Constanţa CRISTESCU, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
CONCURSUL CORAL Tineri, lăudați pe Domnul!
(Constanța Cristescu, muzicolog – 27 octombrie 2008)
La praznicul Sfântului Dimitrie Basarabov ocrotitorul Bucureștilor, în 27 octombrie 2008, în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Patriarhiei Române a avut loc, paralel cu tradiționalul pelerinaj anual la Moaștele Sfântului, o primă ediție a concursului coral intitulat „Tineri, lăudați pe domnul!”, concurs organizat de Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române, sub înaltul patronaj al Prea Fericitului Daniel, Patriarhul Ortodox al României.

Au participat 12 coruri de elevi și studenți, între care un cor neconcurent, acesta din urmă invitat pentru a concerta la finele concursului în timpul deliberării comisiei de premiere. Invitatul de onoare pentru un concert de monodie bizantină acompaniată tradițional cu ison a fost Grupul vocal Anton Pann al Arhiepiscopiei Bucureștilor, dirijat de Constantin Răileanu, un talentat și rafinat muzician. Format din studenți ai Universității Naționale de Muzică din București și elevi ai Liceului de Muzică „Dinu Lipatti” și completat cu pasionați cântăreți ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, grupul vocal cameral de psalți a oferit publicului o demonstrație de mare frumusețe și densitate spiritual-artistică pe un repertoriu de patrimoniu liturgic bizantin selectat din cântările închinate Maicii Domnului și din cântările vecerniei, căruia i-a adăugat un splendid Tererem în glasul 1. Repertoriul selectat de tânărul dirijor reflectă diversitatea modală a fondului tradițional psaltic, ingeniozitatea acompaniamentului de isoane variate și complexe, și capacitatea extraordinară de comunicare și impresionare a monodiei bizantine. Ceea ce a lipsit din programul grupului de psalți, ce a încântat auditoriul prin nivelul elevat al interpretării, este lipsa anunțării pieselor interpretate și a compozitorilor psalți de care nu duce lipsă cultura muzicală românească de tradiție bizantină, cu atât mai mult cu cât publicul a fost format în cea mai mare parte din elevi și studenți concurenți foarte receptivi, cărora li s-au adăugat înalții ierarhi protectori ai lor, împreună cu distinși membri ai Sfântului Sinod.

Formațiile participante în concurs au fost: Corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Giurgiu – dirijor pr. prof. Cosmin Mihalcea, Corul Chiril Popescu al Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Curtea de Argeș – dirijor pr. prof. Nicolae Popescu, Corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Tulcea – dirijor pr. prof. Mihai Marian, Corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Constanța – dirijor și solist prof. Adrian Clinciu, Corul Macarie Ieromonahul al Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Târgoviște – dirijor Florin Cazan, Corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Buzău – dirijor Ștefan Stănescu, Corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Galați – dirijor Eugen Dan Drăgoi, Corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox Ison din București – dirijor pr. prof. Răzvan Ștefan, Corul Facultății de Teologie Ortodoxă din Pitești – dirijor pr. conf. dr. Ion Isăroiu, – dirijor Mihai Vlădăreanu și Corul Facultății de Teologie Ortodoxă din București – dirijor pr. lect. dr. Stelian Ionașcu.

Repertoriul de concurs a constat din piese reprezentative pentru două genuri corale: 1) corul bisericesc și 2) cântecul patriotic, gen aproape complet ignorat în mișcarea corală și în compoziția muzicală contemporană românească.

Repertoriul corurilor bisericești a cuprins piese de complexitate diversă, de la armonizări tonale aparținând unor compozitori ai „clasicismului” muzical bisericesc, la prelucrări corale modale, polifonice, cu o scriitură de mare complexitate, între care unele sunt adevărate poeme corale de tentă oratorială, ce aparțin unor tineri talentați compozitori.

Menționez repertoriul religios în ansamblul său, întrucât unele piese au fost interpretate de mai multe formații: Fie, Doamne, mila Ta de Gheorghe Danga, Sub milostivirea Ta în aranjament coral nemenționat, Iubite-voi, Doamne de Boris Cobasian, Lăsați pruncii să vină la mine de Ion Ghica-Comănești, Rugăciune de Constantin Drăgușin, DIPTIC de Eugen Dan Drăgoi – Mărimuri la Sfântul Apostol Andrei după o monodie a arhid. Prof.univ.dr. Sebastian Barbu Bucur și Colindul Sfântului Andrei după o melodie de Radu Antofie -, Toată suflarea de pr. Constantin Răzvan Ștefan, Și era la ora a șasea de Gh. Mandicevschi, Graiurile mele de Alexandru Belcea și Aceasta este ziua de Dimitrie Bortneanski.

Repertoriul coral patriotic a cuprins următoarele piese: Pe-al nostru steag de Ciprian Porumbescu, Trompetele răsună de Gavriil Musicescu, La Cozia, pe Olt de Nicolae Lungu, Sus inima, români! de Nicolae Oancea, Doamne al lui Neagoe de compozitor nedeclarat, Voința Neamului de Ion Christu Danielescu, Sfântul Ștefan Voievod de Eugen Dan Drăgoi și Marșul lui Tudor – compozitor necunoscut.

