siglafarmacie
Situatia Actuala
20. Colecţii neorganizate sau simple piese disparate se găsesc incă la cetăţeni neidentificaţi din România. Patrimoniul mobil

Este constituit din obiecte de farmacie izolate se găsesc în proprietate particulară. Ele provin din vechi farmacii şi au ascunse la actul de naţionalizare. Numărul şi valoarea lor este greu de evaluat, dar existenţa lor e sigură. Cărţi vechi de farmacie, înscrise sau neînscrise în inventare se găsesc în numeroase farmacii. Dacă nu se donează şi se expun într-un muzeu sau în biblioteca muzeului, soarta lor este precară, deoarece farmacia românească urmează o cale pragmatică, comercială. Diplome şi documente vechi, formulare farmaceutice se găsesc la populaţie. Înfiinţarea unui muzeu şi a unei arhive pentru astfel de documente ar grăbi donarea şi, prin urmare, salvarea lor de la înstrăinare şi distrugere, precum şi studierea lor Colecţii de cărţi beletristice ale farmaciştilor scriitori recunoscuţi sau amatori se găsesc la numeroşi posesori care ar dori să le doneze dacă instituţia ar garanta păstrarea lor. De asemenea s-ar putea constitui o galerie a picturilor artiştilor amatori farmacişti. Elemente valoroase, care se bucură de o critică favorabilă, sunt în număr destul de mare.

Manuscrise

În prezent se găsesc numeroase manuscrise la proprietari particulari. S-ar putea creea o colecţie din donaţii. Este necesar spaţiu, pază şi personal. O colecţie de numismatică ar fi relativ uşor de constituit pe bază de donaţii şi achiziţii, deoarece există medalii cu efigii farmaceutice sau de interes farmaceutic.

[ Homepage | Situatia Actuala | Concluzii ]