatoare.

Utilitatea celor două volume tipărite de Centrul Cultural Bucovina la începutul anului 2012 și în ultimul trimestru al acestui an a fost testată și confirmată de utilizatorii colaboratori ai acestei prestigioase instituții de cultură suceveană.

Sunt așteptate contribuții ale unor folcloriști – filologi specialiști în problematica folclorului din Bucovina – și etnomuzicologi doritori să-și aducă aportul la noile ediții ale acestui anuar cu respect și interes. Materialele pentru ghidul anului 2013 pot fi trimise pe adresa de email cristescu_constanta @ yahoo.com până la finele lunii martie 2013.
Copyright: cIMeC 2012