Constanţa CRISTESCU, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
CIPRIAN PORUMBESCU NECUNOSCUT
(Constanţa Cristescu, muzicolog – 21 noiembrie 2012)
Pe compozitorul bucovinean Ciprian Porumbescu, acel tânăr frumos, pasionat și patriot, toată lumea îl cunoaște prin inegalabila Baladă pentru vioară, prin opereta CRAI NOU care, din nefericire, nu se mai cântă, prin câteva creații corale patriotice care au străbătut secolele impunându-se prin frumusețea melodică și prin densitatea mesajului mobilizator, deasemenea prin acel cor religios Tatăl nostru, care exprimă, într-o scriitură tonală, evlavia veritabilă a tânărului clasico-romantic întârziat în curentul muzical european. Mai este cunoscut prin tulburătoarea iubire neîmplinită care a devenit subiect al unor romane și filme impresionante, prin neobosita activitate de afirmare a românității „detrunchiate” de Imperiul Austriac dusă până la jertfă, prin contribuția adusă la dezvoltarea vieții muzicale culte din România finelui de secol al XIX-lea, și..., cam atât. Ciprian Porumbescu a rămas, totuși, un simbol al spiritului patriotic revoluționar, al tinereții jertfite pe altarul demnității românești și pe altarul muzicii.

Cercetarea fondului de manuscrise și tipărituri vechi aparținând compozitorului Ciprian Porumbescu din fondul Muzeului Bucovinei și al Fundației Leca Morariu din Suceava dezvăluie un fond de miniaturi instrumentale deosebit de valoroase, ce cuprinde creații violonistice inedite și neterminate, însoțite de schițe de orchestrație, numeroase creații pianistice între care se impun numeric prelucrările de folclor și creațiile în stil folcloric, creații pentru violoncel cu acompaniament de pian, câteva aranjamente pentru orchestră, coruri, creații didactice.

Prin prelucrările pianistice de folclor pentru interpretare în saloane, Ciprian Porumbescu sondează și valorifică creator filonul folcloric bucovinean și nu numai cel din locurile natale, ci horele, sârbele și alte jocuri de circulație națională, pe care le însemnează cu marca de specificitate „naționale” și le îmbracă deseori în formele clasice europene cu trio.

Valorifică și cultivă cu ingeniozitate în acompaniamentul pianistic și orchestral modelele acompaniamentului tradițional de cobză și taraf bucovinean, optând deseori pentru soluții atipice armoniei clasice și romantice, însă binecunoscute în acompaniamentul folcloric românesc. A sfidat Europa cu insistența promovării dansurilor românești în creația cultă, adoptând soluții de armonizare specifice folclorului românesc. A sfidat Imperiul Austriac cu a sa Hora detrunchiaților, transformându-și muzica în cumplite arme antiimperialiste. Cântecele patriotice compuse, între care Tricolorul care, la un momentdat a devenit imnul național al României, și-au dobândit perenitatea prin valoarea intrinsecă a discursului muzical, prin capacitatea artistică și expresivă de mobilizare, constituind simboluri inconfundabile ale unui crez patriotic ce biruie vremurile ca un zid de netrecut al unei cetăți sufletești sacre. Pentru Ciprian Porumbescu patria a însemnat cultură românească și a contribuit la europenizarea culturii românești prin promovarea componistică a filonului folcloric în suita instrumentală și vocal-instrumentală cultă, deasemenea în operetă, având licența creării primei operete românești.

În ultimii doi ani, în cadrul Centrului Cultural Bucovina-secția Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din Suceava, am desfășurat o susținută activitate de investigare muzicologică a creației compozitorului bucovinean Ciprian Porumbescu, antrenând muzicologi prestigioși din țară. Roadele cercetărilor sunt două volume inedite de studii muzicologice și documente manuscrise porumbesciene – dintre care unele necunoscute –, publicate sub titlul generic CIPRIAN PORUMBESCU NECUNOSCUT. Este un necunoscut, în condițiile în care nu i se mai cântă din creația sa decât Balada și rareori, Reveria, iar povestea romantică a eclipsat compozitorul și violonistul de faimă din a II-a jumătate a secolului al XIX-lea. FESTIVALUL EUROPEAN AL ARTELOR „CIPRIAN PORUMBESCU”, prin recitalurile și concertele organizate anual, repune în circuitul concertistic creația compozitorului bucovinean, integrând-o în curentul componistic european și dezvăluind-o generațiilor actuale, cu melodicitatea și prospețimea ei fermecătoare. Aceasta pentru că Ciprian Porumbescu va fi pentru totdeauna un model de compozitor și muzician nonconformist și patriot, care și-a slujit cu abnegație patria prin profesia căreia i s-a dedicat: cea de muzician violonist și compozitor.

Imagini atașate – copertele și cuprinsurile celor două volume: seria I: seria II.
Copyright: cIMeC 2012