cIMeC Homepage Pagini de muzee

in English

Muzeul de Artă din Cluj-Napoca:
un patrimoniu deosebit de valoros de artă românească și europeană

Muzeul de Artă din Cluj posedă un patrimoniu deosebit de valoros de artă românească și europeană: pictură, grafică și artă decorativă (secolele XV-XX).
Înființat în anul 1951, muzeul a beneficiat încă de la constituirea sa, de unele fonduri mai vechi: o mică parte din colecția de curiozități, orfevrărie, piese de mobilier și artă plastică europeană, provenind de la Muzeul Ardelean și mai ales colecția cunoscută sub numele "Pinacoteca Virgil Cioflec".
De numele lui Virgil Cioflec (1876-1948), autor al unor monografii de referință dedicate pictorilor Ștefan Luchian (1924) și Nicolae Grigorescu (1925), precum și al unor scrieri despre arta pertinente publicate în presa vremii, se leagă un act de cultură de mare însemnătate pentru viața Clujului interbelic: donarea colecției sale de artă românească, Universității Clujene (1929-1930). Deschidrea către public a pinacotecii Virgil Cioflec (1933) însemna, de fapt, deschiderea la Cluj a primului muzeu de artă românească modernă, al cărui succesor a devenit Muzeul de Artă Cluj.

Alcătuită cu pasiunea și competența cunoscătorului capabil să prețuiască valorile consacrate (Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian, Dimitrie Paciurea) și să susțină cu clarviziune afirmarea talentelor autentice (Theodor Pallady, Camil Ressu, Vasile Popescu, Jean Al. Steriadi, Lucian Grigorescu, Oscar Han, Cornel Medrea), Colecția Virgil Cioflec reprezintă și astăzi nucleul valoric al patrimoniului Muzeului de Artă Cluj.
Amplificarea fondului muzeal s-a realizat în anii care au urmat înființării lui, pe seama unor transferuri, donații și achiziții. Operelor de artă transferate de către Ministerul Culturii, Muzeul Național de Artă București și Administrația locală (Barbu Iscovescu, Constantin David Rosenthal, Theodor Aman, Gheorghe Tattărăscu, Gheorghe Panaitescu Bardasare, Carol Popp de Szathmary, Ioan Andreescu, Karl Storck) li se adaugă un fond însemnat provenind de la Filiala Cluj a Academiei Române (1971). Cuprinzând piese importante de artă din Transilvania (pictori necunoscuti din secolele XVIII și XIX, Franz Neuhauser, Joseph Nehauser, Franz Anton Bergman, Koreh Sigismund, Szathmari Gati Sandor, Simo Ferenc), acest fond a contribuit substanțial la conturarea unei fizionomii a patrimoniului.

Activitatea de cercetare desfășurată de-a lungul anilor de către specialiștii muzeului, valorificată prin studii și expoziții retrospective de anvergură a introdus în circuitul artistic național personalități de seamă ale artei din Transilvania: Elena Popea, Alexandru Popp, Pericle Capidan, Szolnay Sandor, Tasso Marchini, Aurel Ciupe, Romul Ladea, Petre Abrudan, Emil Cornea, Nagy Albert, Theodor Harsia, Fulop Antal Andor, Alexandru Mohy, Georgeta și Constantin Ticu Aramescu, Ioan Sima, Petru Feier, Anton Lazăr, Walther Wiedmann, Bene Jozsef, Letiția Munteanu, Coriolan Munteanu, Friederich Bomches, Sabin Nemeș, Nicolae Agârbiceanu, Valer Chende, Egon Marc Lovith, Constantin Lucaci.
Aceste retrospective au determinat donații importante ale artiștilor și ale familiilor acestora, precum și din partea unor colecționari de artă. Cercetarea a direcționat și un program de achiziții orientat prioritar spre evidențierea creației artiștilor originari, sau activi în spațiul intracarpatic (Aloisie Hora, Mișu Popp, Venceslav Melka, Sava Henția, Simion Corbul-Hollossy, Octavian Smigelschi, Dimitrie Cabadev, Nagy Istvan, Sabin Popp, Aurel Popp, Hans Eder, Johann Mattis Teusch, Virgil Fulicea), dar și spre completarea patrimoniului de artă veche (icoane din secolele XVII și XVIII) și artă modernă românească (Gheorghe Petrașcu, Francisc Sirato, Ion Teodorescu - Sion, Alexandru Phoebus, Corneliu Mihailescu, Ziffer Sandor, Thorma Janos, Corneliu Baba, Ioan Georgescu, Ion Jalea, Ion Irimescu, Dimitrie Gheața, Ion Țuculescu).

Muzeul este adăpostit într-un important edificiu baroc din secolul al XVIII-lea, Palatul Banffy, opera arhitectului german Johann Eberhard Blaumann.
Spațiul de la etajul palatului este destinat Galeriei Naționale. În anul 1990, Galeria Națională a fost închisă pentru reorganizare, impusă atât de starea avansată de degradare a edificiului cât și de nevoia de a organiza expunerea permanentă în funcție de noile cercetări și de piesele ahiziționate sau donate în ultimul timp. Printr-o restaurare atentă, spațiul de expunere generos de la etajul palatului Banffy a redobândit o configurație foarte apropiată de acea originară, fiind în același timp perfect adecvat funcției de muzeu de artă. Au fost selectate 325 de piese de pictură și sculptură cărora li s-au pregătit o ținută de expunere (restaurare, conservare rame, socluri) adecvate valorii lor artistice deosebite.
Noua paginație a Galeriei Naționale, redeschisă pentru public în luna ianuarie 1996, propune o sinteză de patru secole de artă românească cu un accent firesc pe fenomenul artistic din Transilvania: Altarul de la Jimbor (secolul al XVI-lea), pictură BIedermiir, artă stil 1900, avangarda, artiștii legați de Școala Superioară de Arte Frumoase și de Centrul Artistic Cluj: Alexandru Popp, Szolnay Sandor, Pericle Capidan, Catul Bogdan, Aurel Ciupe, Romul Ladea, Petre Abrudan, Tasso Marchini, Alexandru Mohy, Szervatius Jeno, Theodor Harsia, Kovaks Zoltan, Nagy Albert, Anton Lazăr, Virgil Fulicea, Constantin Dinu Ilea, Ioan Sima, Egon Mark Lovith.

Artiștii sunt reprezentați în galerie prin piese de referință din creația lor, urmărindu-se atât relevarea unor aspecte caracteristice ale multiculturalității proprii îndeosebi spațiului transilvan, cât și sugestia relațiilor complexe între arta din România și principalele tendințe și curente ale artei europene.
Integrând în sinteza de artă națională postbelică valori deplin consacrate, realizate în Transilvania și îndeosebi la Cluj, Muzeul rămâne receptiv și la creația de dată mai recentă. Din acest motiv trei săli aferente Galeriei Naționale au fost destinate expozițiilor temporare ale artiștilor români afirmați în ultimele decenii. Acest spațiu a fost inaugurat, semnificativ, cu expoziția pictorului Nicolae Maniu, care, originar din Cluj și format la Academia de Arte Plastice din acest oraș, desfășoară în prezent o activitate prestigioasă în Franța.

Adresă: Palatul Banffy, Piața Unirii nr. 30, Cluj-Napoca, județul Cluj, România.

Tel/fax: (+4) 0264.596.952; 0264.596.953, e-mail: macn@cluj.astral.ro

Sit web oficial: www.macluj.roImagini din muzeu


Text: Livia Drăgoi, 2002. Ultima actualizare: 30.04.2012.