Constanţa CRISTESCU, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
Excelențe ale vieții corale bucovinene: Festivalul coral „Buna Vestire”, Ediția a XXI-a, 2011
(Constanţa Cristescu, muzicolog – 6 aprilie 2011)
Festivalul-Concurs Național de Muzică Corală Religioasă Ortodoxă „Buna Vestire” de la Fundul Moldovei, județul Suceava, a ajuns la a XXI-a ediție, deschizând în mod strălucit un nou deceniu pentru mișcarea muzicală corală de înaltă ținută artistică. Festivalul-concurs s-a desfășurat în fermecătoarea vatră folclorică bucovineană în ziua de 27 martie, fiind precedat de un simpozion intitulat generic „Tradiție și contemporaneitate în satul românesc bucovinean”, de o expoziție de icoane pe sticlă a prof. Lucău Dănilă Filon și de deschiderea „Târgului de ouă încondeiate”.
Ca o încununare a artelor deopotrivă tradiționale și moderne, festivalul-concurs coral a reunit, sub jurizarea severă a unei echipe de specialiști reputați, nouăsprezece coruri rurale și urbane grupate în patru secțiuni: 1. licee cu profil muzical și teologic, 2. licee cu alt profil, 3. coruri așezăminte culturale și 4. coruri parohiale.

Juriul a fost format din următoarele personalități: acad. Viorel Munteanu – compozitor, rector Universitatea de Artă „George Enescu” Iași, președintele juriului, conf. univ. dr. preot Florin Bucescu și prof. Viorel Bârleanu – etnomuzicolog, ambii de la Universitatea de Artă „George Enescu” Iași, prof. Sever Dumitrache – manager Centrul Cultural „Bucovina” Suceava și prof. Emil Forfotă – dirijor Câmpulung Moldovenesc.

Corul mixt „Buciumenii Chioarului”
Corul mixt „Buciumenii Chioarului”
Dată fiind prestația artistică de ținută a tuturor formațiilor participante, le voi menționa grupate pe secțiuni. La Secțiunea „licee cu profil muzical și teologic” a participat doar Corul bărbătesc al Seminarului Teologic Ortodox „Mitropolit Dosoftei” din Suceava – dirijor pr. prof. Lucian Tablan Popescu. La Secțiunea „licee cu alt profil” au participat trei coruri: „Plai de dor” al Grupului Școlar „Vasile Cocea” din Moldovița – dirijor Elisabeta Bârlianu –, Corul mixt al Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava – dirijor pr. prof. Lucian Tablan Popescu – și Corul „Primavera” al Colegiului „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului – dirijor prof. Lenuța Beleca. La Secțiunea „așezăminte culturale” s-au înscris cinci coruri: Corul mixt „Osana Bucovinei” al Căminului Cultural Vicovu de Jos (Remezău) – dirijor Ana Maria Cenușă-Apetroae –, Corul bărbătesc „Flori de măr” al Căminului Cultural Râșca – dirijor prof. Mihaela Grădinariu –, Corul mixt al Asociației Culturale „Voces Christianu” Suceava – dirijor prof. Sânziana Sofa –, Corul „Vânătorii lui Ștefan cel Mare” al Căminului Cultural Vânători (Jud. Neamț) – dirijor prof. Cristina Elena Petrariu – și Corul mixt al Asociației Culturale „Pro Bucovina” Suceava – dirijor pr. prof. Lucian Tablan Popescu. La secțiunea „coruri parohiale” s-au etalat următoarele formații: Corul bărbătesc al Parohiei Bosanci – dirijor Ioan Barbă –, Corul mixt „Leon Băncilă” al Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” Fălticeni – dirijor prof. Angela Focșa –, Corul mixt al Bisericii Bărboi Iași – dirijor Mirabela Castillo Osuha –, Corul mixt al Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Gura Humorului – dirijor prof. Beleca Lenuța –, Corul mixt al Arhiepisopiei Sucevei și Rădăuților – dirijor pr. prof. Lucian Tablan Popescu –, Corul mixt „Buciumenii Chioarului” Buciu-Baia Mare (Jud. Maramureș) – dirijor Ion Gabriela –, Corul bărbătesc al Protopopiatului „Gheorghe Cucu” al Episcopiei Hușilor Bârlad (Jud. Vaslui) – dirijor preot Ungurean Brânduș –, Corul Preoților Protopopiatului Suceava 1 – dirijor preot Ionel Doru Budeanu – și Corul bărbătesc al Parohiei Salcea – dirijor preot Ionel Doru Budeanu.

Repertoriul abordat a fost selectat de fiecare ansamblu coral dintr-o antologie corală alcătuită de Viorel Munteanu, Viorel Bârleanu și Florin Bucescu special pentru acest festival, intitulată Lăudăm pre Domnul. Antologie corală, Festivalul de muzică religioasă Buna Vestire Fundu Moldovei, Suceava, Editura Artes, 2010. Antologia cuprinde un repertoriu bogat și divers atât în privința conținutului muzical-tematic, cât și în privința complexității scriiturii corale. Regăsim alături de monodia psaltică aparținând unor nume consacrate în istoria muzicii bizantine, monodii psaltice acompaniate de tradiționalul ison la octavă și prelucrări corale la două, trei și patru voci, uneori cu soliști, dar și prelucrări de colinde, purtând semnătura unor nume prestigioase ale componisticii românești din secolul al XIX-lea până în contemporaneitate. Antologia corală deosebit de valoroasă și bogată repertorial și stilistic a constituit un pretențios suport muzical pentru participanți și constituie un volum repertorial de referință pentru patrimoniul muzical bisericesc uzual.

