cIMeC Home Page 
Indicele Revistei Muzeelor


                      
Despre indicele Revistei Muzeelor

    ֱRevista Muzeelor” este o revistă de specialitate destinată informării muzeografilor şi specialiştilor interesaţi de prezervarea bunurilor cu valoare probatorie culturală în înţelesul larg al termenului. Ca orice revistă de specialitate a avut un parcurs cu obstacole. Primul număr a apărut în anul 1964. Din 1974 şi până în 1989 a apărut împreună cu Revista Monumentelor Istorice, sub titulatura „Revista Muzeelor şi Monumentelor. Seria Muzee”. După 1990 a revenit la denumirea de Revista Muzeelor. În prezent revista este editată de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (https://www.culturadata.ro).
    Subiectele abordate se referă la diverse activităţi specifice din muzeele din ţară şi din străinătate, proiectarea unor programe naţionale de modernizare a expunerii muzeale, a metodelor de păstrare, documentare şi de asemenea de conservare-restaurare a diferitelor materiale din care sunt confecţionate obiectele gestionate de către instituţiile publice de profil sau în colecţii particulare.
    Desigur, subiectele abordate au o complexitate mai mare decât cele enumerate, cum ar fi cercetarea într-un domeniu sau altul (artă, arheologie, istorie, numismatică, etnografie, ştiinţele naturii, literatură, ştiinţă şi tehnică etc), standardele de descriere a obiectelor şi prevederile legale pentru protejarea şi circulaţia pieselor cu valoare de patrimoniu, precum şi experienţe remarcabile în domeniul muzeologiei care trebuie cunoscute şi de alţi lucrători ai domeniului.
    Relaţiile muzeu-public, atragerea acestuia indiferent de vârstă şi nivel de pregătire reprezintă o misiune care trebuie permanent învăţată, perfecţionată şi actualizată.
    Nu lipsesc din sumarele revistei nici recenziile şi cronicile unor lucrări fundamentale care se constituie în bibliografii de bază pentru muzeografi, precum şi onorarea celor mai buni care au plecat dintre specialişti şi a căror memorie trebuie păstrată.
    Multe subiecte din revistă se referă la muzeele în aer liber care presupun mijloace specifice de păstrare, conservare, restaurare şi punere în valoare.
    În paginile acestei reviste îşi găsesc locul şi experienţele unor muzeologi din străinătate care împărtăşesc din experienţa lor nu numai la sesiunile internaţionale, ci şi sub forma unor articole publicate, în vederea unei mai largi audienţe.
De altfel, un real câştig este indexarea autorilor, care se concretizează într-o bază de date, în care se pot regăsi nume mai vechi sau mai noi ale celor care au colaborat de-a lungul timpului la „Revista Muzeelor”, scopul consultării pe web a numerelor revistei fiind acea de a informa pe cititori asupra titlurilor şi autorilor articolelor apărute în diferiţi ani pentru o mai facilă căutare a subiectelor care îi interesează.
Selecţia se poate face şi pe anul de apariţie şi pe domeniile de interes.
Pentru o mai bună percepţie sunt prezentate şi vizual coperţile revistelor şi unele articole, considerate de un mai larg interes.

                                                                                                                    Cătălina Marin

Responsabil de proiect: Aurelia Duţu. Proiectare ASP si HTML: Cosmin Miu. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturala, 2009, Ultima actualizare 13 aprilie 2010