Comisia de concurs, formată din pr. prof. univ. dr. Vasile Grăjdian de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca, pr. prof. univ. dr. Nicolae Belean de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Timișoara, pr. lect. univ. dr. Alexăndrel Barnea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași și pr. prof. dr. Lucian Tablan de la Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Suceava, a decernat următoarele premii pentru formațiile corale ale seminariilor teologice: Mențiune pentru Corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Buzău și trei Premii III pentru: Corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Constanța, Corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Galați și pentru Corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox Ison din București. Premiul II nu s-a decernat. Pentru formațiile universitare s-au decernat două Premii I: unul Corului Facultății de Teologie Ortodoxă din Pitești, iar altul Corului Facultății de Teologie Ortodoxă din București, unicul cor mixt, întrucât toate formațiile corale participante au fost bărbătești. Comisia a mai atribuit un Premiu special Grupului coral cameral Valachia Cristiana al Arhiepiscopiei Târgoviștei, a cărui prestație a fost de o calitate excepțională.

Per ansamblu, prestațiile corurilor au fost de înalt nivel artistic, motiv pentru care comisia a decernat fiecărei formații nepremiate o binemeritată diplomă de participare, stimulând aspirația spre o muncă susținută pentru ridicarea nivelului de competitivitate. Cu câteva excepții de acordaj deficitar sau de atacuri nestăpânite, de finaluri de fraze accentuate în mod nejustificat, de acute false ale tenorilor, sau de expresivitate redusă în planul dinamicii, majoritatea formațiilor au demonstrat o foarte bună instruire vocal-corală și capacitatea abordării unor repertorii de mare complexitate tehnică și dinamică. De asemenea, se impune să remarc calitatea compozițiilor religioase și patriotice aparținând unor compozitori tineri, formați la școala compoziției contemporane, care au reușit să învingă bariera epigonismului tonal simplist prin soluții de înveșmântare corală modală veritabilă, de mare rafinament, a unor piese aparținând patrimoniului muzical bisericesc tradițional bizantin și popular.

Fiind la prima ediție, apărând deci ca un prim experiment de concurs coral organizat cu formații ale instituțiilor de învățământ teologic din Mitropolia Munteniei, se impune a face câteva observații referitoare la organizarea competiției și premiere. Nu am auzit nici o piesă monodică din patrimoniul liturgic psaltic, deși monodia corală la unison este de mare efect artistic și spiritual. Ar fi mai bine ca întrecerea să se organizeze la nivel național, diferențiat pe niveluri de pregătire: 1) seminarii liceale teologice ortodoxe și 2) facultăți de teologie ortodoxă, cărora li s-ar putea adăuga și un alt nivel 3) școli de cântăreți bisericești, care au lipsit din competiția actuală. Aceasta ar face posibilă o evaluare eficientă pe niveluri de pregătire muzical-teologică, deoarece este nejustificată premierea formațiilor fără a se acorda premiul I și II corurilor de seminar liceal, care s-au distins printr-un nivel artistic excepțional. Scara raiului trebuie clădită în plan didactic ținând seama de particularitățile de vârstă ale concurenților și de criterii stimulatoare, nu inhibante: o scăriță pentru seminarii, o scăriță pentru universitari și o scăriță pentru școlile de cântăreți bisericești. Au lipsit corurile și formațiile vocale de fete, deși nici seminariile, nici facultățile teologice nu duc lipsă de învățăcele dornice să își exprime evlavia și prin cânt. De ce fetele sunt tratate ca niște cenușărese când este vorba de coruri și formații corale? Vocile cristaline ale fetelor ar înnobila stranele și corurile bisericilor, dacă ar fi stimulate și promovate cu adevărat, atât în învățământul teologic, cât și în cel muzical general. Corurile mixte sunt binevenite, de asemenea, exemplu fiind efectul deosebit produs de prestația Corului mixt al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, instruit cu profesionalism de pr. lect. univ. dr. Stelian Ionașcu. Structura concursului viitor se mai poate diversifica și pe formații bărbătești și formații feminine, de asemenea pe formații vocale de cameră și coruri mari, astfel încât să se dea posibilitatea ca „toată suflarea să-L laude pe Domnul” (Psalmul 150).

Dezideratul dezvoltării mișcării corale bisericești în toate instituțiile Patriarhiei Române a fost exprimat de Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel în Cuvântul de încheiere a prestigioasei manifestări, în care a binecuvântat roadele artei și străduințelor dascălilor și discipolilor lor cântăreți, împrospătându-le elanul unor noi eforturi și realizări muzicale; de aceea sugestiile pentru viitoarele concursuri corale sunt utile. O inițiativă bună și un început bun pentru un viitor concurs coral național organizat de Patriarhia Română sub genericul Tineri, lăudați pe Domnul!

Copyright: cIMeC – Institutul de Memorie Culturală, 2008