Din prestația scenică a formațiilor enumerate și din repertoriul abordat cu curaj și responsabilitate, se poate observa că renașterea și înflorirea muzicii corale bisericești a cunoscut în perioada postrevoluționară, pe parcursul a două decenii de activitate continuă și susținută, o direcție ascendentă atât în privința numărului formațiilor performere, cât și în privința calității vocale și a interpretării, ediția actuală reprezentând un vârf în traiectoria manifestărilor.

Mulți concurenți cu rezultate deosebite, ce se reflectă în premiile acordate de juriu. Marele Premiu al Festivalului a revenit Corului mixt al Bisericii Bărboi Iași.

Decernarea Marelui Premiu
Decernarea
Marelui Premiu
Corului mixt al
Bisericii Bărboi
Premierea
Premierea

Corul bărbătesc al Seminarului Teologic Ortodox Suceava
Corul Seminarului Teologic
Ortodox din Suceava
Corul mixt al Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava
Corul mixt al Colegiului Național
„Ștefan cel Mare” Suceava
Corul „Primavera” din Gura Humorului
Corul „Primavera”
din Gura Humorului
Corul mixt al Asoc. Cult. „Voces Christianu” Suceava
Corul mixt al Asoc. Cult.
„Voces Christianu” Suceava
Corul mixt al Asoc. Cult. „Pro Bucovina” Suceava
Corul mixt al Asoc. Cult.
„Pro Bucovina” Suceava
Corul bărbătesc „Flori de măr” din Râșca
Corul bărbătesc „Flori de măr”
din Râșca
Corul „Vânătorii lui Ștefan cel Mare”  din Neamț
Corul „Vânătorii lui Ștefan
cel Mare” (Neamț)
Corul mixt al Arhiepisopiei Sucevei și Rădăuților
Corul mixt al Arhiepisopiei
Sucevei și Rădăuților
Corul mixt „Leon Băncilă”
Corul mixt
„Leon Băncilă”
Corul Preoților Protopopiatului Suceava 1
Corul Preoților
Protopopiatului Suceava 1
Corul bărbătesc al Protopopiatului „Gheorghe Cucu”
Corul bărbătesc
(Prot. „Gheorghe Cucu”)
Corul bărbătesc al Parohiei Salcea
Corul bărbătesc
al Parohiei Salcea
Corul bărbătesc al Parohiei Bosanci
Corul bărbătesc al
Parohiei Bosanci

Singurul Liceu cu profil Teologic participant, Corul bărbătesc al Seminarului Teologic Ortodox „Mitropolit Dosoftei” din Suceava, a fost răsplătit pe bună dreptate cu Premiul I, fiind urmat de Corul mixt al Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava cu Premiul II și de Corul „Primavera” al Colegiului „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului cu Premiul III. La categoria corurilor așezămintelor culturale au fost laureate următoarele formații: Premiul I – Corul mixt al Asociației Culturale „Voces Christianu” Suceava, Premiul II – Corul mixt al Asociației Culturale „Pro Bucovina” Suceava, Premiul III – Corul mixt „Osana Bucovinei” al Căminului Cultural Vicovu de Jos (Remezău), iar Mențiune – Corul bărbătesc „Flori de măr” al Căminului Cultural Râșca și Corul „Vânătorii lui Ștefan cel Mare” al Căminului Cultural Vânători (Jud. Neamț). La categoria corurilor parohiale s-au acordat două premii: Premiul I – Corul mixt al Arhiepisopiei Sucevei și Rădăuților și Premiul II – Corul mixt „Leon Băncilă” al Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” Fălticeni. O ultimă categorie de premii a fost decernată corurilor bărbătești: Premiul I – Corul Preoților Protopopiatului Suceava 1, Premiul II – Corul bărbătesc al Protopopiatului „Gheorghe Cucu” al Episcopiei Hușilor Bârlad (Jud. Vaslui), Premiul III – Corul bărbătesc al Parohiei Salcea și Mențiune – Corul bărbătesc al Parohiei Bosanci.

Pentru publicul care a umplut la refuz sala încăpătoare a Căminului Cultural din Fundu Moldovei concertul coral oferit de formațiile concurente a fost un moment de veritabilă delectare artistică și de mare emulație culturală.

Byzantion
Un bonus de excelență oferit auditorilor în timpul deliberării juriului a fost microrecitalul formației psaltice ieșene Byzantion. (http://www.byzantion.ro). Interpretarea interiorizată a monodiei psaltice cu acompaniament tradițional de isoane, alternând recitative de o fluență captivantă cu cântări mai mult sau mai puțin ornamentate, într-o ornamentare discretă și echilibrată ce respectă întrutotul partitura, a constituit un model de apogeu artistic ce s-a înscris cu litere de aur în cartea inimii auditorilor.

Despre corurile participante se poate spune fără reținere că sunt deosebit de bune în majoritate atât în privința omogenității vocilor, a acurateței armonice, a frazării, a construcției dinamice a formei și a concepției de abordare a repertoriului selectat. Toți merită din plin laude, chiar dacă nu toți ostenitorii artei corale au fost premiați. Cu siguranță că aplauzele publicului au compensat în mare parte lipsa premiilor.

Confruntarea artistică dintre diversele coruri a fost pentru fiecare un prilej de autoevaluare prin comparare cu ceilalți concurenți și un stimulent pentru creșteri calitative viitoare.

Felicitări deosebite organizatorilor pentru eforturile de sprijinire a dezvoltării artei corale bucovinene, dar și tuturor acelor iubitori ai muzicii care și-au închinat o parte din timpul lor cântului în ansamblu.* Foto: Carmen Veroniva Steiciuc (Colecția documentară a Centrului Cultural Bucovina)
Copyright: cIMeC – Institutul de Memorie Culturală, 2011