Înfiinţat în anul 1980 în cadrul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, Laboratorul restaurare - conservare are în grijă patrimoniul muzeal al acestei instituţii. Aici sunt îmbrăţişate un cerc larg de probleme legate de cauzele deteriorării obiectelor muzeale, de posibilitatea de a le readuce la starea lor iniţială şi de păstrarea lor raţională, astfel încât să nu-şi piardă însuşirile fizice, estetice şi istorice.

Colectivul este format din specialişti, majoritatea lucrând aici încă de la înfiinţarea laboratorului. Ei au urmat o serie de cursuri teoretice şi sunt atestaţi pe post. De-a lungul anilor, pregătirea teoretică a fost completată de o experienţă practică bogată, ei intervenind pe o diversitate de obiecte.

Restaurarea este structurată pe 3 diviziuni de specializare pentru următoarele categorii de obiecte: textile, ceramică, metal. În acest sens, pentru a putea interveni, laboratorul are în dotare echipament şi materiale specifice.

Majoritatea obiectelor ceramice sunt aduse fragmentar sau cu unele amputări. Restaurarea lor presupune curăţiri mecanice, chimice, asamblări cu ajutorul unor adezivi, completări ale zonelor lacunare, atunci când obiectele sau numărul de fragmente nu stabilesc aspectul morfologic complet şi integrarea cromatică, evitându-se stridenţa, astfel încât să fie decelabilă intervenţia la o analiză nepretenţioasă.

Aspect din activitatea Laboratorului de restaurare - conservare

Restauratorul de metal urmăreşte inactivarea formelor de degradare provocate de agenţii agresivi ai mediului înconjurător. Printr-o serie de tratamente sunt îndepărtate depunerile, produşii de coroziune, apoi consolidate şi conservate. Tratamentele se aleg în funcţie de natura metalului, structura şi compoziţia lui, produşii de coroziune dezvoltaţi pe ei şi fragilitatea obiectului.

Aspect din activitatea Laboratorului de restaurare - conservare

Obiectele textile sunt deseori degradate datorită uzurii funcţionale, a factorilor ambientali şi a celor biologici. Fazele procesului de restaurare se succed de la caz la caz, funcţie de degradările acestui suport, de tehnica şi natura materiei prime folosite la confecţionarea lor. Se au în vedere tratamentele de curăţire, consolidare şi întregire.

Aspect din activitatea Laboratorului de restaurare - conservare

În toate cazurile se folosesc materiale şi substanţe reversibile, care nu afectează starea obiectului, substratul lui original. De asemenea, la obiectul la care restaurarea riscă să devină ipotetică, se preferă conservarea lor ca atare.

În cadrul laboratorului lucrează şi un restaurator naturalizator, care prin arta împăierii păstrează înfăţişarea animalelor parcă vii, surprinzându-le în ipostaze cât mai apropiate de realitate. De asemenea, colectează şi conservă o serie de materiale biologice.

În cadrul laboratorului sunt executate o serie de replici după unele piese ceramice, care sunt valorificate la standul de vânzare al muzeului.