Biserica "Sf. Arhangheli" (Rogoz)

Album de Fotografii

I. IDENTIFICAREA BUNULUI
II. JUSTIFICAREA ÎNSCRIERII
III. DESCRIEREA BUNULUI

I. IDENTIFICAREA BUNULUI

a. ŢARA (ŞI STATUL DACĂ E DIFERIT)
          România
b. STATUL, PROVINCIA SAU REGIUNEA
          Judeţul: Maramureş
          Oraşul: Târgu-Lăpuş
          Satul: Rogoz
c. NUMELE BUNULUI
          Biserica de lemn „Sf. Arhangheli".
d. LOCALIZAREA PRECISĂ PE HARTĂ ŞI INDICAREA COORDONATELOR GEOGRAFICE
          Coordonatele geografice ale Bisericii de lemn „Sf. Arhangheli" din Rogoz sunt:
          47° 20' 12" latitudine Nord,
          23° 55' 42" longitudine Est.
e. SUPRAFAŢA BUNULUI PROPUS PENTRU ÎNSCRIERE (ÎN HA) ŞI A ZONEI TAMPON PROPUSE (ÎN HA)
          Suprafaţa bunului propus pentru înscriere:
          S = 0,58 ha, din care:
          Suprafaţa bisericii:
          S = 30,90 mp
          Suprafaţa zonei tampon:
          S = 7,29 ha.
       
II. JUSTIFICAREA ÎNSCRIERII

a. DECLARAREA VALORII
b. EVENTUALĂ ANALIZĂ COMPARATIVĂ
c. AUTENTICITATE, INTEGRITATE
d. CRITERII DUPĂ CARE ESTE PROPUSĂ ÎNSCRIEREA
Identificarea bunului - Descrierea bunului - Introducere
a. DECLARAREA VALORII

           Biserica „Sf. Arhangheli" din Rogoz, ridicată în 1663 este un exemplu de referinţă pentru bisericile din Ţara Lăpuşului. Pe lângă valoarea lor estetică, care-i conferă calitatea de capodoperă, frumuseţea sa este desăvârşită****
          Nici o altă biserică nu prezintă o atare abundenţă de decoraţii care face din această biserică din Rogoz o adevărată bijuterie arhitecturală. Fiecare element structural devine piesă decorativă atât în spaţiul interior, cât şi în spaţiul exterior.
          Silueta asimetrică a acoperişului datorată streşinii lărgite către nord, supradimensionate de altfel de-a lungul întregului corp al bisericii îi conferă o notă specifică subliniată de nota în filigram a turnului clopotniţei fragil şi impozant în acelaşi timp.
          Radu Munteanu şi Nicolae Man care au realizat pictura în 1785 au contribuit la finisarea spaţiului interior, care ca şi spaţiul exterior constituie realizări de excepţie.

Justificarea înscrierii - Introducere
b. EVENTUALĂ ANALIZĂ COMPARATIVĂ (MENŢIONÂND STAREA DE CONSERVARE A BUNURILOR SIMILARE)

           Biserica prezintă o configuraţie planimetrică tipică pentru majoritatea bisericilor din Lăpuş: pronaos, naos şi altar desprins din intrarea situată pe partea de sud. Spre deosebire de bisericile tipice pentru maramureş, bisericile din nord-estul transilvaniei printre care se înscrie şi cea din Lăpuş, prezintă spaţii interioare mult mai mici; pereţii nu depăţesc trei m în înălţime, bolta semicilindrică plecând de la această înălţime. Acoperişul este unic pentru toată biserica şi, uneori, altarul nu este desprins.
          Trăsăturile specifice pentru biserica Sfinţii Arhangheli din Rogoz sunt: pronaosul pentagonal, altarul; la aceasta se adaugă întregul arsenal de elemente ornamentale prezente aici într-o densitate nemaîntâlnită în alte biserici de lemn.

Justificarea înscrierii - Introducere
c. AUTENTICITATE, INTEGRITATE

           Biserica şi-a conservat în mare parte forma, substanţa, utilizarea, funcţiunea şi expresia sa iniţială. odată terminată pictura, datând din 1785, în secolul al XI-lea s-a construit tribuna, biserica a fost repictată în 1838 şi au fost mărite ferestrele naosului.

Justificarea înscrierii - Introducere
d. CRITERII DUPĂ CARE ESTE PROPUSĂ ÎNSCRIEREA (ŞI JUSTIFICAREA ÎNSCRIERII CONFORM ACESTOR CRITERII)

           Frumuseţea desăvârşită a bisericii, silueta şi lşimbajul său ormanemtal, concepţia sa spaţială, realizarea tehnică, totul converge pentru a defini un monument de valoare universală şi excepţională, o adevărată capodoperă a geniului, o creaţie genială a artiştilor ţărani anonimi (i).
          Este un exemplu de excepţie pentru tipul de biserici din ţara Lăpuşului, o mărturie a genialităţii artiştilor anonimi, şi a tehnicilor tradiţionale folosite pentru construcţiile în lemn (iv).


III. DESCRIEREA
Identificarea bunului - Justificarea înscrierii - Introducere
DESCRIEREA BUNULUI

           Biserica şi cimitirul sunt situate în zona centrală a satului în aceeaşi incintă cu biserica de lemn sfânta paraschiva. Această biserică este un monument arhitectural cumpărat din Suciul de Sus, mutat în rogoz în 1883, şi deţinut şi folosit de către uniaţi.
          Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli" este reprezentativă pentru bisericile de lemn din Ţara Lăpuşului, constituind cel mai elocvent exemplu de biserică de lemn în care caracterul arhaic se bucură de sensibilitatea creatorului, prezent şi în calculul dimensiunilor şi în echilibrul formelor şi mai ales în detaliile constructive, care fără excepţie sunt decorate cu geniu de sculptorul anonim. Planul bisericii este format din pronaos, naos şi altar; pronaosul este poligonal, având accesul pe partea de sud. Planul pronaosului, asociat absenţei porticului este specific vechilor biserici din secolul al XVII-lea şi chiar mai timpurii. Naosul este rectangular în timp ce altarul desprins(mai strâmt decât naosul) este poligonal.
          Biserica prezintă elemente decorative de mare valoare: la nivelul pereţilor, grinzile şarpantei sunt adânc sculptate cu denticuri. Aceste elemente decorative există de asemenea şi la nivelul pereţilor care despart pronaosul de naos şi naosul de altar, precum şi la colţurile construcţiei mai ales în altar.
          Biserica a fost pictată în 1785, după cum atestă inscripţiile cu caractere chirilice, păstrate în altar: ,,în anul 1785 această sfântă biserică a fost pictată în timpul vieţii marelui împărat Iosif al II-lea...,, şi în naos, pe peretele de nord: ,,din 1717 pictor fiind Munteanu Radu din Ungureni şi Man Nicolae din Poiana Porcului, şi în naosul peretelui de sud: ,, în anul 1785, la 10 iulie, a început să se picteze această sfântă biserică, şi la 11 septembrie a fost terminată pictura,, , pictor fiind radu munteanu din ungureni(sat vecin cu rogoz) şi Nicolae man din Poiana Porcului (veche denumire a satului fântânele care aparţine oraşului Târgu Lăpuş cât şi de satul Rogoz).

Descrierea bunului - Introducere