Biserica "Naşterea Fecioarei" (Ieud-Deal)

Album de Fotografii

I. IDENTIFICAREA BUNULUI
II. JUSTIFICAREA ÎNSCRIERII
III. DESCRIEREA BUNULUI

I. IDENTIFICAREA BUNULUI

a. ŢARA (ŞI STATUL DACĂ E DIFERIT)
          România
b. STATUL, PROVINCIA SAU REGIUNEA
          Judeţul: Maramureş
          Comuna: Ieud
          Satul: Ieud
c. NUMELE BUNULUI
          Biserica de lemn ,,Naşterea Fecioarei".
d. LOCALIZAREA PRECISĂ PE HARTĂ ŞI INDICAREA COORDONATELOR GEOGRAFICE
          Coordonatele geografice ale bisericii de lemn ,, Naşterea Fecioarei" din Ieud-Deal sunt
          47° 40’ 37’’ latitudine Nord
          24° 14’ 18’’ longitudine Est
e. SUPRAFAŢA BUNULUI PROPUS PENTRU ÎNSCRIERE (ÎN HA) ŞI A ZONEI TAMPON PROPUSE (ÎN HA)
          Suprafaţa bunului propus pentru înscriere:
          S = 0,73 ha din care:
           suprafaţa biserici:
          S =43,50 mp
           suprafaţa zonei tampon:
          S = 4,84 ha
       
II. JUSTIFICAREA ÎNSCRIERII

a. DECLARAREA VALORII
b. EVENTUALĂ ANALIZĂ COMPARATIVĂ
c. AUTENTICITATE, INTEGRITATE
d. CRITERII DUPĂ CARE ESTE PROPUSĂ ÎNSCRIEREA
Identificarea bunului - Descrierea bunului - Introducere
a. DECLARAREA VALORII

           Biserica „Naşterea Fecioarei" din Ieud este unul dintre cele mai frumoase lăcaşuri de cult din Maramureş. Este impresionantă prin amplasarea sa pe un versant pietros, pe malul pârâului Ighişor, în cimitirul satului. Planului este cel obişnuit în bisericile ortodoxe şi volumetria este tipică pentru bisericile din Maramureş cu acoperiş în două ape fără portic. Ceea ce este remarcabil pentru această biserică este spaţiul interior, cel mai elaborat poate din punct de vedere al concepţiei, al realizării tehnice, al detaliilor sculptate cărora li s-a adăugat pictura acoperind întreaga suprafaţă, operă a pictorului de fresce, Alexandru Ponehalschi(1782).

Justificarea înscrierii - Introducere
b. EVENTUALĂ ANALIZĂ COMPARATIVĂ (MENŢIONÂND STAREA DE CONSERVARE A BUNURILOR SIMILARE)

           În contextul bisericilor de lemn, Biserica Ieud-Deal se face remarcată prin spaţiul interior în mod minuţios elaborat. Scara de acces în turn, monoxilă (tăiată dintr-o singură bogată de lemn) contribuie la configurarea unui ansamblu autentic, arhaic şi rafinat în acelaşi timp.
          Spre deosebire de alte monumente, acest ansamblu cuprinde o clopotniţă de lemn plasată într-unul din colţurile cimitirului; Drumul crucii, format dintr-o serie de 14 mici construcţii de zidărie care adăpostesc tablourile staţionărilor pe muntele Golgotha (realizată la începutul secolului al XX-lea şi împrejumuirea cu zidărie de piatră.

Justificarea înscrierii - Introducere
c. AUTENTICITATE, INTEGRITATE

           Ridicată după 1717, biserica şi-a păstrat forma şi substanţa originare. În interior nu sunt decît două schimbări faţă de aspectul originar, modificări care, de fapt, se fac remarcate la majoritatea bisericilor de lemn: tribuna, pe peretele de V al naosului şi deschiderea practicată în peretele pronaosului.

Justificarea înscrierii - Introducere
d. CRITERII DUPĂ CARE ESTE PROPUSĂ ÎNSCRIEREA (ŞI JUSTIFICAREA ÎNSCRIERII CONFORM ACESTOR CRITERII)

           Rezultatul efortului tuturor artizanilor care au contribuit la ridicarea bisericii (toţi anonimi, cu o singură excepţie: pictorul de fresce Alexandru Ponehalschi), este o adevărată capodoperă. Prin valorile pe care le conţine, Biserica din Ieud-Deal este o adevarată catedrală de lemn, opera geniului creator al omului.(i)
           Ea reprezintă un exemplu eminent de biserică de lemn tipică pentru Maramureş, realizată după tehnica tradiţională, o mărturie a abilităţii ieşite din comun a artizanilor în lemn, pe de-o parte şi a vieţii religioase a comunităţii, pe de altă parte. (iv)


III. DESCRIEREA

a. DESCRIEREA BUNULUI
b. ISTORIC ŞI DEZVOLTARE
Identificarea bunului - Justificarea înscrierii - Introducere
a. DESCRIEREA BUNULUI

           Biserica din lemn din Ieud-Deal este reprezentativă pentru bisericile din Maramureş, biserică cu acoperiş în două ape şi înzestrată cu o generoasă suprafaţă interioară, in care elementele structurale sint utilizate şi ca elemente decorative. Biserica are un soclu de piatră joasă, pe care se ridică, după sistemul Blockbau, pereţii alcătuiţi din din grinzi groase de brad, de formă paralelipipedică. Planul se compune din pronaos, naos şi altar; pronaosul şi naosul formează corpul principal al bisericii, la care se adaugă, la est, altarul decroşat, poligonal.
          Pictura interioară a fost realizată de Alexandru Ponehalschi, în 1782, probabil. În naos, tema principală este Judecata de Apoi, care se desfăşoară pe peretele de apus. Pe bolta naosului este reprezentat „Cel-Vechi-de Zile", purtînd pe piept Sfîntul Duh sub formă de porumbel. Pe peretele lateral al bolţii, într-un registru continuu de la sud la nord, sunt reprezentate scene din Vechiul Testament.
          Alexandru Ponehalschi, autorul ansamblului pictural al Bisericii din Ieud-Deal este cel mai important reprezentant al stilului tradiţional de factură post-bizantină în pictura murală şi de icoane din Maramureş din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Bunul propus a fost înscris în lista patrimoniului mondial şi se află, în vechiul cimitir al satului.

Descrierea bunului - Introducere
b. ISTORIC ŞI DEZVOLTARE

           Un document datând din 2 ianuarie 1365 (când regele Luis I de Anjou îi confiscă o jumătate din Domeniul Cuhea - incluzând şi satul Joad lui Bogdan, uzurpatorul autorităţii ungureşti din Moldova şi i-o dă fiilor lui Sas pentru a recompensa bunurile pierdute de aceştia din urmă, ca şi pentru fidelitatea lor către coroană), atestă existenţa satului.
           Chiar dacă, după tradiţie, biserica „de pe deal", a cărei sărbătoare de hram este „Naşterea Fecioarei", datează din 1364, nu este mai veche de 1717, probabil, datează de la jumătatea secolului al XVIII-lea, când a înlocuit vechea biserică de lemn, distrusă de tătari.
           O altă biserică de lemn care există în sat „din vale", având acelaşi hram, a fost ridicată în 1717, imediat după invazia tătară.
           În anul 1782, Biserica „din deal" este pictată de Alexandru Ponehalschi.