Muzeul Fierului - 2009Muzeul Fierului a fost desfiintat in anii 2003-2004 - atunci cand a fost preluat Combinatul de Arcelor-Mittal Steel.
Acum spatiul este inchiriat unei firme de prelucrare a lemnului.


cIMeC Homepage

Muzeul de Istorie din Roman

Muzeul Fierului
Hunedoara

articol scris in aprilie 1999
      Autorii ideii minunate de a organiza muzeul au avut în vedere importanţa în viaţa economico-socială a fierului. Obţinerea fierului a determinat o modificare a credinţelor şi miturilor, creând o nouă mitologie care v-a bulversa "mitologia pietrei şlefuite" şi v-a redefinii contextul religios al perioadei care a urmat.
      De-a lungul timpului, a existenţei, homo sapiens a fost confruntat cu două pasiuni aparent contradictorii: inepuizabila dorinţă de noutate, de inventică, de proiectare a viitorului, pe de altă parte un interes aprinzător pentru trecut pentru experienţe de viaţă şi cultură consemnate în evurile istoriei evoluate. Muzeul Fierului se înscrie cu brio în definiţia de mai sus, fondatorii organizând acest muzeu din dorinţa arzătoare de-a păstra prin exponate,machete, documente, fotografii, etc...tradiţia multii seculară a prelucrării fierului pe aceste meleaguri. Se impune să afirmăm aici faptul că Hunedoara, această străveche vatră siderurgica, este clădită pe experienţa de milenii a fierarilor de altă dată, care au transmis din timpuri îndepărtate arta prelucrări fierului celor ce lecrează astăzi în Siderurgica.

AMPLASAMENT

      Muzeul Fierului este situat în perimetrul S. C. SIDERURGICA S. A. pe malul stâng al râului Cerna într-un spaţiu modern şi amplasat lângă calea de acces auto prevăzută cu o parcare corespunzătoare.
      Muzeul Fierului a fost înfiinţat în anul 1974 cu ocazia sărbătoririi a 90 ani de la punerea in funcţie a primului furnal modern în Hunedoara. Iniţial, deşi inventarul său cuprinde un revelator travaliu prin timp, de la origini şi până azi, al evoluţiei tehnicii şi tehnologiei de producere şi prelucrare a fierului, muzeul nu a fost introdus propriu-zis intr-un program de interes turistic. Abia în 1989, administraţia S. C. Siderurgica S. A. a decis iniţierea demersurilor necesare şi Muzeul Fierului a fost reamenajat pentru înscrierea în Circuitul Muzeistic Naţional. Muzeul Fierului, poate completa orice traseu turistic în municipiul Hunedoara cu informaţiile interesante referitor la modul de evoluţie tehnologic a societăţii umane pe aceste meleaguri.
      Muzeul Fierului cumulează informaţii interesante referitoare la evoluţia tehnicilor şi tehnologiilor de producere şi prelucrare a fierului din hallstatt şi până in prezent. Muzeul Fierului din cadrul S. C. Siderurgica S. A. Hunedoara se înscrie justificat în definiţia unui muzeu, punând accent pe aspectele legate de tradiţia prelucrării fierului, evoluţia tehnologiilor de prelucrare a fierului cât şi latura educativă, putând satisface setea de cunoaştere a vizitatorului.

SCURT ISTORIC

      Muzeul Fierului a fost fondat în anul 1974 cu ocazia sărbătoririi a 90 de ani de la punerea în funcţie a primului furnal modern la Hunedoara. Iniţiativa infiinţării acestui muzeu a avut-o un un colectiv de cadre tehnice din societate format din: ing. COSTACHE TROTUS fost director general, ing. VLADIMIR DAVID, ing. SEPTIMIU POPA, ec. REMUS CAPTAN, ch. NICOLAE CHINDLER, the. NORBERT TAUGNER, la care se adugă un colectiv de lucrători care au făcut prin munca depusă ca istoria fierului să rămână prin exponate, machete, fotografii de epocă, etc.

PERIOADA DACICĂ

      Prezintă perioada tehnicilor de extracţie şi prelucrare a fierului, tipuri de cuptoare, unelte, arme, şi exeponate care prezintă vizitatorului răspândirea acestei îndeletniciri în regatul dac.

PERIOADA DACO-ROMANĂ

daco-romana      Prezintă descoperirile făcute în zona Hunedoarei, unelte, arme, tipuri de cuptoare, este prezentată printr-o machetă modul de organizare a atelierului de prelucrare a fierului datat în sec. II descoperit la Teliuc.
      Mai este expusă mulajul columnei descoperite in cadrul atelierului de la Teliuc care dovedesc exploatarea în mod intensiv a zăcămintelor de fier. Standul mai conţine şi o lupă de fier edscoperită în nenecropola din dealul Sanpetru din Hunedoara, alături de piese descoperite în necropola Vila Rustică din comuna Cincis.

PERIOADA FEUDALĂ

feudala       Standul conţine evoluţia cuptoarelor de extragere a fierului din sec. IX. Este expusă macheta cuptorului din Valea Caselor - Ghelar şi foto copia după modelul expus înMuzeul Ştiinţei şi Tehnicii din LONDRA. În această parte sunt expuse arme, unelte agricole, unelte pentru fierărit şi morărit descoperite în zona Hunedoarei.

ATELIERE SPECIFICE SEC. XVI-XIX

      Prezintă machete ale atelierelor care au funcţionat pe domeniul Hunedoarei. Atelierele Cerna, Plosca, Topliţa, Perintei, Baia de Coase, Baia de Sape, etc.
ateliere
feudala
 

ÎNCEPUTURILE METALURGIEI MODERNE

 
moderna

      În această parte este prezentat momentul înfiinţării oficiale a Uzinelor de Fier Hunedoara (12.06.1884) , precum şi un bogat material documentar legat de această perioadă. Sunt expuse în continuare machete ale instalaţiilor care au funcţionat în cadrul societăţii. moderna


cIMeC - 2009