siglafarmacie
Situatia Actuala

9. Colecţia de istoria farmaciei proprietate de stat din fosta Farmacie de stat nr.40 din Bucureşti, Calea Călăraşi, actualmente este cedată unei societăţi comerciale. Este o colecţie valoroasă, cu majoritatea obiectelor bine cunoscute ca origine şi fabricaţie. Este deschisă şi pentru public, dar nu cu valoare de muzeu. Cuprinde mobilier vechi, unitar (aparţinând unei singure farmacii), veselă, ustensile - se pare că are aceeaşi sursă cu mobilierul. Mai are o mică bibliotecă de farmacie - cărţi din sec.XX şi farmacopeei. Prezintă o atracţie pentru farmacişti deoarece este prezentabilă ca estetică.

10. Colecţia de istoria medicinei şi farmaciei din Casa memorială prof. dr. Vasile Răşcanu, Iaşi Este o colecţie redusă, cuprinde şi obiecte de farmacie, farmacopeei etc. Spaţiu - o cameră mică; ilustrează dezvoltarea farmaciei din Moldova. Are şi scop didactic. Este accesibilă publicului. Obiectele sunt disparate ca origine.

11. Colecţia muzeală a societăţii comerciale ARGEªFARM Piteşti, fondată de vechiul oficiu farmaceutic Piteşti. Este o colecţie bogată, unitară şi bine constituită. Mobilierul, vesela, ustensilele, diplomele, cărţile, etc. sunt depozitate în două camere mari, care întră în depozitul unei farmacii în funcţiune, privatizată. Custode, fondator şi conservator farmacista Dorina Mureşanu. Aceasta a mediatizat colecţia la numeroase manifestări interne şi internaţionale (Viena, Praga, Paris). Colecţia are o perpectivă certă şi ar trebui cedată patrimoniului naţional, respectiv Muzeului de Istorie al jud. Argeş.

12. Mici colecţii în Muzeele de istorie şi arheologie din Constanţa Mangalia, Giurgiu, Tg. Jiu şi altele posedă obiecte vechi de farmacie, unele din antichitate. Sunt expuse. Nu s-a făcut un inventar şi un studiu sistematic din punct de vedere al istoriei farmaciei, dar este necesar. Este o zestre de valoare istorică inestimabilă, nemediatizată, insuficient studiată.

13. Colecţia muzeală a Muzeului de istorie al Municipiului Focşani Este inventariată şi expusă. Obiectele sunt bine localizate. Colecţia provine de la o expoziţie de istoria farmaciei ocazionată de o consfătuire interegională de farmacie din anul 1970 (organizator C. Iugulescu, cu sprijinul farmaciştilor din Focşani). Toată colecţia a fost donată Muzeului de Istorie din Focşani, unde mai existau puţine mărturii şi unde s-au mai colectat şi alte piese de la particulari şi de la farmaciile care au fost ulterior demolate în perioada 1976-1985. O parte din zestrea vechilor farmacii, aflate în pivniţe, au fost îngropate prin netezirea terenului pentru construcţiile noi. Oraşul Focşani posedă încă posibilitatea de colectare a unor obiecte de istoria farmaciei.

[ Homepage | Situatia Actuala | Concluzii ]